Aurreko erakusketak - Exposiciones anteriores

Fernando Maselli
Paisaia eraikitzea
2017ko urriaren 31tik azaroaren 26ra
Zabaltzea: urriaren 31n, 10:00etan


Fernando Maselli
La construcción del paisaje
31 de octubre - 26 de noviembre de 2017
Apertura: 31 de octubre, 10:00 horas

PAISAIA ERAIKITZEA
Begira Photorekin batera programatutako erakusketa hau Elvira Rilova komisarioak kudeatu du. Fernando Maselliren atzera begirako erakusketak zenbait serie biltzen ditu, baina erakusketak diskurtso bakarra du guztientzat: paisaia eta horren eraikitze formala eta kontzeptuala. Mendia protagonista nagusia duten serie horietan, bada, arakatu egiten da artistak naturarekin duen harremanetan eta, jarduera artistiko gisa, naturara egiten diren espedizioetan. Halandaze, erakusketak aurrez aurre jartzen ditu argazkilariak garatutako ikerketa eta paisaiarekin duen ikuspegi garaikidearekiko konpromisoa. Hartara, horixe ikus daiteke bere hasierako lanetatik, zeinetan errepikapen digitala erabiltzen zuen, tresna gisa, paisai artifizialak (Airetiko ikuspegia) eraikitzeko; edo espazio naturalari hurbiltzea, haren ikuskera erritual eta sinbolikotik (Hierofanías seriearen bidez); edo erromantizismoko espedizio zientifikoak eta artistikoak berraztertu ondoren, Sublimearen kontzeptuari buruz ikertzea, (bereziki Burke eta Humboldt idazle eta esploratzaileengan inspiratuta), horixe ikus baitaiteke Sumendiak, Iragartzea eta Infinitu Artifiziala serietan. 

Infinitu artifiziala
Mendikate malkartsuen ilunantzak, ugaritasunak, sakontasunak eta altuerak “sublime izugarria” deritzoguna osatzen dute, gure araututako eta eguneroko existentzia ordenatutako segurtasun ilusioa ezegonkortzen duen zurrunbiloa eragiten duena, hain zuzen.

Hierofaniak
Hainbat erlijio-ohiturekin intimoki erlazionatutako paisaietan, irudiak harrapatzen ditu. Irudi hauek ez dute, ez giza presentzia, ezta haren arrastorik ere, eta misterio eta isiluntasun kutsua transmititzen dute.

Deikundea
Deikundea mendebaldeko artearen historian gai ikonografiko ohikoenetako bat da; Masellik serie honetan, lan klasiko horietatik inspirazioa hartu du; bertan, zeruak ireki egiten dira bolumen eta kolore konposizio dotorea sortuz, mezu jainkotiarrari bide emateko. Azken emaitza hodeien eta zeruen ikerketan arreta ipintzen duen muntaketa fotografikoek osatutako seriea da; bertan, kolorea eta argia elementu nagusiak dira.

Airetiko ikupegiak
Airetiko  argazkigintza tradizionalki erabilera militar edo zientifikoetara lotuta egon da, eta bere aukera estetikoak baztertu ohi dira. Serie honetan teknika fotografiko hau erabiltzen da lur-hedadura handiak erakusteko eta bere osotasunean ikusteko gizakiaren eragina bere ingunearekiko eta nola garapen jarraituak eta aurrerabideak haren inguruan baliabide berriak etengabe bilatzera bultzatzen dituen eta bere beharretara moldatzeko natura aldatzen saiatzen den.

Sumendiak
Erromantizismoarekin lotutako bidaiari haiei, espedizionario ausartei, omenaldia da. Ez zen mugimendu estetiko soila izan, baizik eta bere garaiko pentsaera eta sentipena sakonki aldatu zuen bizitzeko aukera intelektual, kultural eta zientifiko zabalagoa izan zen.
~~~

Fernando Maselli
(Buenos Aires,1978).
Bere proiektu artistikoen bidez, formalismoaren alde desberdinak aztertzen ditu, eta estetikan eta kontzeptuan sakontzen du, funtsezko balioak direlakoan. Bere azken lanetan, gizon-emakumeek ukitu gabeko natura garbiarekin duten harremanak izan ditu, bereziki, interesgune, eta naturak berak erlijiotasunaren edo jakintzaren moduko ideien kontzepzioetan jokatzen duen rola ere bai. Ikerketaren ardatz nagusia sublimearen kontzeptua da, paisai malkartsuen edertasunaren eta jainkotasunari lotutako handitasunaren aurrean dugun beldurrari buruzkoa, hain zuzen ere.


LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE
Exposición comisariada por  Elvira Rilova, programada en colaboración con Begira Photo. Una retrospectiva de Fernando Maselli que reúne diferentes series con un discurso expositivo común: el paisaje y su construcción formal y conceptual. Estas series,  –donde predomina la montaña como protagonista– indagan en la relación del artista con el medio natural y la expedición en la naturaleza como práctica artística. La muestra afronta la investigación desarrollada por el fotógrafo y su compromiso con una visión contemporánea del paisaje; desde sus primeros trabajos sobre la repetición digital como herramienta para la construcción de paisajes artificiales (Vistas Aéreas), el acercamiento desde la concepción ritual y simbólica del espacio natural (con la serie Hierofanías) o su investigación sobre el concepto de lo Sublime, en una revisitación de las expediciones científicas y artísticas del romanticismo (especialmente inspirándose en las figuras de Burke y Humboldt) que se ve reflejada en series como Volcanes, Anunciación e Infinito Artificial.

Infinito artificial
Abruptas cadenas montañosas, cuyas penumbra, profusión, profundidad y altura concurren en la consecución visual de lo que denominaríamos “lo sublime terrorífico”, aquello que provoca un vórtice que desestabiliza la ilusión de seguridad de nuestra reglada y ordenada cotidiana existencia. 

Hierofanías
Captura imágenes en paisajes íntimamente relacionados con diversas tradiciones religiosas. Estas imágenes carecen tanto de presencia humana como de rastros de ella, y transmiten un halo de misterio y silencio.

Anunciación
La Anunciación es uno de los temas iconográficos más habituales en la historia del arte occidental; en esta serie Maselli se inspira en estas obras clásicas donde los cielos se abren en una majestuosa composición de volúmenes y colores, para dar paso al mensaje divino de la revelación. El resultado final se traduce en una serie compuesta por montajes fotográficos centrados en la investigación de nubes y cielos, donde el color y la luz son los principales protagonistas. 

Vistas aéreas
La fotografía aérea se asocia tradicionalmente a usos militares o científicos, y suelen despreciarse sus posibilidades estéticas. En esta serie se utiliza esta técnica fotográfica para mostrar grandes extensiones de tierra y poder ver en toda su magnitud el cambio que está realizando el hombre en su entorno y cómo el continuo desarrollo y progreso lo fuerza a buscar constantemente nuevos recursos a su alrededor y a tratar de modificar la naturaleza para adaptarla a sus necesidades.

Volcanes
Es un homenaje a aquellos viajeros, valientes expedicionarios, conectado con el Romanticismo. No fue sólo un movimiento estético, sino un horizonte mucho más amplio, vital e intelectual, cultural y científico, que renovó profundamente los modos de pensar y de sentir de su tiempo.


~~~
Fernando Maselli
(Buenos Aires, 1978).
Explora a través de sus proyectos artísticos los diferentes aspectos del formalismo, profundizando en la estética y el concepto como valores primordiales. En sus últimos trabajos se interesa especialmente la relación del hombre con la naturaleza virgen y el papel que esta juega en la concepción de ideas como la religiosidad o el conocimiento. El eje principal de su investigación gira en torno al concepto de lo sublime, el temor contenido ante la belleza de los paisajes abruptos y la majestuosidad ligada a la divinidad.

Luis Cuartero. Che-ren Boliviako testigua
2017ko urriaren 3tik urriaren 29ra
Zabaltzea: urriaren 3an, 10:00etan
_____________________________________________________________________________

2014ko urriaren 11n, Heraldo de Aragón egunkariko 8. orrialdean, honako izenburua zuen albistea argitaratu zen: “Nolatan azaldu ziren Riclan Che-ren zenbait argazki ”. Behar bada, Pilarika festen egun handiaren bezpera zenez, uste dut irakurleak ez zirela albisteaz ohartu, baina guretzat une oso garrantzitsua izan zen, honaino ekarri gaituen abenturaren hasiera, hain zuzen ere.
Osaba Luisek Boliviatik ekarri zituen argazkiek mundu guztian zirrara eragin zuten eta zera pentsatu genuen, gure ardura zela  balio historiko handiko argazki artxibo hura ikertu eta erakustea.
Che-ren Boliviako koloretako mila irudi inguru (1959-1970) dira, haietan bere exekuzioaren inguruan ibilitako aktore nagusiak aurki ditzakegu eta belaunaldi bat markatu zuten urte aztoratu haietako errealitate sozial, politiko edo erlijiosoa erakusten dute argazkiak.
Ernesto Guevara de la Serna “el Che”-ren  exekuzioaren 50. urteurrena dela eta, “Che-Luloide Experience” deituriko ikerketa taldeak erakusketa honetan aurkeztu nahi du lau urtez egin duen ikerketaren emaitzaren zati bat, eta horrekin batera, argitaragabeko materiala, publikoak lehen aldiz ikusiko duena, gune egoki honetan.

Luis Cuartero Lapieza
Osaba Luis Gasteizko Olagibel kalean jaio zen 1933ko urriaren 21ean.
Nahiz eta gurasoak Aragoikoak izan, bera zein nire ama, Mari Carmen Cuartero, jaiotzez euskaldunak ziren. Aitona Luisek noizbehinka  Gasteizko  “Azucarera Vitoriana” lantegian egiten zuen lan ingeniari agronomo gisa eta berehalako lekualdatzea espero zuen Alagoira, Zaragozako herri batera,  non bere lan-bizitza amaitu baitzuen.
Luisi haurtzarotik antzematen zitzaion bere bokazioa. Betiko galdera egiten zitzaionean: “Luistxo, handitan zer izan nahi duzu?”. Berak zera erantzuten zuen;  “Don Saquin( Saquin delakoa Olagibel kaleko eraikuntza berean bizi zen Joakin izeneko apaiz bat zen).
Alcorisako Apaiztegi Txikia eta Zaragozako Apaiztegi Nagusitik pasa ondoren, Salamancako Universidad Pontificia-n sartu zen. Bertan zuzenbide kanonikoa eta teologia ikasketak burutu zituen eta azken horietan doktoretza atera zuen.
Azalia eta Alforque parrokietan izan zen denbora laburrez eta hauek berebiziko abenturaren atarikoa izango ziren. Bolivia zain zuen.
1959an ontziratu zen eta bere misioak 1970 urte arte iraun zuen. Urte beteko (1965) geldiunearekin -  Alfajarin-eko (Zaragoza) parrokian egon zen - eta 1967an bere arrebaren, nire amaren, ezkontzara joateko egin zuen bidaia azkar batek besterik  ez zuen desbideratu lurralde hegoamerikarreko bere lana.
Itzuli zenean Elizan hainbat kargu ezberdinak bete zituen, horien artean Gotzain-Batzarrean, Misioetako Ordezkariorde Nazionala izan zen.
Bere curriculum berezian Pilarreko eta Seoko kanonigoa edo “Colegio de Infantes”-eko zuzendaria azaltzen dira, baina iloba bezala, ondorengo galdera erantzun beharko banu: zer izan zen zure osaba? Nire erantzuna dudarik gabe “misiolaria” litzateke.
Justizia soziala bilatu nahiak eta laguntza behar zutenak laguntzeak bere bizitza markatu zuten.
2012ko abenduaren 18an hil zen  lasaitasun osoz. Patxada hark zera pentsarazten dit, hark ba zekiela zerbait heriotza ondorenari buruz, nik neuk oraindik ulertzen ez dudan arren.  
Bere azken ametsa zera izan zen, berea zen gauza oro eta balio materiala zuenak saltzea eta diru horrekin Wawitai babestea (beste lagunekin batera sortutako GKE bat da eta bere “misio” nagusia Boliviako Santa Cruz de la Sierran, haur hezkuntzako eskola bat finantzatzea da).Imanol ArteagaLUIS CUARTERO ARTXIBOA

Luis Cuarteroren artxiboa koloretako argazki, diapositiba, audio eta beste zenbait dokumentuz osatuta dago. Horietan estatuburuak, ordezkari militarrak, elizako goi-karguak eta 60-70ko hamarkadetan Bolivian izandako gertaera garrantzitsuen testigantzak azaltzen dira.

Photomuseumek Luis Cuarterok 1967an Boliviatik ekarritako irudiak plazaratzen ditu. Ernesto Guevara de la Sernarenaren, “Che-ren” hilotza agertzen da Vallegrande-ko garbitokian eta  Tamara Bunkerena “Tania” dute hizpide,  batean hilotzarena eta bestea nortasun agirirako moduko argazkia eta Boliviako folklorea, eguneroko eta erlijiozko bizitzaren eszenak.

MARC HUTTEN
Agence France Presse (AFP)-ko kazetari frantziarra, Vallegranden Boliviako agintaritzak Che Guevararen hilotza erakutsi zuenean bera izan zen erretratua atera zion kazetarietako bat. Nahiz eta Hutten kazetaria izan, egun hartan erreportari-grafiko lana burutu zuen. Lau edo bost karrete erabili zituela uste da, baina agentziako artxiboan bakarra dago, gainerakoak galdu egin ziren.
Lau argazki hauek duten kalitatea eta argitasuna ikusirik galdutako karrete horien lehen kopiak izan behar dute. Koloretako karretearekin egin ziren baina zuri beltzean positibatu ziren, duela 30 urte baino gehiagotik egiten ez den paper “zertifikatu” batean. Argazkiak Cuartero, Tovarich eta Luis Alfredo misiolariek eta alemaniako Radegundis mojak Sucreko San Cristobal Seminarioan zuten laborategi txikian errebelatu ziren. Marc Huttenek kopia hauek Luis Cuartero apaizari eman zizkion, 1967ko azaroan Espainiara bait zioan, Boliviako armadak hauek konfiskatzeko beldur zenez, Europara iritsiko zirela ziurtatu nahi zuen.
Adituek analisiaren ondoren eta familiako testigantzak alderatu ostean, zuhurtzia batekin esan dezakegu, lehenengo lau argazkiek parametro historiko eta tekniko nahikoak betetzen dituztela kazetari frantsesaren autoretza mantentzeko.
HUGO DELGADILLO OLIVARES
Lanbidez dentista zen baina kazetaritza afizionatua izanik Presencia egunkarian berriemaile gisa jardun zuen. Asteburuetan landa-komunitateetan barrena joaten zen dentista gisa lan egitera. Ustekabez Boliviako armadak preso hartutako lehen hiru gerrillariei, Regís Debray, Ciro Roberto Bustos eta Erick Roth, argazkiak atera zizkien eta elkarrizketatu egin zituen. Argazki horiek hiru presoen bizia salbatu zuten.
Argazkien eta Aita Luisen familia eta kideen testigantzen inguruan urteetako analisi sakona egin ondoren, “Cheluloide” taldeak zuzentzat jotzen du Cheren hilotzaren azken bi argazkiak eta Taniaren bi irudiak Hugo Delgadillo Olivares dentista eta prentsa argazkilariaren kamerarekin ateratakoak direla. Denak laborategi honetan errebelatu ziren eta pertsona ezberdinei kopiak banatu ondoren, aita Luis Cuarterok Marc Huttenen argazkiekin batera eraman behar zituela erabaki zuen.
Luis Cuartero. Testigo de la Bolivia del Che
3 de octubre - 29 de octubre de 2017
Apertura: 3 de octubre, 10:00 horas
_____________________________________________________________________________

El 11 octubre de 2014 las rotativas del Heraldo de Aragón estamparon en su página 8, una noticia cuyo titular rezaba; Cómo acabaron en Ricla unas fotos del Che”. Supongo que siendo la víspera del día grande de las fiestas del Pilar la noticia pasó desapercibida entre los lectores, pero para nosotros resulto ser un antes y un después, el inicio de la aventura que nos ha traído hasta aquí.
El impacto que generaron en todo el mundo las fotos que el tío Luis había traído de Bolivia nos hizo comprender que era nuestro deber investigar y mostrar un archivo fotográfico de un altísimo valor histórico.
Son cerca de mil imágenes en color de la Bolivia del Che (1959-1970) en las que encontramos a los principales actores que rodearon su ejecución y fotos de la realidad social, política o religiosa de unos convulsos años que marcaron a una generación.
Coincidiendo con el 50 aniversario de la ejecución de Ernesto Guevara de la Serna “el CHE” el equipo de investigación denominado “Che-Luloide Experience   quiere mostrar en esta exposición parte de los resultados de cuatro años de su investigación junto a material inédito y que por primera vez van a ver la luz al público en este excepcional marco.

