Photomuseum Argazki eta Zinema Museoa

Sarrera / Presentación

Zarauzko Photomuseumnak argazkigintzaren aspektu ezberdinetan interesatua dagoenari hurbildu nahian aurkezten du horri hau. Gure aktibitateen difusio elementu bat izatea nahi dugu baita ere.

El Photomuseum de Zarautz presenta este página con la finalidad de acercarse a todos aquellos que estén interesados en los distintos aspectos de la fotografía. Así mismo, queremos que sirva como un elemento más en la difusión de nuestras actividades.
 

Antolamentua / Distribución

Photomuseum jarraian adierazten den moduan daude antolatuta: / El Photomuseum ocupa cinco plantas que se distribuyen de la forma siguiente :

LAUGARREN SOLAIRUA / CUARTA PLANTA


Pre-fotografia eta mugimendudun irudirantz.

Ekialdeko itzalak, mendebaldeko itzalak, itzalen teatroa miniaturan, itzal ezkutuak,
kutxa optikoa, poliorama, irudi anamorfoak, kaleidoskopioa, litofania, taumatropoa,
megaletoskopia, zootropoa, linterna magikoa, e.a.

Prefotografía y búsqueda de la movilidad de la imagen.

Sombras orientales, Sombras occidentales, Teatro de sombras en miniatura, Sombras
ocultas, Caja óptica, Poliorama, Dibujos anamórficos, Caleidoscopio, Litofania,
Taumatropo, Megalotoscopio, Zoótropo, Linterna mágica, etc.
 

Ver mapa más grande

HIRUGARREN SOLAIRUA / TERCERA PLANTA


Argazkigintzaren teknika. Dagerrotipotik argazkigintza digitaleraino.

Kamera iluna, N. Nièpce, L.M. Daguerre, H. Bayard., W.F. Talbot, A. Disderi,
Argazkigintza estereoskopikoa, Argazkigintza estenopeikoa, , G. Eastaman (Kodak), Argazkiak handitzea, Bat-bateko argazkigintza, Koloretako argazkigintza, Argazkigintza digitala

La técnica fotográfica. Desde el daguerrotipo hasta la fotografía digital.

Cámara oscura, N. Nièpce, L.M. Daguerre, H. Bayard, W.F. Talbot, A. Disderi, Fotografía estereoscópica, Fotografía estenopeica, G. Eastman (Kodak), Ampliación, Fotografía instantánea, Fotografía en color, Fotografía digitalVer mapa más grandeBIGARREN SOLAIRUA / SEGUNDA PLANTA

Argazkigintzaren generoak

Erretratua, Paisaia, Natura hila, Land-art, Argazkigintza antropologikoa, Argazkigintza
eta arte plastikoak, Manipulazioa.

Los géneros fotográficos.

Retrato, Paisaje, Naturaleza Muerta, Land-Art, Fotografa
Antropológica, Fotografía y Artes plásticas, Manipulación de la fotografía.Ver mapa más grande

LEHEN SOLAIRUA / PRIMERA PLANTA
Argazkigintzaren erabilerak

Argazkigintza eta inprimategia, argazkigintza eta zientzia, foto-kazetaritza, arkitektura, zinemaren hasiera, E. Muybridge, E.J. Marey, T.A. Edison, Lumière anaiak, G. Méliès, proiekzioa gela.

Usos de la fotografía
  
Artes Gráficas, Fotografía y ciencia, Periodismo gráfico, Arquitectura, Cinematografía.
E. Muybridge, E.J. Marey, T.A. Edison, Hermanos Lumière, G. Méliès, Sala de proyecciones.

Ver mapa más grande


BEHEKO PLANTA / PLANTA BAJABehin-behineko erakusketak

Destinada a exposiciones temporales
Ver mapa más grande

No hay comentarios:

Publicar un comentario