Luis Cuartero Lapieza
El tío Luis nació en la calle Olaguibel de Vitoria el 21 de octubre de 1933.
 De padres aragoneses la casualidad hizo que tanto él como mi madre, Mari Carmen Cuartero, fueran vascos de nacimiento. Mi abuelo Luis ejercía transitoriamente de ingeniero agrónomo en la Azucarera Vitoriana a la espera de su inminente traslado a Alagón, pueblo de la provincia de Zaragoza, donde finalizó su vida laboral.
La infancia de Luis ya dejó detalles que hacían entrever su vocación.  Ante la típica pregunta; Luisito ¿que quieres ser de mayor? El afirmaba; Don Saquin (el tal Saquin no era otro que un cura de nombre Joaquín, que vivía en el mismo edificio de la calle Olaguibel).
Tras pasar por el Seminario Menor de Alcorisa y el Mayor de Zaragoza, ingresó en la Universidad Pontificia de Salamanca donde realizó sus estudios de derecho canónico y teología, llegando a doctorarse en esta última.
Un corto paso por las parroquias de Azaila y Alforque fueron el preludio de su gran aventura. Bolivia le esperaba.
Embarcó el año 1959 y su misión duro hasta 1970. Tan solo un parón de un año (1965) en el que ejerció en la parroquia de Alfajarin (Zaragoza) y el viaje relámpago para la boda de su hermana, mi ama, en 1967, le desviaron momentáneamente de su labor en tierras sudamericanas.
A su regreso ejerció diferentes cargos en la Iglesia, llegando a ser el Subdelegado Nacional de Misiones en la Conferencia Episcopal.
Canónigo del Pilar y la Seo o director del Colegio de Infantes, también aparecen en su peculiar currículum, pero si tuviera que contestar, como sobrino, la pregunta; ¿Qué fue tu tío? Mi respuesta sin dudarlo sería… Misionero
La búsqueda de la justicia social y la ayuda a quien lo necesitara, marcó su vida.
Falleció el 18 de diciembre de 2012 con una serenidad que me hace pensar que el muy “pájaro” sabía algo del más allá que yo no llego a comprender aún.
Su último deseo fue que todo lo que poseía y tuviera un valor material se vendiera, y con el dinero se apoyara a Wawitai (ONG que él fundó junto a un grupo de amigos y cuya principal misión es la de financiar una escuela infantil en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)


Imanol Arteaga


ARCHIVO LUIS CUARTERO


El archivo de Luis Cuartero se compone de fotografías a color, diapositivas, audios y otros documentos donde aparecen jefes de Estado, representantes militares, altos cargos de la iglesia y testimonios de importantes acontecimientos de Bolivia de los años 60 y 70.

El Photomuseum presenta imágenes traídas por Luis Cuartero desde Bolivia en 1967. En la muestra se presentan fotografías de Ernesto Guevara de la Serna yaciendo en el lavadero de Vallegrande y de Tamara Bunke “Tania”, una del cadáver y otra de tipo carnet, escenas de folklore, vida cotidiana y religiosa de Bolivia.

MARC HUTTEN
Periodista francés de la Agence France Presse (AFP), fue uno de los periodistas que fotografió el cadáver de Ernesto Che Guevara, cuando fue exhibido por las autoridades bolivianas en Vallegrande. Aunque Hutten era periodista, ese día también ejerció de reportero gráfico. Se cree que disparó cuatro o cinco carretes, aunque en el archivo de la agencia solo se conserva uno, el resto se perdieron.

Cuatro fotografías serían las primeras copias de estos carretes desaparecidos dada la calidad y la nitidez que muestran. Fueron realizadas en carrete de color pero se positivaron en blanco y negro, en un papel “certificado” que no se fabrica desde hace más de 30 años. El revelado de las fotografías se hizo en un pequeño laboratorio que los misioneros Cuartero, Tovarich, Luis Alfredo y la monja alemana Radegundis poseían en el seminario San Cristóbal de Sucre. Marc Hutten entregó estas copias al sacerdote Luis Cuartero, que viajaba a España en noviembre de 1967, para tener la seguridad de que llegaban a Europa ante el temor de que fueran requisadas por el ejército boliviano.
Tras análisis de expertos y cotejando testimonios familiares se puede decir, con alguna reserva, que las cuatro primeras fotos cumplen los parámetros históricos y técnicos necesarios para mantener la autoría del periodista francés.

HUGO DELGADILLO OLIVARES
Dentista de profesión y periodista aficionado, ejerció de corresponsal para el periódico Presencia. Los fines de semana se dedicaban a recorrer las comunidades rurales trabajando como dentista. El azar le hizo tomar las fotos y entrevistar a los tres primeros guerrilleros apresados por el ejército boliviano, Regis Debray, Ciro Roberto Bustos y Erick Roth. Esas fotos salvaron la vida de los tres prisioneros.
Tras años de un análisis exhaustivo de fotos y testimonios de familiares y compañeros del Padre Luis, el equipo “Cheluloide” puede establecer como cierto que tanto las dos últimas fotos del cadáver del Che como las dos imágenes de la camarada Tania, proceden de la cámara del fotógrafo de prensa y dentista Hugo Delgadillo Olivares. Todas ellas se revelaron en este laboratorio y tras repartir copias entre diferentes personas, el padre Luis Cuartero consideró que las debía trasladar junto con las fotografías Marc Hutten.

Roberto Botija
Denbora etena
2017ko abuztuaren 2tik irailaren 3ra
Zabaltzea: abuztuaren 2an, 10:00etan


Roberto Botija
Tiempo suspendido
2 de agosto - 3 de septiembre de 2017
Apertura: 2 de agosto, 10:00 horas


DENBORA ETENA

“Mandioetan, sukaldeetan edo leku ezkutuetan noizbehinka azaltzen diren objektu, kaxa eta tresnetan pentsatzen dut, zertarako diren inor azaltzeko gai ez den horietan.
Denboraren lanak ulertzen ditugula uste izateko harrokeria: hark bere hildakoak lurperatu eta giltzak gorde egiten ditu. Ametsetan, poesian, jolasean soilik hurbiltzen gara batzuetan ustez orain garen hau baino lehenago izan ginen horretara...”

Julio Cortázar


“Argazkilaritzatik, batez ere, denbora jakin bat interesatzen zait: presente dagoen denbora, baina dagoeneko igarotzen ez dena. Azken finean, denbora etena, still life. Eta existitzen diren gauzak ere interesatzen zaizkit, hor daudenak argazkilariak jarri egin dituelako, baina ez formaren nolakotasunagatik, baizik eta bere dentsitate sinbolikoagatik.”Loturak direla medio, nire gurasoen etxea husteak abiarazi du argazki sorta hau, denboraren joanak sortutako harridura irudikatzeko asmoarekin egina. Beraz, heriotzak kentzen digun hura eta bizitzan suertatzen zaiguna omentzen du erakusketa honek. Azken finean, artea ez al da maite dugun haren segurtasun-kopia baino?

Roberto Botija
TIEMPO SUSPENDIDO

“Pienso en esos objetos, esas cajas, esos utensilios que aparecen a veces en graneros, cocinas o escondrijos, y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar.
Vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo: él entierra sus muertos y guarda las llaves. Solo en sueños, en la poesía, en el juego, nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto que vaya a saber si somos…”

Julio Cortázar


 “De lo fotográfico, ante todo, me interesa ese tiempo que está presente pero que ha dejado de transcurrir. En definitiva, el tiempo suspendido, still life. Y las cosas que existen y están ahí solo porque el fotógrafo las ha colocado, no tanto por su cualidad formal, sino por su densidad simbólica”.


“Por asociaciones, vaciar mi casa familiar se ha convertido en el arranque de este grupo de fotografías que simbolizan el asombro ante el paso del tiempo. Así pues, sea esta exposición un homenaje a aquello que la muerte nos arrebata y a lo que la vida dispone. Porque a fin de cuentas, ¿qué es el arte sino una copia de seguridad de aquello que amamos?   “

Roberto Botija

ROBERTO BOTIJA
(Bilbo,1953)
Lanbidez barrualdeen diseinatzailea da. Hainbat hedabide espezializatuetan argitaratu ditu artikuluak. Horien artean, nabarmentzekoa da Werk, Bauen + Wohnen arkitektura-aldizkari suitzarraren 12. zenbakian agertu zuen lan zabala, Bilbo hiriaren gaineko monografiko batean (1996).

Bakarkako erakusketak:

1999 Galeria Dugal, Bilbo.
2000 Elgoibarko Kultur Etxea.
2001 Galeria Estudio 22, Logroño.
2003 Photomuseum, Zarautz.
2004 Gipuzkoako Argazkilari Elkartea, Donostia.
2006 Galeria Contraluz, Iruñea.
2007 Galería Ivasfot, Donostia.
2007 Photomuseum, Zarautz.
2009 Galeria Spectrum Sotos. Zaragoza
2014 Galeria Spectrum Sotos. Zaragoza

ROBERTO BOTIJA
(Bilbao, 1953)
Ejerce como diseñador de interiores. Publica en medios especializados, destacando el extenso trabajo aparecido en el nº 12 de la revista suiza de arquitectura Werk, Bauen + Wohnen, en un monográfico sobre la ciudad de Bilbao (1996).

Exposiciones individuales:

1999 Galería Dugal, Bilbao.
2000 Casa de Cultura de Elgoibar.
2001 Galería Estudio 22, Logroño.
2003 Photomuseum, Zarautz.
2004 Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa, San Sebastián.
2006 Galería Contraluz, Pamplona.
2007 Galería Ivasfot, San Sebastián.
2007 Photomuseum, Zarautz.
2009 Galería Spectrum Sotos. Zaragoza
2014 Galería Spectrum Sotos. Zaragoza


Iñaki Marcaida
Analogikotik digitalera
2017ko uztailaren 4tik uztailaren 30era
Zabaltzea: uztailaren 4an, 10:00etan
Pentsamendua
Hirurogeiko hamarkadan argazkigintzan hasi nintzenean, ezin nuen imajinatu irudien mundu magiko hau hain barruraino sartuko zitzaidanik.
Izan ere, mundu magikoa da, eta aberasten ari da, gure pentsamendu sortzaileari are botere handiagoa ematen dioten tresna berrien agerpenarekin.
Erakusketa hau urte askoko lanaren emaitza da; bertan, argazkigintza analogikoa eta digitala bateratzen saiatzen naiz, sormena eta teknika nahastuz, hainbat gai jorratuta. Hain zuzen ere, gai horiek beste hainbat monografiatakoak dira, denak ere helburu bikoitzarekin egindakoak: lehenengoa, norbera gaian sartzea, berau errealitatetik erreskatatu eta sentimendu bihurtu arte; eta, bigarrena, edertasun plastikoa bilatzea mezuaren gainetik, sarri askotan fantasia hutsera heltzeko.
Gero eta konbentzituago nago “unearen aurretik eta ondoren lortzen den irudi bat dela argazkia”.
Iñaki Marcaida


IÑAKI MARCAIDA (Bermeo, 1946)
Industri Ingeniari Doktorea.
Argazkigintzarekiko interesa 1965ean agertu zuen lehen aldiz.
Argazki Artearen Nazioarteko Federazioaren Artista tituluduna (AFIAP, 1977).
Berrehun sari baino gehiago jaso ditu, horien artean aipa-tzekoak: Zaragozako Nazioarteko Saloia; Minolta saria; Tarragonako César Augusto; Piel Igualada Trofeoa; Jaén-go Santo Reino; Valentziako Udaz- keneko Saloia; Gijón-go XXIV Gabonetako Saloia; Espainiako Futbol Mundu txapelketako kirol-argazkigintza; Gas- teizko Urrezko Perretxikoa; Leridako Iltirda trofeoa;...
Bere argazki bat aukeratu zuten, 70 hamarkadako munduko 50 argazki  hoberenen barnean  “AFIAP” Museorako.
Talde erakusketak: Espainiako Argazki erakusketa; Guadalajarako Argazki Astea; Erakusketa ibiltariak Polonia, Rusia eta Belgikan; 21 Argazkilari euskaldun Bilbaon.
Aldizkari espaniar eta atzerritarretan argitaratu da bere lana.
Plazaraturiko liburuak:
 • Iñaki Marcaida 1970-1980
 • 100 Vascos Internacionales - La Gran Enciclopedia Vasca
 • Muestra de fotógrafos vascos
 • Euskal Argazkilariak: 150 urte geroago


Iñaki Marcaida
Del analógico al digital
4 de julio - 30 de julio de 2017
Apertura: 4 de julio, 10:00 horas
Pensamiento
Cuando comencé con la fotografía, allá por los años sesenta, no me imaginaba que pudiera entrar tan dentro de mí este mundo mágico de las imágenes que está siendo enriquecido con la aparición de nuevas herramientas que hacen aún más poderoso nuestro pensamiento creativo.
Esta exposición es fruto de muchos años de trabajo, donde intento aunar la fotografía analógica y digital, donde se mezclan creatividad y técnica, en una variedad de temas, que pertenecen a otras tantas monografías realizadas con un doble fin: la primera la introducción de uno mismo en el tema hasta rescatarlo de la realidad y convertirlo en sentimiento y la segunda, buscando la belleza plástica por encima del mensaje para llegar en muchos casos a la pura fantasía.
Cada vez estoy más convencido que “la fotografía es una instantánea que se obtiene antes y después del instante”.
Iñaki Marcaida


IÑAKI MARCAIDA (Bermeo, 1946)
Doctor Ingeniero Industrial.
Toma los primeros contactos con la fotografía en 1965.
En 1977, recibe el título de Artista de la Federación Internacional de Arte Fotográfico (AFIAP).
Entre sus numerosos premios superan los 200, caben destacar: Salón Internacional de Zaragoza; Premio Minolta; César Augusto de Tarragona; Trofeo piel Igualada; Santo Reino Jaén; Salón de Otoño de Valencia; XXIV Salón Navidad de Gijón; Fotografía deportiva de los campeonatos del mundo de Fútbol en España; Perretxiko de Oro de Vitoria; Trofeo Iltirda de Lérida;...
Obra seleccionada para el Museo de la “AFIAP”, integrado por las 50 mejores fotos del mundo de la década de los 70.
Exposiciones colectivas: Foto Muestra Española en Polonia; Semana Fotográfica Guadalajara; Exposiciones Itinerantes en Polonia, Rusia, Bélgica; 21 Fotógrafos vascos en Bilbao.
Publicaciones en revistas españolas y extranjeras.
Libros publicados:
 • Iñaki Marcaida 1970-1980
 • 100 Vascos Internacionales - La Gran Enciclopedia Vasca
 • Muestra de fotógrafos vascos
 • Euskal Argazkilariak: 150 urte geroago

Ángel J. Sánchez
Itsasoa, bizitza bezala
Olatuak apurtzen diren tokian
2017ko ekainak 6etik uztailak 2ra
Zabaltzea: ekainak 6, 10:00etanITSASOA, BIZITZA BEZALA
OLATUAK APURTZEN DIREN TOKIAN

Itsasoak hipnotizatu al zaitu inoiz?...

Inoiz sentitu al duzu itsasoa bizitza bezalakoa dela?...

Itsaso bareko itsasbeherak, gure barruan aurkitzen dutenak euren oihartzuna; edo kresalez betetako haizeak, amildegien gainean astindu eta barrutik blaitzen zaituztenak.

Zure azal leundura otzan heltzen diren olatuak, eta azala laztantzen dizkizutenak. Bitartean, handik metro gutxira, olatu horiek urratu egiten dira itsasoak zorroztutako arroketan. Arroka, itsasoaren kontra; itsasoa, itsasoaren kontra. Arrazoia, emozioaren aurrean; emozioa, emozioaren aurka.
Olatu bakoitza desberdina da, ez dago olatu berdinik. Olatu bakoitzak bere lorratza uzten du eta bakoitzak bere patu zalantzagarria dauka, gure bizitza markatzen duten gertakarien moduan.

Batzuek aurpegian egiten dizute eztanda, asko badoaz edo, besterik gabe, aurpegian zipriztintzen zaituzte, “Hemen zaude, olatuak apurtzen diren tokian” esanez bezala.

Inoiz pentsatu al duzu itsasoa bizitza bezalakoa dela?... eraman egiten zaitu... Baina benetan sentitu nahi baduzu, busti beharra dago.

Argazki hauek itsasoari buruzkoak dira, baina, agian, batzuek deskubrituko duzue gutako bakoitzari buruzkoak ere badirela... izan ere, azkenean, garrantzitsuena ez da ikusten duzuna... baizik eta sentitzen duzuna.


Ángel J. Sánchez

Ángel J. Sánchez
El mar, como la vida
Donde rompen las olas
6 de junio - 2 de julio de 2017
Apertura: 6 de junio, 10:00 horasEL MAR, COMO LA VIDA
DONDE ROMPEN LAS OLAS

¿Alguna vez te ha hipnotizado el mar?...

¿Alguna vez has sentido el mar como la vida misma?...

Mareas bajas con un mar en calma, que encuentran su eco en nuestro interior, o vientos cargados de salitre que te azotan sobre los acantilados calándote por dentro.

Olas que llegan mansas a la superficie pulida de tu piel, acariciándola, mientras, a pocos metros, se rasgan en rocas afiladas por el mismo mar. La roca contra el mar, el mar contra el mar. Razón frente a emoción, emoción contra emoción.

Cada ola es diferente, no hay una ola igual. Cada ola dibuja su propia estela y tiene su propio e incierto destino, como los acontecimientos que marcan nuestra vida.

Unas te explotan en la cara, muchas pasan de largo o simplemente te salpican en la cara, como diciendo: "Estás aquí, donde rompen las olas".

¿Alguna vez habéis pensado que el mar es como la vida?… te va llevando…  Pero si de verdad quieres sentirla, hay que mojarse.

Estas fotografías tratan del mar, pero quizá alguno descubráis que también tratan de cada uno de nosotros... porque al final, lo importante no es lo que ves,.. sino lo que sientes.
Ángel J. Sánchez

http://www.berria.eus/

noticiasdegipuzkoa.com XXV. ARGAZKI BILERA
XXV JORNADAS FOTOGRÁFICAS
2017Urteroko legez, Zarauzko Photomuseumek 2017ko Argazki Bilera aurkezten du. Edizio hau berezia da hogeitabostgarrena baita. Aurrekoetan bezala, erakusketek hainbat genero fotografiko (erreportajea, argazkilaritza artistikoa, eta natura-argazkigintza) lantzen dituzte. Honek guztiak helburu nagusi bat du: argazkigintzak eskaintzen dituen aukera zabalak ikusleei hurbiltzea.
Halaber, ekimen honetan parte hartzeko urtero beraien erakustokiak uzten dituzten Zarauzko aretoei, biziki eskertu nahi diegu hauen laguntza balio-tsua.


Un año más, el Photomuseum de Zarautz presenta las Jornadas Fotográficas - Argazki Bilera 2017. Esta edición es especial por tratarse de la vigesima quinta. Como en las anteriores, las exposiciones ofrecen diversos géneros fotográficos (fotorreportaje, fotografía artística y  fotografía de naturaleza). Todo ello con el objetivo de acercar al público a las amplias y distintas posibilidades que ofrece la fotografía.
Así mismo, aprovechamos la ocasión para agradecer la colaboración de las distintas salas de Zarautz que, como todos los años, ceden sus espacios expositivos para tomar parte en esta iniciativa.


Antolatzailea:


Laguntzaileak:
                          
ERAKUSKETAK ~ EXPOSICIONES

PHOTOMUSEUM   ~  San Inazio 11

Gabriel Cuallado
Argazkiak

2017ko maiatzak 9tik ekainak 4ra
Zabaltzea: maiatzak 9, 10:00etan


Gabriel Cuallado
Fotografías

9 de mayo - 4 de junio de 2017
Apertura: 9 de mayo, 10:00 horas
  
 Gabriel Cualladó Candel
(Massanassa, 1925-Madrid, 2003)


Premio Nacional de Fotografía 1994.

El Photomuseum, dentro de la programación de las Jornadas Fotográficas (Argazki Bilera 2017), presenta una selección de fotografías en blanco y negro de Gabriel Cualladó, uno de los referentes de la fotografía española del siglo XX.

Fotógrafo amateur y autodidacta, su afición por la fotografía se inició tardíamente. Desarrolló un estilo íntimo y personal que le hizo romper con la estética tradicional predominante en la época. Su obra se centra en la figura humana, casi siempre única, aislada, dentro de un ambiente sencillo y cotidiano. Se caracteriza por la austeridad y pureza del lenguaje fotográfico y por un estilo directo y humano.

Formó parte de la brillante generación de fotógrafos que en los años sesenta participaron en la renovación de la fotografía española. Ingresó en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, comenzando a participar en certámenes nacionales e internacionales, en los que obtuvo numerosos premios.

En 1959 fue miembro fundador del grupo “La Palangana” junto a Ramón Masats, Francisco Gómez, Joaquín Rubio Camín, Leonardo Cantero y Gerardo Vielba, representantes de lo que después se llamaría la Escuela de Madrid. Posteriormente se integra en el grupo Afal (Grupo de Fotografía Almeriense), del que formará parte hasta su disolución. En 1994 se le otorga el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura español.

Dividió su producción fotográfica en tres grupos: entorno familiar, exteriores y reportajes. Entre sus series más conocidas se encuentran: París (1962), La Cervecería Alemana (1960-1970), Real Sociedad Fotográfica de Madrid (1979-1982), El Rastro de Madrid (1980-1981), La Albufera de Valencia (1985) y Gandía (1990).

Su interés por la fotografía abarcó también otras facetas:

o   La preparación de exposiciones, como los Salones de Fotografía Actual, que creó junto a Gerardo Vielba.

o   Su labor editorial se reflejó en numerosos artículos publicados en revistas españolas y extranjeras: Afal, Arte fotográfico, Imagen y sonido, Cuadernos de fotografía (como miembro redactor de la revista), Nueva Lente, Nuevo Índice, Boletín de la R.S.F de Madrid, Photovisión, Photo profesional Diorama, Lápiz, Poin du Vu (Francia), Photographies (Francia), Foto Mundo (México), Elegant Welt (Alemania), Cortkoe Foto (Rusia). Igualmente han aparecido fotografías suyas en el anuario Afal 1958, en los cinco anuarios editados por Everest, en Photography Year Book, Primavera de la Fotografía de Barcelona, Museo Contemporáneo Madrid 85, etc.

o   Pionero en el coleccionismo, recopiló una excelente colección de fotografías originales y de libros de fotografía. Su biblioteca era una de las más completas en lo que a publicaciones fotográficas y primeras ediciones de libros de autor internacional. Su colección de fotografías está depositada en el Institut Valencià d’Art Moderm.  
Obras suyas se encuentran en el Gabinete de Estampas (Biblioteca Nacional París), Archivos de la R.S.F. de Madrid, Museo Reina Sofía de Madrid, Museo de Arte Contemporáneo Madrid, Photomuseum Argazki & Zinema de Zarautz, Museo de Bellas Artes de Bilbao, IVAM de Valencia, Fototeca de Córdoba y en diversas colecciones particulares de España, Europa y América.


PREMIOS (selección)

1958: La fotografía Vieja estación fue premiada en el Salón Nacional de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid.
1959: Boda de Ramón Masats fue premiada por la revista norteamericana Popular Photography.
1960: Niña con flor, primer premio en el XI Concurso Nacional de Fotografía  Artística organizado por el Foto Club Valencia.
1961: Salón del Retratro organizado por la Biblioteca Nacional de París.
1962: Premio Luis Navarro de Fotografía de Vanguardia.
Premio al mejor retrato en el Salón Internacional de Sadnes (Noruega).
Premio ICI del Museo Nacional de Fotografía, Cine y Televisión, al mejor fotográfo europeo.
1994: Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura español.
1998: Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes.
2003: Premio Alfons Roig de la Diputación de Valencia
Gabriel Cualladó Candel
(Massanassa, 1925-Madril, 2003)

1994  Espainiako Argazkigintza Sari Nazionala.

Argazki Bilera 2017ko programazioaren barruan, Photomuseumek aurkezten du Gabriel Cualladó-ren, Espainiako XX. mendeko argazkigintzaren erreferentearen, txuri-beltzezko argazki- sorta. 

Argazkilari amateur eta autodidakta,  argazkigilaritzan berandu zaletu zen. Garai hartan nagusi zen estetika tradizionalarekin apurtzen zuen estilo intimo eta pertsonala garatu zuen. Bere lanaren ardatza giza irudia da, ia beti bakarrik, isolaturik, eguneroko giro  soilaren barruan. Bereizgarri ditu laztasuna eta hizkuntza fotografikoaren garbitasuna, baita estilo zuzen eta gizatiarra ere.

Hirurogeita hamarreko hamarkadan Espainiako argazkigintzaren berriztatzean parte hartu zuten argazkilarien belaunaldi disdiratsuaren kide izan zen. Madrilgo “Real Sociedad Fotográfican” sartuta, sari ugari lortu zituen bertako eta nazioarteko lehiaketetan.

1959an “La Palangana” taldeko kide fundatzailea izan zen, gerora “Madrilgo Eskola” deituko zenaren ordezkariekin batera, hots, Ramón Masats, Francisco Gómez, Joaquín Rubio Camín, Leonardo Cantero eta Gerardo Vielbarekin. Geroago, AFAL taldean sartzen da (Almeriako Argazkigintza  Taldea), eta bertako kide izango da taldea deuseztatu arte. 1994an Espainiako Kultura Ministerioaren  Espainiako Argazkigintza Sari Nazionala jaso zuen.

Bere ekoizpen fotografikoa hiru taldetan banatu zuen: familiaren ingurunea, kanpo-argazkiak eta erreportajeak. Bere serie ezagunenak honakoak dira: Paris (1962), Alemaniar Garagardotegia (1960-1970), Madrilgo “Real Sociedad Fotográfica” (1979-1982), Madrilgo rastroa (1980-1981), Valentziako Albufera (1985) eta Gandía (1990) 

Argazkigintzari buruzko bere interesak beste alderdi batzuk ere bere gain hartu zituen:

o   Erakusketen prestaketa, Gerardo Vielbarekin Egungo Argazkigintza Aretoa sortu zuen.

o   Bere argitaratze-lana Espainian eta atzerrian argitaratutako aldizkari eta artikulu ugarietan agertu zen: AFAL, Arte fotográfico, Imagen y sonido, Cuadernos de fotografía (aldizkariko idazle-kide bezala), Nueva Lente, Nuevo Índice, Madrilgo Boletín de la R.S.F, Photovisión, Photo profesional Diorama, Lápiz, Poin du Vu (Frantzia), Photographies (Frantzia), Foto Mundo (Mexiko), Elegant Welt (Alemania), Cortkoe Foto (Errusia). Aldi berean, 1958 urteko AFAL urtekarian bere argazkiak agertu ziren, edota Everestek editatutako bost urtekarietan, Photography Year Book-en, Bartzelonako Primavera de Fotografían, Madrileko Museo Garaikidea 85, etab.

o   Bildumazaletasunaren aitzindaria, jatorrizko argazki eta argazkigintza-liburuen bilduma bikaina bildu zuen. Bere liburutegia argitalpen fotografikoen eta nazioarteko egileen liburuen lehen edizioetan osoenetarikoa zen . Bere argazki-bilduma Institut Valencià d'Art Moderm-eko gordailuan dago. 

Bere lanak aurkitzen diren lekuak honakoak dira: Irudi Kabinetean (Pariseko Nazio-Liburutegian), Madrilgo R.S.F-aren Artxiboetan, Madrilgo Reina Sofia Museoan, Madrileko Arte Garaikideko Museoan, Zarauzko Photomuseum Argazki & Zinema Museoan, Bilboko Arte Ederretako Museoan, Valentziako IVAM-en, Kordobako Fototekan eta Espainiako, Europako eta Amerikako hainbat bilduma partikularretan.


SARIAK (selekzioa)

1958: “Vieja estación” argazkia Madrilgo Salón Nacional de la Real Sociedad Fotográfican izan zen saritua.
1959: “Boda de Ramón Masats”, Popular Photography aldizkari iparamerikarrean  izan zen saritua.
1960: “Niña con flor”, argazkiak Valentziako Foto Clubak antolaturiko XI. Concurso Nacional de Fotografía Artística lehiaketan, lehen saria jaso zuen.
1961: Pariseko Liburutegi Nazionalak antolatutako erretratuen saloian saritua.
1962: Luis Navarro de Fotografía de Vanguardia saria.
Erretratu onenari saria Sadneseko saloi internazionalean (Norvegia).
Museo Nacional de Fotografíako ICI saria, Zinema eta Telebista sailean, europear argazkilari onenari.
1994: Espainiako kultura ministerioak emandako Espainiako Argazkigintza Sari Nazionala.
1998: Círculo de Bellas Artes-en urrezko domina.
2003: Valentziako Diputazioaren Alfons Roig saria.


PHOTOMUSEUM   ~  San Inazio 11
2017/04/11 - 2017/05/07
Juan Muguruza
Azalak
Pieles

Ordutegia: 10-14h. eta 17-20h. Asteartetik igandera
Horario: 10-14h. y 17-20h. Martes a Domingo
SANZ ENEA  ~ Nafarroa Kalea 22
2017/04/11 - 2017/05/28
Batzuk / Colectiva
Bilera 25 urte geroago
Bilera 25 años después

Ordutegia: 18-20h. egunero
Horario: 18-20h. Todos los días


GALERÍA ZAZPI  ~ Kale Nagusia 21
2017/04/11 - 2017/05/14
Alvaro Ledesma
Uholdearen ondoren
Después del diluvio

Igandeak eta jai egunak: 12-14h. eta 18-20h. • Lan egunetan: 18-20h.
Domingos y Festivos: 12-14h. y 18-20h. • Laborables: 18-20h.TORRE LUZEA  ~ Kale Nagusia 28
2017/04/11 - 2017/05/28
Daniel Sanchez
Tokibanatutako mundua
Mundo compartimentado

Ordutegia: 18-20h. egunero
Horario: 18-20h. Todos los días PHOTOMUSEUM
AZALAK  
Duela sei urte inguru, ideia artistiko hau topatu eta gozatzen hasi nintzen. Argazkigintza komertziala eta iragarki-argazkigintza utzi nuenetik denbora asko pasa zen, baina inoiz ez nuen argazkigintza erabat utzi.  Egun batean, Nafarroan, tximistak batek erretako haritz zahar bat aurkitu nuen zelai batean. Bertan zuraren ehundurak ikusten ziren, kolore sotilak,  Gustave Dorék margoztutako formak ziruditen, ezusteko munduak. Liluratuta,  gogotsu ekin nion argazkiak ateratzeri eta zuhaitzak inoiz ez bezala begiratzen ikasi nuen. Inoiz lehenago izan ez nuen jakinminez, eta beraien barnean gehiago eta gehiago sartu arazten nintzela.

Harrezkero arretaz aztertzen ditut eta izaki hauek dituzten forma eta kolore anitzak sentitzen, gozatzen eta lantzen ditut. Nire argazkietan beraien gertutasunean, haien azalen hurbiltasunean dagoen edertasun naturala jaso nahi dut. Maite ditugun izakiekin gertatzen zaigun bezala, zuhaitzaren funtsa aurkitzea azalaren bitartez.
Zuhaitz bakoitza unibertso bat da. Hainbat motatako “AZALAK” erakusten dizkigu begirada hurbilak, zenbait elementuek leuntasunez eraldatuak: argiaren eragin aldakorrak epidermis begetalaren gainean sorturikoak; urtaroetan zehar aldaturiko azalen kromatismoa; eta bertan bizi diren parasitoek eskultoreak edo margolariak bailiran eginiko lan isila.

“AZAL” hauek denboraren eta edertasunaren halabeharrezko joana erakusten digute, zauriek ezusteko edertasuna gehitzen diete zuhaitzari.
Hemen deskribatzen dudan guztia, eukalipto, platano, pago, haritz, akazia, artelatz, urki, txontadur edo palmondo baten biluztasunera hurbiltzerakoan sentitzen dudanaren parte da… eta haien “AZALEK” beste hainbat eta hainbat izaki eder erakutsi dizkidate eta ezin hobea delako beti, nire begiradak bere errealitatea aldatu gabe irudikatu ditu.

Arrazoi hauengatik eta harira ez datozen beste batzuengatik, nire laneko kapitulu honi “AZALAK”  izenburua eman diot.

PIELES
Hace unos seis años que descubrí y empecé a disfrutar de esta idea artística. Hacía un tiempo que había dejado la fotografía comercial y publicitaria, nunca la fotografía. Un día en el campo, en Navarra, encontré un viejo roble quemado por el rayo. Se veían en él texturas, colores sutiles, formas como dibujadas por Gustave Doré, mundos inesperados. Me fascinó, lo retraté a conciencia y aprendí a mirar los árboles como nunca lo había hecho. Con una curiosidad que nunca antes había tenido y que me hacía penetrar más y más en el adentro de ellos.


Desde entonces los contemplo largamente, los siento, disfruto y trabajo en la diversidad de formas y colores que atesoran estos seres imprevisibles. Quiero con mis fotos plasmar la belleza natural que se contiene en su proximidad, en la proximidad de su corteza. Des-cubrir la esencia del árbol a través de su piel, tal cual nos sucede con los seres amados. 
Cada árbol es un universo. Son “PIELES” diversas donde una mirada cercana nos desvela su incesante variedad: la cambiante  incidencia de la luz sobre la epidermis vegetal, el cromatismo de las cortezas a través de las estaciones, la labor silenciosa de los agentes parásitos que las habitan como escultores o pintores, modificándolas sutilmente.

Son “PIELES” que nos muestran el paso inexorable del tiempo y la belleza, la inesperada belleza, que sus heridas van incorporando en el árbol.

Todo cuanto aquí describo es parte de lo que siento al acercarme a la desnudez de un eucalipto, un plátano, un haya, un roble, una acacia, un alcornoque, un abedul, un chontaduro, una palmera… y un sin fin más de preciosas criaturas que me han mostrado sus “PIELES” y que mi forma de mirar ha plasmado, sin alterar en ningún caso su realidad, porque es siempre inmejorable. Por estas razones y alguna más que no viene al caso, he dado en titular este capítulo de mi obra con el nombre de “PIELES”.SANZ ENEA


BILERA 25 URTE GEROAGO

Erakusketa honek, 1992. urtean Zarauzko Sanz-Enea kultur etxean aurkeztu zen “Photomuseum. Argazki museoaren eskema” izeneko erakusketan parte hartu zuten egileen lanen lekukotasuna erakusten digu, hain zuzen, 1993an zabalduko zen egungo museoaren jatorria. Izen handiko argazkilariz betetrik dago, besteak beste: Joan Fontcuberta, Raoul Ubac, Nicolás Lekuona, Ouka Lele, Pedro Zarrabeitia, Cristina Zelich, Walter Reuter, Alberto Schommer, etab.BILERA 25 AÑOS DESPUÉS

Esta exposición muestra testimonios de las obras de los autores que formaron parte de la presentación de “Photomuseum. Esquema de un museo fotográfico” el año 1992 en Sanz Enea de Zarautz, origen del museo actual inaugurado en 1993. Participan fotógrafos de renombre, tales como: Joan Fontcuberta, Raoul Ubac, Nicolás Lekuona, Ouka Lele, Pedro Zarrabeitia, Cristina Zelich, Walter Reuter, Alberto Schommer, etc.ZAZPI GALERIA
UHOLDEAREN ONDOREN


AURRERAPENA. ETORKIZUNA AGERTZEAR

Berrikuntzak aurrekoarekiko hausturan du oinarri.

Arteak XX. Mendean fisikoki eta materialki hautsi zuen ordura arte nagusi izandako errealitate txukun eta ohiturazkoa. Lehengai piktorikoa pintzelkada inpresionistetan zatitzetik hasi eta kubismoak paper pintatu, egunkari edota itsatsitako etiketekin egindako gehigarriekin, edo dadaisten objektu aurkituekin, eta milurtekoaren amaieran bertan, hainbestetan erabili den Photoshop eta bestelako teknologia berrien bidezko irudiaren moldaketekin, artistek lehengaia bere gorpuztasunean lantzen zuten, artelanaren osagaiak fisikoki eraldatuz eta bestelakotuz.

Alvaro Ledesmak ez du ezer aldatzen, ez du kopiatzen eta itsasten, ez ditu objektuak inon jartzen, ez ditu lekuz aldatzen, ezta pilatzen ere; soil-soilik bere begirada erabiltzen du, eta pazientzia osoz itxaroten du osagai guztiak beren lekuan egon arte, dena argazkirako jarrita bezala prest egon arte, pieza bakar bat mugitu gabe; eta azken emaitza sekulakoa da.

Irudi garbiak eskaintzen dizkigu, freskoak, naturalak, diren bezalakoxeak, aurkitu dituen bezalaxe, argazkigintzatik soilik abiatuta eraikitako natura artifizial batean. Dena zegoen aldez aurretik bere eszenatokian, eta azken emaitzarako egindako hautaketak soilik, inolako manipulaziorik gabe, adierazten digu argazkilari honen kalitate artistiko izugarria.

Ez dago trikimailurik, ezta gezurrezko efektu berezirik ere, ez amarrurik, ezta garai barrokoetan hain gustukoak diren su artifizialik ere. Begiradak esku hartu aurretik gauzatutako collageak dira, faltsutu gabeko konposizioak, begiradaren ikuspuntuak edo motiboarekiko distantziak soilik era baitezakete konposizioa.

Alvaro Ledesmak ez du ezer hausteko beharrik, ezta errealitatea matematikoki eraldatzeko ere; ez du natura artifiziala behartzen, hura argazkitik abiatu sortzen baizik; horrela, irudiak eta denborak bat egiten dute.

Argazkia baino lehen ez dago ezer, sortzailearen begia bakarrik. Prozesua mentala da: hautaketa egin eta aztertzeko  darabil prozesu mental hori. Argazkiak gauzatzen eta eraikitzen du natura artifiziala.

Alvaro Ledesmaren lanak bat-batean gerarazten gaitu. Zer da ikusten ari garena? Zer da hori? Zer ari da gertatzen? Astia behar dugu erabakitzeko zer diren objektu horiek, elkarri nola eragiten dioten konturatzeko, istorioa antolatzeko, esanahiak eraikitzeko, ikusi nahi duguna deskodetzeko, subjektibotasuna komunikazioari gailentzen zaio-eta.

Gure egitura mentaletatik abiatuta moldatu ohi dugu errealitatea, eta, ulermena itsutzen diguten arren, lehendik badiren kodeak erabiltzen ditugu; dena da berehalakoa eta aurrefabrikatua, gako guztiak dantzan dabilzkigu-eta gure analisien aurrean. Haatik,  argazkilari honen mundu artistikoan ez gaude lehendik ikusitako eta deskodetutako artelanaren aurrean, ikustear dagoen eta etorkizunean kolonizatu beharko duen artelanaren aurrean baizik.

Joaquín Garrido


DESPUÉS DEL DILUVIO

AVANCES. EL FUTURO SE ASOMA

La novedad se apoya en la ruptura de lo precedente.

El arte en el siglo XX rompió física y materialmente la realidad imperante, ordenada, bien-pensada. Desde la fractura de la materia pictórica en las pinceladas impresionistas, pasando por los pegotes cubistas con sus trozos de papel de empapelar, de periódicos, de etiquetas adheridas, o los objetos encontrados de los dadaístas, hasta incluso al final del milenio con la alteración de la imagen en las nuevas tecnologías, el tan usado Photoshop, nos encontrábamos ate unos artistas que trabajaban la materia en su corporeidad, destruyendo, alterando, transformando físicamente los componentes de su obra de arte.

Alvaro Ledesma no toca nada, no corta, ni pega, no coloca los objetos, no los mueve, ni los amontona, sencillamente es su mirada la que observa y espera pacientemente a que todos los componentes estén en su sitio, a que todo pose para él, sin haber movido una pieza, y el resultado final es grandioso.

Nos muestra unas imágenes limpias, frescas, naturales, tal como son, tal como las ha encontrado, en una naturaleza artificial construida solamente a partir de la fotografía. Todo estaba previamente en su escenario, solo la selección para el resultado final, sin ninguna manipulación, nos indica la inmensa calidad artística de este fotógrafo.

No hay trucos, ni falsos especiales, sin trampantojos, ni fuegos de artificio que tanto gustan en las en las épocas barrocas. Nos encontramos ante collages hechos previamente a la intervención de la mirada, composiciones sin adulterar en las que sólo el ángulo de vista o la distancia al motivo rozan la composición.

No necesita romper, ni maniobrar matéricamente con la realidad; no acumula, ni empuja a la naturaleza artificial, sino que la construye desde la fotografía: la imagen y el tiempo se hacen uno.

Antes de la misma foto: nada, solo un ojo creador. El proceso es mental, de selección, de análisis. La fotografía materializa y construye la naturaleza artificial.

La obra de Alvaro Ledesma nos frena en seco. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Necesitamos tiempo para decidir qué son esos objetos, cuáles son sus interacciones, montar la historia, construir los significados, descifrar lo que queremos ver, porque la subjetividad se impone a la comunicación.

Normalmente damos forma a la realidad desde nuestras propias estructuras mentales, utilizando códigos ya existentes que nos ciegan el entendimiento, todo es inmediato y prefabricado porque todas las claves bailan ante nuestros análisis. Sin embargo, en el mundo artístico de este fotógrafo no estamos ante el arte ya visto y descifrado del pasado, estamos ante el arte por ver, y colonizar del futuro.

Joaquín Garrido
TORRE LUZEATOKIBANATUTAKO MUNDUA

Tokibanatu, zatitu, banatu, antolatu, sailkatu eta moldatu egiten dugu. Den-dena eta eremu guztietan: etxebizitzak, poligonoak, soroak, hilerriak, aisiako  lekuak...Gure obsesio sistematikoari, mundu hau kutxatila erraldoi bat bihurtzekoari, ezerk ez dio ihes egiten.
Honen eragina, bizi garen lekuaren eta lan egiten dugunaren arteko desberdintasun formal handirik ez egotea dakar askotan, horrela, biltegi arrunt baten eta pertsonen “biltegien” artean, azken finean aurreneko egunetik azken egunerarte kubo batetik bestera gabiltza saltoka.
Daniel Sánchez


Proiektu honetan, bizi  garen tokibanatutako munduaren modu ezberdinak islatzen zituzten  argazki solte batzuk ateratzen hasi nintzen. Hurrengo pausoa, diptiko-formatura pasatzea,  forma eta diseinu askoren artean zeuden antzekotasunaz jabetu nintzenean gertatu zen. Hasiera batean oso urrunak zirenak, zabor-edukiontzi bat edo hilerriko horma-hilobi bat, bata bestearen ondoan ipintzerakoan, erlazio estua izatera pasatzen ziren eta lerroek zuten antz horretaz jabetu nintzen. Diptiko batzuk antz horrekin soilik jolasten dute, baina beste batzuetan  parekotasuna haratago doa,  bigarren ondorio batera iristeko aukera eskaintzen dutelarik. Argazkietan zuzenean agertu ez arren, behatzailea ia berehala jabetzen da: joko hori ez da  forma soilean gertatzen, sakonagoa da eta antzekotasunak funtzioa edo kontzeptuarekin lotuta dago. Aurreko adibidearekin  jarraituz, zabor-edukiontzia edo horma-hilobia ez al dira, azken finean,  erabili ezin daitezkeen hondarrak gordetzeko lekuak?

Daniel Sánchez

MUNDO COMPARTIMENTADO

Compartimentamos, dividimos, distribuimos, organizamos, clasificamos y ordenamos. Todo y en todos los ámbitos: viviendas, polígonos, campos de cultivo, cementerios, zonas de ocio... Nada escapa a nuestra sistemática obsesión de convertir este mundo en un gigantesco casillero. Esto hace que, en muchas ocasiones, no haya gran diferencia formal entre el lugar donde vivimos y aquel donde trabajamos, entre el almacenaje de cosas y el ‘almacenaje’ de personas que, desde el principio hasta el fin de nuestros días, vamos pasando de cubículo en cubículo.

Daniel SánchezComencé a trabajar en este proyecto con fotos sueltas que reflejaban de distintas maneras ese mundo compartimentado en el que vivimos. El posterior paso al formato de díptico se produjo cuando caí en la cuenta de la similitud de formas y diseños que había entre muchas de ellas. Cosas que en principio parecían muy alejadas entre sí, como un contenedor de basuras o un nicho del cementerio, pasaban a tener una relación estrecha al ponerlas una al lado de la otra y ser consciente de ese parecido en sus líneas. Algunos dípticos juegan sólo con esa semejanza visual, pero en otros la analogía va más allá ofreciendo la posibilidad de llegar a una segunda conclusión, no mostrada de manera explícita en las fotografías, pero a la que el observador llega tras una reflexión casi de manera inmediata: ese juego no se queda en lo formal sino que va más allá y llega a una similitud en lo funcional o en lo conceptual. Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿acaso no son tanto el contenedor de basuras como los nichos del cementerio un lugar donde depositamos restos ya inservibles?Daniel Sánchez


Urolakostako hitza
Diariovasco
Berria


Jesus Mari Arruabarrena
Ckristopagania
2017ko martxoak 14tik apirilak 9ra


CKRISTOPAGANIA

“Jainkotiarra” eta “paganoa” elkarren aurkako kontzeptu eta jarrerak dira, gure gizartean maiz agertzen direnak eta isla interesgarria dutenak jai herrikoietan eta ekitaldi erlijiosoetan. Sarri askotan, ideia biek ontzi komunikatu gisa funtzionatzen dute, eta batzuek uste dute adierazpen horiei eta fusio horri esker lortzen dela gizartearen oreka.
Inauteriak, herriko jaiak, Aste Santua, erromeriak eta abar egutegi zehatz bat errespetatuz ospatzen dira urtean zehar. Batzu- etan, balantzak esparru lurtar, atsegin eta lotsagaberantz egiten du, eta beste batzuetan, berriz, espiritualtasunerantz eta penitentziarantz. Kasu batzuetan, poloak gurutzatu egiten dira, eta mezu nahasi eta iradokitzaileak eskaintzen dira, bigarren mailako irakurketak sorraraziz. Pentsatzekoa den moduan, bizitza beti bueltatzen da bere bidera.JESUS MARI ARRUABARRENA
(Durango,1964)

Madrilgo Centro de Estudios de Vídeon ikasi zuen eta hainbat tailer eta mintegitan parte hartu du, besteak beste: Antoine D´Agata, Giorgia Fiorio, José Manuel Navia, Alfredo Caliz, Ricky Dávila, Oscar Molina, Juan Valbuena, Arianna Rinaldo, Matias Costa eta Victor Steinberg. Zenbait liburu plazaratu ditu: Antzinako Ogibideak Galbidean (1995); Azken Belaunaldia (2002); Baserria- Oroimerari loturik (2005); Gertukoak / Ausencias (2010) eta MOO (2013). Gainera, egunkari eta aldizkari askotan argitaratu dira bere lanak, aipatzekoak: Geo, Península, El País, Integral edo Emakunde. Argazkilaritzari buruzko kurtsoak eman ditu hainbait Kultur Etxeetan eta argazkilaritza dokumentalari buruzkoak Udako Euskal Unibertsitatean. Urte askoan lan egin du ikus-entzutezkoen arloan. Gidoiak idazten eta ETBrako dokumentalen eta animazio-filmen gidoiak itzultzen aritu da.


Jesus Mari Arruabarrena
Ckristopagania
14 de marzo - 9 de abril de 2017

CKRISTOPAGANIA

“Lo divino” y “lo pagano” son conceptos y actitudes contrapuestas que aparecen frecuentemente en nuestra sociedad, y tienen un interesante reflejo en las fiestas populares y en los actos religiosos. En ocasiones ambas ideas funcionan como vasos comunicantes y hay quien opina que gracias a esas expresiones y a esa fusión se consigue el equilibrio social.
El carnaval, las fiestas patronales, la Semana Santa, las romerías, etc. se celebran a lo largo del año respetando un rígido calendario. Unas veces la balanza se inclina hacia lo carnal, lo placentero o lo irreverente  y otras lo hace hacia la espiritualidad y lo penitencial. En algunos casos los polos se entrelazan, ofreciendo mensajes confusos y sugerentes, al tiempo que dan pie a segundas lecturas. Como es de prever, la vida siempre vuelve a su cauce.JESUS MARI ARRUABARRENA
(Durango,1964)

Ha estudiado en el Centro de Estudios del Vídeo de Madrid y ha participado en numerosos talleres y seminarios sobre fotografía: Antoine D´Agata, Giorgia Fiorio, José Manuel Navia, Alfredo Caliz, Ricky Dávila, Oscar Molina, Juan Valbuena, Arianna Rinaldo, Matias Costa y Victor Steinberg. Ha publicado varios libros: Viejos oficios en decadencia (1995); Última generación (2002); Baserria- Oroimenari loturik (2005); Gertukoak / Ausencias (2010) y MOO (2013). También ha publicado en revistas y diarios como Geo, Península, El País, Integral o Emakunde. Imparte cursos de fotografía en diversas casas de cultura y cursos sobre fotografía documental en UEU (Universidad Vasca de Verano). Ha trabajado durante muchos años en el territorio audiovisual, escribiendo guiones y traduciendo documentales y películas de animación para ETB.

Jose Mari Galan

Itsas jolasak


2017ko otsailak 14tik martxoak 12ra

Itsas jolasak
Begiak, bere osasunerako, horizonte bat behar omen du.  Paisaia isilei buruz hitz egiten duten argazkiak, gizakiaren eskutik  urrun, ez halabeharrez, bere begiradatik.  Pertsonarik gabeko irudiak, isiltasun eta bakardadearen zatiak. Ez gara ezer lerro handiaren aurrean, itsasoaren handitasunaren aurrean, eta begirada zatitu hauek gure baitara eramaten gaituzte, gure errotiko sentimenduen inguruan biraka dabiltza, heriotza, maitasuna, bakardadea. Oraindik naturan  berraurkitu gaitezkeela dirudi.

Argiaren zain, eta  argiaren mugimenduaren erantzuna den espazioen aldaketa biziz. Azken argien zain, eta sortu, esposizio luzea erabiliz, urdinak, beltzak, kolore biziak irudiei zentzu metafisikoa ematen dietena. Itxurazko mundutik at, argazki gehienetan,  lekua ezabatuta forma eta ehundura bereziak margotzeko.  Irudiak dislokatuz,  leku errealari buruz ezer gutxi esaten duten espazioen erantzun biziak bihurturik.  Ez gara inoiz nekatzen, urrutira begiratzeko gauza bagara. 


Jose Mari Galan

Juegos de mar


14 de febrero - 12 de marzo de 2017

Juegos de mar
El ojo parece exigir para su salud un horizonte. Fotografías que hablan de paisajes silenciosos alejados de la mano del hombre, inevitablemente no de su mirada. Imágenes sin personas, fragmentos de silencio y soledad. Nada somos ante la gran línea, frente a la inmensidad del mar, y estas miradas fragmentadas nos conducen hasta nosotros mismos, giran sobre nuestros sentimientos más radicales, la muerte, el amor, la soledad. Parece que en la naturaleza nos podemos , aún, reencontrar.
Esperando a la luz y experimentar el cambio en los espacios en respuesta al movimiento de la luz. Esperando a las últimas luces y crear, con una larga exposición, azules, negros, colores intensos que dan sentido metafísico a las imágenes. Ajenas a un mundo superficial, en la mayoria de las fotografías se prescinde del lugar para pintar formas, texturas específicas, y dislocar las imágenes, convirtiéndolas en respuesta expresiva a espacios que dicen poco sobre el lugar real.  Nunca nos cansamos mientras podamos mirar bastante lejos.

Diario vascoNaizNoticias de Araba Zarauzko Hitza


Jon Rodríguez Bilbao

Arima hondartua

2017ko urtarrilak 10etik otsailak 12raJon Rodríguez Bilbao

El Alma varada

10 de enero - 12 de febrero de 2017

Arima hondartua


Arima bat dago hondartzan hondoa jota. Portutik hurbil. Isilean atseden hartzen duen amets baten mamua.
Eguzkiarekin batera agertzen dira gizonak. Inguratu egiten dute. Egun osoan zehar begiratzen diote. Arimari begiratzen diote. Ikusezina da. Horregatik egin behar diote so horren luzaroan.
Poliki-poliki beren begiak gaizki fokatzen eta formak bereizten hasten dira. Ikusten hasten dira. Noizean behin itsasora begiratzen dute eta gero berriz ere arimara. Eta ondoren itsasora. Eta berriro ere arimara. Beren begiak ohartzen hasten dira. Onartu egin dute. Badakite.
Gizonek arnasa hartzen dute. Beren bularrak betetzen dituzte. Behar izango dute. Azken aldiz begiratzen diote elkarri eta hustasunean barneratzen dira poliki. Isiltasunak gortu egiten du. Isiltasunak dena betetzen du. Isiltasunean barrena mugitzen dira, hustasunean barrena. Behar duten lekuan jarri eta jauzi egiten dute. Amets baten bila. Arimaren erdian ikusi duten ametsaren bila.
Egia bihurtu nahi dute.
Airea dute. Lurra ere hartu dute. Sua. Helmugatzat beti ura. Aringarri gisa.
Ez dute begiratzen jada, ez dute pentsatzen. Mugitu egiten dira soilik. Beren gorputzek metalak bezala
dar-dar egiten dute, arimaren barrualdean ainguratzen dira, galdu egiten dira. Suak erre egiten du. Aireak sua biziagotzen du. Lurrak piztu egiten du.
Hustasuna beltza da. Zikina da. Ez da segurua. Dena desagertzen da labirintoaren barruan. Argia desagertu egin da. Beraien barruan gordetzen da. Batzuetan zeruan batetik bestera dabiltzan hodeietan sartzen da.
Galdu egiten dira. Ahaztu egiten dute. Burnizko arrain handiaren erraietan dabiltza, bere arantzak, bere
zakatzak, bere ezkatak, bere nahiak erakusten dizkie.
Egundoko arraina da, amaigabea, betierekoa. Aterpea ematen dien eta beren tenplua den jainkoa. Beren plazerra eta sufrimendua da. Beren etxea eta erbestea. Beren lasaitasuna eta beldurra. Beren ogia eta atsekabea.
Gizonek ez dute ia itsasoa ikusten. Maskor handi baten bidez entzuten dute, arrain handiaren sabeletik.
Instrumentu handiaren arimaren barrualdean melodiak burdin zaporea du. Notak kaleetatik sartzen dira,
trumoiak bailiran. Hondoa jotako arima bertako biztanleek zerura altxatzea espero duen hiri handi bat da.
Gizonen arnasa ura zeharkatzen duen haize leuna da. Arnasak itsasoa esnatzen du eta mapa aurkitzen du. Gizonek irakurri egiten dute, ezagutu egiten dute. Forma ematen diote. Arima osatzen dute, laztandu egiten dute, kolpatu. Arimarekin amets egiten dute. Beti egin dute amets arimarekin, itsasoa zain dagoen bitartean.
Gizonek arima maite dute. Gorrotatu egiten dute. Beren pasioa eta zigorra da.
Airea hondoak jotako espirituaren itzalen artean sartzen da. Bularra hauspoa da. Gorputzak muga dira.
Odolak, taupakari, atera egin nahi du. Gizonek itsasoa irrikatzen dute.
Egunak, asteak, hilabeteak, urteak. Denbora gauza guztien jabe egiten da. Ametsa desagertu egin da.
Labirintoan, arrain handiaren sabelean, arimaren hustasunean, desagertu da. Gizonek ahaztu egin dute. Beren begiradak oroitzapenaren itzalen atzetik doaz.
Gizonek itsasoak xuxurlatzen dien melodia kantatzen dute ahopeka. Hondartza bati buruzkoa da, hondoak jotako arima bati buruzkoa. Amets bati buruzkoa. Ametsa bizi izan zuten gizon batzuei buruzkoa.
Itsasoa zeharkatzen duen arrain handi bati buruzkoa.
Orduan argia itzultzen da, hondartzak portura begiratzen du berriz. Arima esnatu egiten da, hiria altxatu egiten da eta bere lekua bilatzen du. Bere lekuak. Bere bidaia. Arrain handiak buztanari eragiten dio eta urarekin bat egiten du, bere amets bakarrarekin. Itsasoak hartu egiten du, kulunkatu egiten du eta pixkanaka irentsi egiten du. Gizonek urruntzen ikusten dute. Airea, lurra eta sua zeruertzean desagertzen ikusten dituzte. Arima ura da. Uraren ametsa.
Arraina desagertutakoan, gizonak itzuli egiten dira. Eguzkia ateratzen ari da.
Eta orduan beren begiek aurkitu egiten dute.
Beste arima bat dago hondartzan hondoak jota, beste amets bat oroitzapenen artean zain.


DAVID MANGANA
El Alma Varada


Hay un alma varada en la playa. Cerca del puerto. El fantasma de un sueño que descansa en silencio.
Los hombres aparecen con el sol. La rodean. Durante un día entero la observan. Observan el alma. Es invisible. Por eso deben mirarla tanto tiempo.
Poco a poco, sus ojos se desenfocan y comienzan a distinguir sus formas. Comienzan a ver. De vez en cuando, miran al mar y luego vuelven al alma. Y luego al mar. Y otra vez al alma. Sus ojos se cercioran. Ya lo han aceptado. Ya lo saben.
Los hombres toman aire. Llenan su pecho. Van a necesitarlo. Se miran por última vez y penetran
lentamente en el vacío. El silencio ensordece. El silencio lo llena todo. Ellos se mueven a través del
silencio, a través de la nada. Toman sus lugares y se lanzan. Se lanzan en busca del sueño. El sueño que han visto en medio del alma.
Quieren hacerlo realidad.
Tienen aire. Toman también la tierra. El fuego. Y siempre el agua. El agua como destino. Como consuelo.
Ya no miran, ya no piensan. Sólo se mueven. Sus cuerpos se estremecen como el metal, se anclan en el interior del alma, se pierden. El fuego quema. El aire lo aviva. La tierra lo alimenta.
El vacío es negro. Es sucio. Es incierto. Todo desaparece dentro del laberinto. La luz ha desaparecido. Se refugia dentro de ellos. Sólo se cuela a veces, entre las nubes que navegan por el cielo.
Se pierden. Se olvidan. Caminan las tripas del gran pez de hierro, que les va mostrando sus espinas, sus branquias, sus escamas, sus deseos.
Es un pez inmenso, infinito, eterno. Un dios que les alberga y que es su templo. Que es su placer y su sufrimiento. Su hogar y su exilio. Su sosiego y su miedo. Su pan y su duelo.
Los hombres ya apenas ven el mar. Lo escuchan por una caracola, desde las tripas del gran pez. Dentro del alma del gran instrumento la melodía sabe a hierro. Sus notas se cuelan entre las calles, como truenos. El alma varada es una gran ciudad que espera que sus habitantes la levanten hasta el cielo.
El aliento de los hombres es una brisa que surca el agua. El aliento despierta al mar, que descubre el mapa. Los hombres lo leen, lo reconocen. Le dan forma. Componen el alma, la acarician, la golpean. La sueñan. Siempre la han soñado, mientras el mar espera.
Los hombres aman el alma. La odian. Es su pasión y su condena.
El aire se cuela entre las sombras del espíritu varado. El pecho es el fuelle. Los cuerpos el límite. La sangre, palpitante, busca desembocar. Los hombres anhelan el mar.
Días, semanas, meses, años. El tiempo se adueña de todo. El sueño ha desaparecido. Se perdió en el laberinto, en las tripas del gran pez, en el vacío del alma. Los hombres lo han olvidado. Sus miradas persiguen las sombras de un recuerdo.
Los hombres canturrean una melodía que les susurra el mar. Habla de una playa, de un alma varada. De un sueño. De unos hombres que lo vivieron.
De un gran pez que surca el mar.
Es entonces cuando la luz vuelve, cuando la playa mira de nuevo al puerto. El alma despierta, la ciudad se levanta y busca su lugar. Sus lugares. Su viaje. El gran pez colea y se funde con el agua, su único sueño. El mar lo recibe, lo mece y lo engulle poco a poco. Los hombres lo ven alejarse. Ven cómo el horizonte se lleva el aire, la tierra, el fuego. El alma es agua. El sueño del agua.
Cuando el pez desaparece, los hombres se vuelven. El sol está saliendo.
Y entonces sus ojos lo descubren.
Hay otra alma varada en la playa, otro sueño esperando en medio de sus recuerdos.

DAVID MANGANA

ITSU-ITSUAN 2016/11/22-2017/01/08
MARIA JAUREGUI PONTE


***

Itsu-itsuan. Ikuste-paisaiak eta argi-izakiak
Maria Jauregui Ponteren  esperimentu fotografikoak
Maria Jauregui argazkilariak argiarekin jokatzen du, eta itsu-itsuan, hain justu. Horrela, kolore, azal eta argi-lerroetatik abiatuta, irudiak agertzen dira mundu misteriotsuak sortuz. Hala ere, bere lanak zehazki planifikatutako argazki-prozeduren emaitzak dira. Itsu-itsuan izeneko lan hau azaroak 22tik urtarrilak 8ra arte ikusgai izango da Zarauzko Photomuseumen.
MASKARAK, argi-grafiko abstraktu modura agertzen dira. Honetarako, paper-baritatua hainbat alditan argitzen da, maskara fotografiko desberdinak erabiliz. Honela, errealitatean inoiz existitu ez diren sareak eta estrukturen egiturak, proiektatzen dira.
Koloretako ERRADIAZIOAK, zuri-beltzeko esperimentuetan oinarritzen dira: argazki-papera, bi irekidura dituen kutxa moduko batean sartuta dago. Esposizio-denborak hainbat minutu irauten du. Emaitza zoriaren menpe dago, baina benetako argi-pintura da. Formatu handiko irudi ilunak, bi aldeetatik argiztatzen dira; efektu espazialeko kolorezko moteltzeak sortzen direla ikusten da, tentuz begiratuta. Argazki txikienak, argiagoak dira: argitze-unean buelta ematen zaie eta behin baino gehiagotan argiztatzen dira. Horrela, kolore arin, jostalari eta bizien nahasketak sortzen dira. “Barruko munduetara”  eramaten gaituzten emozioak eta elkartzeak sortzen dituzte; gorriak beroa, arriskua edo maitasuna gogoraraziz, urdinak, hotza edo irrika....
Bai MASKARAK, bai  ERRADIAZIOAK, laborategian eginiko, kamerarik gabeko lanak dira; GAUTAR serie multzoa, aldiz, argazki kameraz egina da.


Argazkiak egiteko laborategiko iluntasunetik, gauaren iluntasunera doa Maria Jauregui. Kanpoko motiboak, linterna baten argiarekin soilik daude argiztatuta.


A TIENTAS 22/11/2016-08/01-2017
MARIA JAUREGUI PONTE
A Tientas. Paisajes visuales y seres de luz
Los experimentos fotográficos de Maria Jauregui Ponte
La fotógrafa Maria Jauregui juega con luz – ¡ y esto (casi) a ciegas! Así aparecen imágenes en las cuales partiendo de colores, superficies y lineas de luz surgen misteriosos mundos. No obstante son sus obras resultado de procesos fotográficos exactamente planificados. Se pueden contemplar a partir del martes 22 de Noviembre hasta el domingo 8 de Enero en la exposición “A TIENTAS“ en el Photomuseum de Zarautz.
Las MÁSCARAS aparecen como abstractos gráficos de luz. Para esto el papel baritado se expone varias veces con ayuda de diversas máscaras fotográficas. De esta manera se proyectan redes y estructuras que nunca han existido en la realidad.
Las RADIACIONES a color se basan en  los experimentos a blanco y negro: El papel fotográfico está metido en una especie de caja con dos aberturas para la luz. El tiempo de exposición dura varios minutos. El resultado sigue dependiendo del azar, pero es verdadera pintura de luz! Las imágenes oscuras de mayor formato se exponen por los dos lados; mirando más atentamente surgen degradados de color de efecto espacial. Las fotos más pequeñas son más claras: se giran durante la exposición y se exponen varias veces. Así resultan mezclas de colores ligeros, juguetones y vivos. Provocan emociones y asociaciones a “mundos interiores“, en los cuales el rojo puede recordar calor, peligro o amor, el azul frío o anhelo...
Mientras que tanto las MÁSCARAS como las RADIACIONES proceden de un trabajo sin cámara en el laboratorio; el conjunto de la serie NOCTURNAS son fotografías hechas con cámara fotográfica.
De una manera similar a la oscuridad del laboratorio, Maria Jauregui se traslada a la oscuridad de la noche para fotografiar. Los motivos al aire libre se alumbran solamente con ayuda de una linterna.
En estas fotos domina la oscuridad, pero se ven ramificaciones; el verde, marrón o amarillo de la naturaleza, se reconoce lo terroso, herboso, reflejos de luz azulados o violetas. Estas criaturas efímeras de la noche casi no se dejan captar: Unas briznas de hierba nos recuerdan a luciérnagas o duendes bailando, hojas a murciélagos petrificados o espíritus del bosque. Las imágenes desarrollan una vida misteriosa propia en el espectador.
Maria Jauregui Ponte, nace en 1972 en la localidad de Hondarribia, vive y trabaja en Berlín desde 1996. Llegó como autodidacta a la fotografía, profundizó sus conocimientos trabajando, haciendo prácticas y siendo asistente de fotógrafos, terminó en el año 2013 un aprendizaje en la escuela de fotografía “Neue Schule für Fotografie Berlin“. Para ella la fotografía es un campo de experimentación con numerosas posibilidades de expresión.

Dr. Katharina Hausel


Historiadora de fotografía, Berlín
2016-09-27 / 2016-11-20

PÍO GUERENDIÁIN CASTAÑON- "Tritones y fugas

Harriak
Piok bost urte bete zituenetik, bere familiarekin Zarautzera joaten zela uda igarotzera sanferminak pasa ondoren gogoan dauka, eta  harrezkero, bai Zarautzen bai Zumaian uraren etengabeko bultzadak sortutako paisaiak harridura sortzen  ziola eta diola kontatzen du.
Euskal kostaldearen paisaia hain era askotakoa eta ederra izanik, zergatik Piok soilik flysch-a, jostura lerro hori, labarretako harriak eta mugakide lur horretara lurraren eta itsasoaren artean eroritako blokeak, erakusten digu?
Argi dago ez duela leku eder haiek eskaintzen dutenekin soilik geratu nahi eta bere nahiak zer ikusi gehiago dauka funtsezko sentimendu batekin: denboraren presentzia jaso nahi du, azken finean ia konturatu gabe igarotzen da baina dena aldatuz eta eroritako arroketan azaltzen da, urak betetzen dituen zirrikituetan edo etengabeko mugimenduak jira-biraka leundutako harrietan.
Bere argazkiak, argiak erliebeak marrazten dituenean eginak daude, laztasuna eta zimurtasuna garden senti daitezkeenean, zoriak une batez jarriak edo urte luzez toki berean dauden harribilen argazkiak, eta zuri-beltzez ateratzen ditu irudiak intentsitaterik eta dramatismorik galdu ez dezaten.
Errez pentsa genezake bere bizitza osoan hamaika tamainako kamerak bide lagun izan dituen norbaitek, Iruñeko, bere jendearen, sanferminetako eta beste hainbat hirietako eta ibilitako paisaietako milaka argazki dituela: baina momentu honetan gelditu eta beharrezkoa bakarrik kontatu nahi du, maite duen paisaia, bere haurtzaroaz eta bere etorkizunaz hitz egiten duena erretratatu nahi du, betirako nahiko lukeen paisaia geologikoa.

Pedro Salaberri

27-09-2016 / 20-11-2016

PÍO GUERENDIÁIN CASTAÑON- Tritones y fugas


Piedras
     Recuerda Pío que a partir de los cinco años, después de los sanfermines iba con su familia a veranear a Zarautz y cuenta que desde entonces no ha dejado de hacerlo ni ha dejado de asombrarse tanto en Zarautz como en Zumaia del paisaje creado por las rocas que en la costa reciben el constante empuje del agua.
     ¿Por qué de ese paisaje tan variado y bello de la costa vasca Pío solo nos muestra esa línea de sutura que es el flysch, las piedras de los acantilados y los bloques desprendidos en ese terreno fronterizo entre la tierra y el mar?
     Parece evidente que no quiere complacerse solamente en la belleza de aquellos lugares y que su propósito tiene más que ver con un sentimiento esencial: quiere fijar la presencia del tiempo que de forma apenas perceptible pasa modificándolo todo y se hace presente en las rocas caídas, en las grietas que el agua llena o en las piedras pulidas por el incesante rodar.
     Sus fotografías son imágenes captadas cuando la luz dibuja claramente los relieves, cuando la aspereza y la rugosidad pueden sentirse, fotografías de cantos rodados que el azar ha dispuesto momentáneamente o llevan años allí y que realiza en blanco y negro para que no pierdan intensidad ni dramatismo.
     Es fácil suponer que alguien que lleva toda su vida con maquinas de todos los formatos acompañándole, tiene miles de fotos de Pamplona, de su gente, de los sanfermines y de los cientos de ciudades y paisajes recorridos, pero en este momento quiere detenerse y contar solo lo necesario, quiere retratar ese paisaje amado que habla de su infancia y de su futuro, un paisaje geológico que quisiera eterno.

Pedro Salaberri

2016ko Abuztuaren 2tik Irailaren 25arte
ADISKIDETASUNA KOMIKIGINTZAN

Literaturak, Erdi Arotik elezaharretan edo Errenazimenduan zalduntza-liburuetan narrazioetan bikote protagonista modura adibide ugari eskaini dizkigu. Mende batzuk geroago joerak bide bera jarraitzen du, eta aurten Miguel de Cervantesen heriotzaren 400 urteurrena betetzen dela kontuan hartuta, ezin ditugu ahaztu Mantxako On Kixote eta bere ezkutari leiala Santxo.

Hurbilagoak dira guretzako, Sherlock Holmesen eta bere biografoa Watson doktorearen detektibe ikerketak, etengabeko edizioetan eskaini izan direnak. “Komikien” gorakada - tebeoa herriko hizkeran - literatur tradizio hau aprobetxatu zuen istoriotxoak “gaiztoek” sortutako bidegabekeriak eta gehiegikeriak konpontzera zuzenduko bikote abenturazaleez eta pertsonaia ospetsuez betetzeko. Bai bakarka bai taldean, ez beti ezaugarri arrazistetatik salbuetsita. Beltzak, txinatarrak, indiarrak askotan azaltzen dira komikietan heroiaren laguntzaile moduan. Roberto Alcazar eta bere laguna Pedrin, gazteentzako zuzendutako ehunka emanaldietan jarrera ez eredugarri batekin askotan. Hauek bezala ez dira gutxi izan detektibe lanbidea duten pertsonaiak gaiztakeriaren ordezkariei eraginkortasunez aurre egin diotenak. 


Baina lanbide honek ez du monopolizatu komikietako beste milaka pertsonaia nagusiri erantsitako jarduerak, horrela kioskoak eta liburu-dendak bete dituzte. Amerikar Mendebalak espazio ona ekaini du cowboy zintzo eta ausartentzako: indiarrekin borrokatu, gerra zibiletan parte hartu eta Amerikako herri handiaren eraikuntzan lagundu dute mila modutan.

Gure heroien borrokek, bai onura lortzeko bai ahularen defentsan, poloetatik oihan tropikaletara zabaldu dira. Zeregin ausartetan arrakasta lortzeko beti dituzte bidelagun bigarren mailako pertsonaiak. Gudu-zelaiak, gerra zahar edo berrietan, beti izan dira gure heroien balentrietako akzio lekuak. Batzuetan botere magikoez hornituta, alegiazko herrietan bizi diren fantasiazko pertsonaiek, gure koadernoetako orrialdeak bete dituzte. Kasu guztietan heroiaren eta ezkutari zintzoaren edo adiskidearen presentzia behin eta berriro gertatzen da.
Horrela, -BIZIKIDETZA- izanik antolaketak aukeratutako gai orokorra Europako Kultur Hiriburua Donostia/San Sebastián 2016an proposatu diren ekintza guztietarako, egokia dirudi bineta artistiko hauetan askotan agertzen den laguntasuna eta adiskidetasunaren ezaugarri hau aztertzea.

Aipatzekoa da erakusketa hau gauzatzea ezinezkoa izango zela ez bagenu Luis Gasca jaunaren laguntza jaso, erakusketako komisarioa eta benetako aditua.

Desde el 2 de Agosto hasta el 25 de Septiembre de 2016EL COMPAÑERISMO EN EL CÓMIC
La literatura, desde la Edad Media a través de leyendas o en el Renacimiento con los libros de caballerías, nos ha proporcionado una abundante serie de parejas protagonistas de esas narraciones. Siglos más tarde continúa esta tendencia, y dado que este año se celebra el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, no podemos olvidar al Caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho.

Más próximos a nosotros, constantes ediciones han ofrecido las aventuras e indagaciones detectivescas de Sherlock Holmes y su biógrafo el doctor Watson. La explosión del “cómic”- el tebeo en lengua popular- aprovechó esta tradición literaria poblando las historietas de parejas de aventureros y de legendarios personajes que dedican su empeño a la reparación de injusticias y abusos perpetuados por el “malo”. Sean estos individuas o una cuadrilla, no siempre exentos de rasgos racistas. Negros, chinos, indios proliferan en cómics como ayudantes del héroe. La figura de Roberto Alcázar y Pedrín, su compañero, ha sido alimento juvenil en cientos de episodios con actitudes en muchos casos poco edificantes. Como estos no han escaseado los personajes de profesión detectivesca que han combatido con eficacia a representantes del crimen.

Pero esta profesión no ha monopolizado la actividad atribuida a muchos otros personajes protagonistas de los cómics que en millares han llenado los kioscos y librerías. El Oeste americano ha proporcionado un buen espacio para la actividad de unos honrados y valientes vaqueros que han combatido a los indios, han participado en guerras civiles y han contribuido de mil maneras a la construcción del gran país americano.Los espacios en que nuestros héroes han desarrollado su lucha por el bien y la defensa del débil se ha extendido desde los polos hasta las selvas tropicales. Siempre en compañía de personajes secundarios que contribuyen al éxito de las valientes empresas de sus compañeros. Los campos de batalla, en guerras antiguas o recientes, han servido también como lugar de acción de las hazañas de nuestros héroes. Personajes fantásticos, a veces dotados de poderes mágicos, viviendo en países imaginarios han poblado las páginas de nuestros cuadernos. En todos los casos la presencia del héroe y del fiel escudero o compañero se produce una y otra vez.

Por ello, dado el lema general – LA CONVIVENCIA- que ha escogido la organización de la Capitalidad Europea de la Cultura. Donostia/San Sebastián 2016 para la totalidad de sus propuestas parece adecuado que la amistad y el compañerismo que tan proliferante se manifiestan en los cómics ofrezcan la oportunidad de someter a examen esta característica de esas artísticas viñetas.Cabe destacar que hubiera sido imposible la realización de esta exposición sin el magisterio del gran experto, Luis Gasca, comisario de esta muestra.FIDEL RASO
EMIGRATZAILEAK ETA IHESLARIAK
2016ko ekainaren 7tik uztailaren 30era

Babeslea: http://www.libreriaprimerapagina.es/
BIZITZA ETA HERIOTZAREN ITSASARTEA

Gibraltarreko itsasartea bere bi ertzetako hirietako bizitzan arrastoa uzten duen leku liluragarria da. Espainiak bi aldeetan ditu. Alde batean Algeciras dago, bere portu handiarekin, eta bestean, Ceuta, Afrikako bi hiri espainiarretariko bat. Egunak argiak direnean, Ceutako lurretatik begiratuta Gibraltarreko haitzaren irudia ikus daiteke, hain hurbil eta garden urgaineratzen, ia uki daitekeela dirudiela... Eta hori pentsatu behar dute etorkin askok paisaia hori begiesten dutenean: hain hurbil, hain urrun.
Milaka pertsona daude Marokoko kostaldean eta Ceutan beste aldera pasatzeko aukera baten zain, Europan bizitza hobe baten esperoan. Urezko eremu estu horretan munduko itsasontzi-trafiko haundienetarikoa mugitzen da, denetik ibiltzen da, horrela antzeman daitezke, aisialdirako itsasontziak, merkanteak edo uretako-motoak drogarekin, Marokoko kostaldetik Espainiako kostaldera bitarteko legez kanpoko merkataritzan haxixa da produktu izarra. Salerosi honi beste trafiko beldurgarri bat gehitzen zaio: gizakiena. Mafientzat aberasteko lekua da, besteen ametsen, sufrimenduen eta sarritan beste batzuen heriotzaren kontura. Ur hauetan merkante batek edo ferry batek topo egin dezake patera batekin, baita hilzorian edota hilda dauden pertsonez beteta doan plastikozko baltsa puzgarri txiki batekin ere. Behin, Alborango Itsasoan, submarino batek sortu zuen kezka: imajinatzekoa da zer tamainako beldurra sortu zen baltsa ñimiñoan itsasoko kolosoaren aurrean edota olatuen eraginez urak ontzia betetzen duela ikusirik hondoratzera bultzatuz. Ur-muga hau igarotzeko, itsasontzietan, maleta-lekuetan edo autoen, kamioien, karabanen… beste bidaiari-lekuetan ezkutatzen diren polizoiak daude. Haietariko bat, Tangerretik zetorren fast-ferry baten propultsio turbinetan harrapatuta hil zen, beste batzuk ibilgailuetan harrapatuta hil dira, horixe gertatu zitzaion 2008ko otsailaren 5ean Aser Mohamed-i, 30 urteko pakistandarrari, turisten autobus bateko baxuetan ezkutatuta, zanpatuta hil zena.
Ceutan etorkinak ikusten dira beste aldera pasatzeko modua begiradarekin bilatuz, besterik ez bada zabor-edukiontzietan, era beldurgarri honetan, Paul Charles gazte kamerundarrak heriotza aurkitu zuen 2010eko abenduaren 30ean. Ceutako Aldi Baterako Egonaldi Zentroan negu batean, asiarren kopurua afrikarrena baino handiagoa zen, sijs pakistandarrak egunero elkartzen ziren Ceutako hondartzan otoiz egiteko, begi aurrean itsasarteko urak muturtuta, korronte motz baina biziak banatzen zituen Europatik, bere helmugatik.


Bidai klandestinoen “merkatu” honek enpresa handi bat bezala funtzionatzen du. Zurezko arraunak egiten dituzten lantegiak daude, hori bai, itxura eta material urriaz eginak, dendak eta biltegiak plastikozko baltsez, salbamendu-jakak hornituta, tailerretan pneumatiko-kamerak eta plastikozko potoak daude. Etorkinak Ceutako mugako bi kai-muturretako bat gainditzeko asmoz, bai baltsetan bai igerian saiatzen dira, bizirik irauteko gutxieneko materialez eta arrazoi batengatik behar edo maite dituzten gauzekin abiatzen dira. Plastikotan biltzen dituzte, batzuetan preserbatiboak erabiliz, mugikor bat, diru apur bat, familia-argazki bat edota ezkontza-ziurtagiri bat eduki ditzazkete fardelek.
Bizitza eta heriotzaren itsasartearen bizipenak, etsipeneko aurpegiak eta batzuetan igerian, Marokotik Ceutara salbu iristen direnen zoriona. Pertsona batek aurre egin dezakeen zeharbide gogorrenetako bat da, eta bere mota desberdinetan, erakusketa honetan jasotzen da. Hamarkada batean zehar, Fidel Raso, bere argazkilari lanean ikusle pribilegiatu bat bezala aritu da, hondoratze eta erreskateetan, itsasoak hondartzetara bultzatutako hilotzen agerpenetan, ehortze eta izenik gabeko horma-hilobiratzetan, erreskateko kideen lana, droga-trafikoaren jazarpena… Argazkilariak begiz jo eta ikusitako jardueren lekukotasuna utzi du, lurretik ur lasaiak eta bizitzaz beteriko itxura dutenak, bere bihotzean heriotza ezkuta dezakete, makurtuta, elezahar mitologikoetan bezala, nabigatzaileen zain. Mitoak dio Herkulesek hemen banandu zituela kontinenteak, eta zauriak gero eta handiago dirudi.


BIZITZA KARGA ASTUNA DA EUROPAKO HEGOALDEKO MUGAN

Behartsuen bizitzaren karga astunak itxura grotesko eta tragiko bat du Europako hegoaldeko mugan. Egunero, milaka zamaketari marokoarrek, gehienbat emakumeak, Espainiako lurraldetik, hesitutako korridore “kaiola” estu eta pasatze-tornu bat zeharkatzen dute, merkantzia desberdinekin kargatuta itzelezko fardelak gorputzari atxikitua. Horrelako irudi surrealista, zaila da imajinatzea eta ikusteak zirrara sortzen du.
Zenbakiek diote Tarajaleko, Europar Batasuna Afrikatik banatzen duen muga postutik (Ceuta Espainiar hiria Marokotik), sei milioi joan-etorri burutzen direla, 30.000 eguneko. Batzuetan pertsona berak behin baino gehiotan zeharkatzen du muga, joan etorri diaboliko batean, bere “lanegunean” ahalik eta bidaia gehiago egiten saiatzen dira, zaila egiten da sinestea jasaten dituzten jende pilaketak eta ilara luzeak karga gainean dutela eta oraindik eta zailago garraioa oinez egiten dutela ikustea. Zenbat eta bidaia gehiago “lansari” hobea, mugatik pasatutako kargamentu bakoitzak (mantez, garbiketa eta elikadura produktuez… osatua) gutxi gorabehera bost euroko balio du. Batzuetan, muga ixten delako, gaua izarpean pasa behar da merkantzien artean, itxaron egin behar da berriro ireki arte, goizeko 5tak arte.

Zamaketarien artean pertsona edadetuak, itsuak, urritasun desberdinak dituztenak daude…Nahiz eta ahaleginak egin “elkar ulertzearen alde” igarobidearen erregulazioa eta kontrola oso zaila da, horrelako muga gorabeheratsu batean, eta are eta zailagoa yihadismoaren mehatxua lehertu denean, gehitu honi, droga, arma edo pertsonen trafiko ilegalak. Marokok ez du aitortzen Ceuta eta Melilla hirien espainiartasuna, bereak bezala erreibindikatzen ditu eta ondorioz Ceutan ez dago aduanarik. Melillan aldiz, aduana-zerbitzua badago, baina merkataritza “irregularraren” fenomenoa (bere interesentzat onuragarriagoa), modu berdinean burutzen da. Muga postu hauetan pertsonen metaketak behin eta berriz gertatzen dira, batzuetan alde batik zein bestetik mugak ixten dituztelako. Sarritan fardelen artean gizaki tapoi itzelak sortzen dira jendea trabatuta gelditzen delako. Zamaketariak lurrera erortzen dira, keinu larriak egiten dituzte, eta fardelak gorputzera lotzen dituzten lokarriekin itotzen dira.
Legez kanpoko” joan etorri hau arautzeko Marokorako sarrerak banatu egin ziren: nagusia, ibilgailuentzat eta merkantziarik gabezko oinezkoentzat, eta Biutz-eko muga postua, zaharra eta hurbila dena, berriro zabaldu zen zamaketarientzat. Baina ezerk ezin izan zuen drama saihestu. Bi urte pasa eta gero, 2009ko maiatzen 25ean, bi emakume hil ziren jende artean, orduan ohiko ziren jende pilaketa batean, eskailera batzuetan artean harrapatuta, bi mundu artean harrapatuta.
Zamaketariak, jasaten duten esplotazioa, munduko muturreko muga baten beraien bizirik irauteko eguneroko borroka. Fidel Rasok urteetan zehar hurbiletik ikusi eta argazkia atera dio aurpegi honi. 

Argazkiak: Fidel Raso
Testua: Tamara Crespo
 

FIDEL RASO
EMIGRANTES Y REFUGIADOS
Desde 7 de Junio de 2016 hasta el 30 de Julio de 2016

Patrocinador:  

 
Explicación Fidel Raso
ESTRECHO DE VIDA Y MUERTE

El Estrecho de Gibraltar es un lugar fascinante que marca la vida en las ciudades de sus dos orillas. España las tiene a uno y otro lado. Por una parte está Algeciras, con su gran puerto, y por otro, Ceuta, una de las dos ciudades españolas en África. En días claros, visto desde suelo ceutí, la silueta del peñón de Gibraltar emerge tan cercana y nítida que casi parece que pudiera tocarse… Y eso deben pensar muchos inmigrantes cuando contemplan ese paisaje: tan cerca, tan lejos.


Miles de personas esperan en las costas marroquíes y en Ceuta una oportunidad de cruzar al otro lado, a una vida mejor en Europa. Por esa estrecha franja de agua, una de las de mayor tráfico marítimo del mundo, circula de todo, se detectan desde embarcaciones de recreo a mercantes o motos de agua con droga, el hachís es el producto “estrella” del comercio ilícito desde las costas marroquíes a las españolas. A este se suma ese otro tráfico más terrible: el de seres humanos. Para las mafias es un lugar en el que enriquecerse a costa de los sueños, el sufrimiento y, a menudo, la muerte de otros. En estas aguas un mercante o un ferry pueden encontrarse con una patera o una pequeña balsa hinchable llena de personas a punto de morir, y con muertos. En una ocasión, en el Mar de Alborán, la alerta la dio un submarino: cabe imaginarse el miedo a bordo de una minúscula balsa frente a los colosos del mar o al oleaje que la va llenando de agua hasta que zozobra. Hay polizones que se esconden en los barcos y en los maleteros y otros habitáculos de coches, camiones, caravanas… para cruzar esta frontera de agua. Uno de ellos, procedente de Tánger, murió atrapado en las turbinas de propulsión de un fast-ferry, otros han perecido aplastados por vehículos, como le ocurrió el 5 de febrero de 2008 a Aser Mohamed, un pakistaní de 30 años, que se había escondido en los bajos de un autobús de turistas.
En Ceuta se ve a los inmigrantes buscando con la mirada el modo de cruzar al otro lado, en contenedores de basura si es necesario, otra forma espantosa en la que uno de ellos, Paul Charles, un joven camerunés, encontró la muerte el 30 de diciembre de 2010. En un invierno en que había en el Centro de Acogida Temporal de Ceuta más asiáticos que africanos, pakistaníes sijs se reunían para rezar a diario en una paya ceutí, frente a las embravecidas aguas del estrecho, la corta pero violenta corriente que les separaba de su destino europeo.
Este “mercado” de viajes clandestinos funciona como una verdadera empresa. Hay talleres que fabrican remos de madera, eso sí, con las formas y materiales más precarios, tiendas y almacenes provistos de balsas de plástico, chalecos salvavidas, talleres donde encontrar cámaras de neumático, y hasta oferta de garrafas de plástico. Los inmigrantes que se lanzan en balsas o a nado con la idea de superar tan sólo uno de los dos espigones fronterizos de Ceuta lo hacen provistos de estos materiales de supervivencia mínima y también con un puñado de objetos que por alguna razón les son necesarios o queridos. Los envuelven en plástico, empleando a veces preservativos, en paquetes que pueden contener desde un móvil o algo de dinero a una foto de familia o un certificado de boda.
Algunas de esas vivencias en este estrecho de vida y muerte, los rostros de la desesperación, y también de la dicha de los que llegan a salvo desde Marruecos a Ceuta, a veces a nado. Es una de las más duras travesías a las que puede enfrentarse una persona, y en sus variadas formas, está recogida en esta exposición. Durante una década, Fidel Raso ha asistido como privilegiado espectador en su trabajo periodístico, a naufragios y rescates, a la aparición de cadáveres arrastrados a las playas, a funerales e inhumaciones en nichos sin nombre, al trabajo de los rescatadores, a la persecución del tráfico de drogas… El fotógrafo ha observado y dejado testimonio de esa actividad que bulle en unas aguas procelosas, que desde tierra pueden parecer tranquilas y llenas de vida y en su centro, esconder la muerte, agazapada, esperando a los navegantes como en las leyendas mitológicas. Cuenta el mito que Hércules separó aquí los continentes, y la brecha parece cada vez mayor.LA VIDA ES UNA PESADA CARGA EN LA FRONTERA SUR DE EUROPA

La pesada carga de la vida para los pobres adquiere una forma grotesca y trágica en la frontera sur de Europa. A diario, miles de porteadores marroquíes, en su mayoría, mujeres, atraviesan desde territorio español un angosto pasillo vallado (la “jaula”) y un molinillo cargadas con enormes bultos de las más diversas mercancías que adhieren a sus cuerpos. Algo tan surrealista es tan difícil de imaginar como impactante de ver.
Las cifras dicen que por la frontera del Tarajal, que separa la Unión Europea de África (Marruecos, de la ciudad española de Ceuta), se producen cada año seis millones de pases, unos 30.000 al día. Parte de ellos son realizados por las mismas personas que, en un diabólico ir y venir, tratan de pasar la mayor cantidad de veces en su jornada “laboral”, soportando largas colas y aglomeraciones con una carga que cuesta creer que puedan aguatar y menos aún, transportar a pie. A más pases, más “paga”, el equivalente a unos cinco euros por cada cargamento con que logran atravesar la frontera, formado por productos de alimentación, de limpieza, mantas... A veces, toca pasar la noche al raso entre la mercancía, porque la frontera se cierra y hay que esperar hasta su reapertura, a las 5 de la mañana.
Entre los porteadores hay ancianas y ancianos, ciegos, personas con discapacidades de todo tipo… Aunque se hagan esfuerzos de “buena vecindad”, la regularización y el control del tránsito por una frontera tan desigual es harto difícil, y más si cabe desde la eclosión de la amenaza del yihadismo, que se suma a otros problemas como el tráfico de drogas, de armas o de personas. Marruecos no reconoce la españolidad de Ceuta y Melilla, ciudades que reivindica como territorio propio, por lo que en la primera no hay aduana. Y aunque en Melilla sí existe servicio aduanero, el fenómeno del comercio “irregular” (más ventajoso para sus beneficiarios), se produce de igual forma. En estas fronteras son continuas las aglomeraciones, generadas en ocasiones por su cierre desde uno u otro lado. A menudo se forman enormes tapones de gente atrapada entre bultos. Los porteadores caen al suelo, hacen aspavientos, se asfixian con las cuerdas con las que se atan los enormes hatillos al cuerpo.
Para regular este “irregular” tráfico se separaron las entradas a Marruecos: la principal, para vehículos y personas a pie sin mercancía, y el antiguo y cercano paso del Biutz, reabierto con este fin, para los porteadores. Pero nada evitó el drama. Dos años después, el 25 de mayo de 2009, dos mujeres morían aplastadas por la multitud en una de las entonces frecuentes avalanchas, atrapadas en unas escaleras, atrapadas entre dos mundos.
Los porteadores, su explotación, su lucha por la supervivencia diaria son el rostro humano de una de las fronteras más desiguales del mundo. Fidel Raso ha visto de cerca y fotografiado durante años este rostro.

Fotos: Fidel Raso
Texto: Tamara Crespo2016ko Argazki bileraren dosiera / Dossier Jornadas fotograficas 2016


2016-05-02 / 2016-06-01

ANGEL ISPIZUAPooltraits”
Uretatik datoz

Egun hartako narkosia izan zen agian, baina zerbait ikusi nuen, sakonetik azaldu zen, begien itxi-ireki bat izan zen. Nire Nikonosaren obturadoreak irudi lauso bat hartu zuen doi-doi…. Harrezkero, bilaketa etengabea izan zen. Denbora luzea eraman zidan, baina azkenean ohartu nintzen, sinestezina bada ere, duela urte askotatik itsaslaminak, ninfak eta uhandreak elkarrekin bizi diren leku naturala… igerilekua dela!

02-05-2016-05-02 / 01-06-2016

ANGEL ISPIZUAPooltraits”
Vienen del agua
 
Quizá fue la narcosis de aquel día, pero ví algo, apareció de las profundidades, fue un abrir y cerrar de ojos. El obturador de mi Nikonos fue capaz de captar apenas una imagen borrosa… Desde entonces la búsqueda fue incesante. Me llevó mucho tiempo, pero al final me di cuenta que, aunque parezca increíble, el lugar donde hace ya muchos años conviven de forma natural sirenas, ninfas y tritones es.... la piscina!2016-05-02 / 2016-05-31

KARLOS VII Jaunaren ikonografia

 

 Erregegai karlistaren bizitza jasotzen den erakusketa honetan, bere haurtzarotik heriotzara arte, lekukotasun historikoaz gain, argazkigintzaren erabilera propaganda bezala nabaria da. Sanz enea kultur etxean maiatza bukaerarte egongo da erakusketa ikusgai.


Borbongo eta Ekialdeko Austria etxeko Karlos Maria de los Dolores, leialentzat Karlos VII. aren irudia topatu nueneko lehen aldia nahiko bitxia izan zen.


Duela 46 urte, Areatzan, nire herriko erdigunetik aldendutako baserri bateko sukaldean, etxeko suarengatik belztutako koadro bat ikusi nuen, jarrera harroa zuen gizon baten irudia zen, kapote militarra zeraman, kolore gorria antzematen zitzaion txapela ezkerreko alderantz etzanda, bizarra bularreraino heltzen zitzaion eta sablea bere ezker eskuan ezarria zuen. Bere oinetan daniar handi bat. Etxeko jabeari galdetu nion ea nor zen kuadroko pertsonaia hori, eta, Juan Orue Gorospek gerra zibilean bolondres erreketea izan zenak zera erantzun zidan:

-Erregea da.

Baziren hirurogei urte hil zela, baina Arratia haraneko baserritar harentzat bere Erregea izaten jarraitzen zuen. Horrela Karlos Jaunaren hitzak betetzen ziren: “Espainiara itzuliko naiz, hilik egon arren”.

Badaude bere garaitik haratago aztarna uzten dituzten gizonak eta mito bihurtzen direnak. Karlos Jauna horietako bat da.

Urte guzti hauetan zehar, Karlos Jauna oso leku desberdinetan bilatu dut, oinetxe zaharretan, non aitoren seme-alaba legitimista haien oinordekoek beraien saloietan ohorezko lekuan mantentzen dutelarik topatu dudan… horrela ikusi dut Murgiatarren palazioan, Valde-Espina y Montevillatarren enborreko etxean, edota Gipuzkoako Astigarragako herrian, Arbelaitzen, Olazabaltarren egoitzan, Durangoko Etxezurian, Algortan, Orduñan, Baleztenatarren etxean Leitzan, Nafarrurin, non Benito Tamayok katedraletako kaperetako irudi sakratu bat balitz bezala beneratzen baituen...

Baina jatorri xumeagotan ere topatu dut, baina horregatik ez noblezia gutxiagokoetan, Elorrioko Zubia ahizpen etxean bezala, edota Iguzkizan non Ramon Abregok eta Fanik bere emazteak, Jurramendiren behealdean eraiki zuten bere etxean, baita Migel Saraleginenean, edota Juan Ramón Sarobenean, Isabel Lopez Bakedanonean, Pablo Larraz eta Luis Gonzalez Llanoren Menako bere etxetzarrean...

Borbongo Karlos Jauna Loiolan ere aurkitu dut, non Jose Ramon Egillorrentzat S.J. bere San Inazio maitea bezain beste miresten zuen... eta beste hainbat lekutan, denak banan-banan aipatzea amaiezina izango litzaidakela.

Karlos Jaunaren irudiak halako indarra eta erakargarritasuna izan du, horrek bultzatuta Jose Ignacio Ortega nire lagunak, bere arima, gogoa eta sosak jarri dituela, nik ezagutzen dudan Karlos jaunaren erretratu bilduma fotografikorik hoberena biltzeko.

Azkenik zera esan nahi dut Karlos Jauna hamaika tokitan aurkitu dudala, oraindik iruditzen zait zaldi gainean jarraitzen duela, ez bada nire euskal lurreko bide errealetatik, bai jadanik existitzen ez den nostalgia-denbora batean ainguratuta bizi diren nirea bezalako bihotz askoetan.


Victor Sierra-Sesumaga Ariznabarreta.
Areatza, 2016ko udaberria


02-05-2016/31-05 2016

La iconografía de CARLOSVII.

La utilización propagandística de la fotografía aemás de su utiliación comos testimonio histórico se revela en esta serie que recoge la vida del pretendiente carlista desde su nuñez hasta su muerte. La exposición estará hasta finales de mayo en la casa de cultura Sanz-Enea.

La primera vez que me encontré con la figura de Don Carlos María de los Dolores de Borbón y Austria-Este, Carlos VII para los leales, fue bastante curiosa.

Hace ya 46 años, en la cocina de un caserío apartado del centro de Villaro, mi pueblo, vi en un cuadro renegrido por el humo del hogar la estampa de un hombre, con porte arrogante, vestido con un capote militar, una boina tumbada hacia el lado izquierdo, que se adivinaba de color rojo, barba poblada que se le derramaba por el pecho y sable en el que posaba su mano izquierda. A sus pies un gran danés.

Pregunté al dueño de la casa quién era el personaje del cuadro, y Juan Orue Gorospe, que había sido voluntario requeté en la guerra civil, me contestó:

- Es el Rey.

Sesenta años después de fallecido, para aquel aldeano del Valle de Arratia, seguía siendo su Rey. Se cumplían así las palabras de Don Carlos, “a España volveré, aunque haya muerto”.

Hay hombres que dejan tal huella que traspasan su tiempo y se llegan a convertir en leyenda. Don Carlos es uno de ellos.

Durante todos estos años he buscado a Don Carlos por lugares muy dispares, y lo he encontrado en viejas mansiones solariegas, donde los herederos de aquellos hidalgos legitimistas, todavía lo mantienen en el lugar de honor de sus salones, ...así lo he visto en el palacio de Murguia, casa troncal de los Valde-Espina y Montevilla, en la guipuzcoana villa de Astigarraga, en Arbelaiz , morada de los Olazabal, y en Durango en Etxezuria, y en Algorta, y en Orduña, y en Leiza en el viejo caserón de los Baleztena, en Casalarreina, donde Benito Tamayo lo venera como se hace con las imágenes sagradas en las capillas de las catedrales...

Pero también me lo he encontrado en sitios de menos alcurnia, pero no menos nobles, como en casa de las hermanas Zubia de Elorrio, en Iguzquiza donde Ramón Abrego y Fani, su mujer, levantaron la suya justo al pie de Montejurra, en la de Miguel Saralegui, o en la Juan Ramón Sarobe, Isabel López Baquedano, Pablo Larraz y Luis González Llano en su casón de Mena...

A Don Carlos de Borbón, lo he encontrado en Loyola, donde para José Ramón Eguillor S.J. era tan querido como su idolatrado San Ignacio... y en tantos lugares que me sería interminable enumerar.

La figura de Don Carlos también ha tenido tal fuerza y atractivo que ha hecho posible que una persona como mi amigo José Ignacio Ortega haya puesto alma, tiempo, y algunos cuartos en reunir la mejor colección de retratos fotográficos de Don Carlos de Borbón, que conozco.

Como colofón quiero decir que he encontrado a Don Carlos en tantos sitios, que aún me parece que sigue cabalgando si no por los caminos reales de mi tierra vasca, sí por muchos corazones que como el mío viven anclados en un tiempo de nostalgia, que ya no existe.Víctor Sierra-Sesúmaga Ariznabarreta.
Villaro, primavera de 2016.
2016-03-22 / 2016-05-01
Mª ANTONIA GARCÍA DE LA VEGA Memorandumnatura. PHOTOMUSEUM

Egungo  Naturara itzultzeko joera eternoa ez da ustekabeko zerbait,  ez da sistematikoa,  ezta ere programatikoa, beharrezkoa baizik. María Antonia García de la Vega-ren argazkietan panteismo natural hau, aurkitzen dugu: irudi xumeak, delikatuak eta leunen bitartez natura bere intimitatean  begiztatzen uzten digute, bere keinuak, bere mugimenduak. Elementu guzti hauetan halako gandu malenkoniatsu bat ageri da, igarotako denborarena.
22-03-2016 / 01-05-2016
Mª ANTONIA GARCÍA DE LA VEGA. Memorandumnatura. PHOTOMUSEUM


El eterno retorno a la Naturaleza no es algo casual, ni sistemático, ni siquiera programático en los tiempos actuales, sino necesario. En las fotografías de Mª Antonia   Gª de la Vega encontramos este panteísmo natural: imágenes sencillas, delicadas y suaves que nos dejan entrever la naturaleza en su intimidad: sus curvas, sus gestos, sus movimientos. Un cie.rto halo melancólico de un tiempo pasado rezuma de todos estos elemento.

2016-03-22 / 2016-04-24
DIEGO ALDASORO Itsasoen artean. GALERIA ZAZPI

Erakusketa hau egunerokoaren eta poetikoaren arteko elkarrizketa da. Itsasoa bizitza eta heriotzaren metafora da. Baita paisaia eta esperientzia. Nire amona Isidra, itsasoa eta memoria da. Eta askari batean hilezkortuta geratu da. Galsoroetako itsaso neurrigabeetan eta uraren artean jaio, bizi eta hil zen. Une bat, betikotasuna... Arratsalde batean bizitza guztia sar daiteke, keinu-segida batean izaeraren funtsa destilatzen da. Eta objektu-serie txiki batean zirrara asko kontzentra daitezke. Xehetasunetan kontenplazioa kontzentratzen da.22-03-2016 / 24-04-2016
DIEGO ALDASORO Entre mares. GALERIA ZAZPI

Esta exposición es un diálogo entre lo cotidiano y lo poético. El mar es vida y metáfora de la muerte. También es paisaje y experiencia. Mi abuela Isidra es mar y memoria. Y en una merienda ha quedado inmortalizada. Entre mares inmensos de trigales y agua, nació, vivió y murió. Un instante, la eternidad... En una tarde puede caber toda una vida, en una secuencia de gestos se destila lo esencial del carácter. Y en una pequeña serie de objetos se pueden concentrar muchas emociones. En los detalles se concentra la contemplación.
016-03-22 / 2016-05-01
Nueva fotografía Internacional s. XXI. SANZ ENEA

Zarauzko Photomuseumek antolatzen duen “2016ko XXIV. Argazki Bilera”-ren aurkezpena dela eta “XXI. mendeko Nazioarteko Argazkigintza Berria” izenburua duen erakusketa kolektiboa aurkezten da Sanz-Enea Kultur Etxeko aretoan.
Genero fotografiko desberdinak jasotzen ditu erakusketa ibiltari honek, argazkilari nazional eta internazionalen lanekin: erretratuak, paisaiak, argazki dokumentalak edo argazki artistikoak lekua dute erakusketa honetan. Alcorcón, Leganés, Alcobendas eta Segoviatik pasa ondoren bere bidea jarraituko du, Castelló, Bartzelona...
Artista talde honek burututako akzioen artean “Contemporáneos. Treinta fotógrafos de hoy”, argitalpena nabarmentzen da. Rubén García argazkilariak bultzatu eta “La Fábrica” editorialak editatua, nazioarteko 30 egileek beren lanak erakusten dituzte. Gainera www.30fotografos.com izena duen web-orri bat dute eta sei hilabeteroko argitalpen bat: “Contemporáneos Zine” (inprimatutako fanzine bat).
Sanz-Enean aurkezten den erakusketak 107 obra eta 28 egilek osatzen dute guztira (formatu desberdinekin). Argazkilari parte-hartzaileak hauek dira: Marta Areces, Javier Ayuso, César Blay, Cristina Calvo, Alejandra Carles-Tolrá, Carlos Folgoso, Pedro Galisteo, Rubén García, Nicolás Haro, Oliver Haupt, Andrejs Kovalovs, Jesús Labandeira, Diambra Mariani, Veronika Márquez, Georges Pacheco, Robert Harding Pittman, Rubén Plasencia, Manel Quiros, Fernanda Ramos, Juan Rodríguez, Emilio Roselló, Ely Sánchez, Juan Sande, Gabri Solera, Óscar Vázquez Chambó, Lucia Ybarra, Manuel Zamora eta Alfonso Zubiaga dira.


22-03-2016 / 01-05-2016
Nueva fotografía Internacional s. XXI. SANZ ENEA 

El Photomuseum de Zarautz con motivo de la presentación “XXIV edición de la Argazki Bilera Jornadas Fotográficas 2016” exhibe en las dependencias de Sanz-Enea Kultur Etxea la exposición colectiva "Nueva fotografía internacional en el siglo XXI".
Muestra itinerante con obras de fotógrafos nacionales e internaciones que recogen distintos géneros fotográficos: el retrato, el paisaje, el documentalismo o la fotografía artística tienen cabida en esta exposición. Tras su paso por Alcorcón, Leganés, Alcobendas y Segovia seguirá su ruta por Castellón, Barcelona…
Entre las acciones llevadas a cabo por este colectivo de artistas destaca la publicación “Contemporáneos. Treinta fotógrafos de hoy”, libro impulsado por el fotógrafo Rubén García y editado por La Fábrica Editorial, en la que 30 autores internacionales muestran sus obras. Cuentan además con una página web denominada www.30fotografos.com y una inminente publicación semestral: Contemporáneos Zine (un fanzine impreso).
La exposición que se presenta en Sanz-Enea la conforman un total de 107 obras (con distintos formatos) de 28 autores. Los fotógrafos participantes en la exposición que se muestra son: Marta Areces, Javier Ayuso, César Blay, Cristina Calvo, Alejandra Carles-Tolrá, Carlos Folgoso, Pedro Galisteo, Rubén García, Nicolás Haro, Oliver Haupt, Andrejs Kovalovs, Jesús Labandeira, Diambra Mariani, Veronika Márquez, Georges Pacheco, Robert Harding Pittman, Rubén Plasencia, Manel Quiros, Fernanda Ramos, Juan Rodríguez, Emilio Roselló, Ely Sánchez, Juan Sande, Gabri Solera, Óscar Vázquez Chambó, Lucia Ybarra, Manuel Zamora y Alfonso Zubiaga.


2016-02-23 / 2016-03-20

diariovasco 

Erroma MonumentalaArgazkigintzaren aitzindariak berehala ohartu ziren teknika honek eskaintzen zuen aukeraz, bai irudiak bai ideiak barreiatzeko. Bere gaitasun nabarietako bat kopia ugari egiteko aukera zen, eta ezaugarri honi, berehala gehitu zitzaion industria-grafikoa, irudi-fotografikoak inprimatzeko  ahalmenarekin.
Horrela, bere ahaleginak kalitate haundiko albumak, irudi karpetak, apaindura orriak etb, argitaratzera bideratuta hainbat enpresa grafiko sortu ziren
Testu-inguru honetan interes turistikoak ez ziren aparte geratu, zerikusi haundia izan zuten industria grafikoaren eta fotografikoaren garapenean, irudi eskaerak tarteko.
Cecami (Cesare Capello Milano) etxea, guzti honen adierazgarri argia dugu. XX. mendeko lehen hamarkadan sortua, posta-txartelak argitaratzen aurrenetako enpresa dugu Italian, txuribeltz eta kolore bakarreko rotograbatua erabiltzen lehena izanik. Ondoren argitaratuko posta-txartelak kolore gehiagorekin egin zituen.
Enpresa honek posta-txartel fotografiko ugari ekoiztu zituen, bai posta-txartel fotografikoak baita ilustratuak. Joan den mendeko 20. eta 30. hamarkadetan, Edira Altarak ilustratzaile modura egin zuen ekarpen itzela azpimarratzekoa da. Artista hau, zeramikan, modan edota apainketan arloan sona handikoa dugu.
 80. hamarkadaren bukaera aldera Cecami marka, Nuovaedart spa editore Toscandarrak erosi zuen. Geroago enpresa Massa y Cozzile herrira lekuz aldatu zen bere jarduera bertan jarraitu zuelarik.
Erroma monumentala titulupean aurkezten dugun erakusketa  hau, hiri eternoaren edertasunak aurkezteko helburuarekin, zalantzarik gabe, arte grafikoen eta argazkigintzaren lan saiatua da.


23-02-2016 / 20-03-2016

Roma MonumentalLos precursores de la fotografía rápidamente vieron en esta técnica la posibilidad de utilizarla como difusora de imágenes e ideas. Una de sus cualidades más destacada es la de realizar múltiples copias, a la que se unió rápidamente la capacidad de la industria gráfica de imprimir imágenes fotográficas.
De este modo empezaron a proliferar empresas gráficas que dedicaban sus esfuerzos a la publicación de álbumes, carpetas, láminas, etc., con reproducciones de imágenes fotográficas de exquisita calidad.
Los intereses turísticos no fueron ajenos a todo esto, contribuyendo con sus encargos al desarrollo tanto de la industria gráfica como de la fotográfica.
Un claro exponente de todo esto lo representa la marca Cecami. (Cesare Capello Milán). Fundado en la primera década del s. XX, fue uno de los primeros editores de tarjetas postales de Italia. De hecho, realizó la primera tarjeta postal en rotograbado b/n y un color. Posteriormente realizaría tarjetas postales con más colores.
Esta firma produjo tanto tarjetas postales fotográficas, como ilustradas. En los años 20 y 30 del pasado siglo fue singular la aportación de la ilustradora Edira Altara. Artista también reconocida por sus aportaciones tanto en la cerámica, como en la moda o en la decoración.
A finales de los 80 la marca Cecami fue adquirida por un editor toscano, Nuovaedart spa. Con el tiempo la sede de la empresa se trasladó a la población de Massa y Cozzile donde siguió desarrollando su actividad.
La muestra que tenemos ocasión de presentar bajo el título Roma monumental, no cabe duda que es el resultado de un esmerado trabajo de artes gráficas y de la fotografía, con la finalidad presentarnos las bellezas de la ciudad eterna.


Diariovasco.com/cultura
Naiz.eus/agenda/
Eitb.eus/es/cultura
Noticiasdegipuzkoa.com/cultura

2016-01-26 / 2016-02-21

CRUZ LARRAÑETA-Albuma

 


Zuri-beltzeko argazki zaharrak. Albuminak. Hamarkada luzeetan ahantzitako maleta, album edo tiraderetan gordetako kristalezko edo zeluloideko plakak eta negatiboak. Ahaztuta edo enmarkatuta. Antzinako gauzen dendetan, liburu-denda zaharretan edo kaleko azoka txikietan urteetan barrena aurkitutako iraganeko uneak dira proposamen bisual honen oinarri gisa erabilitako materiala. Erakusketak XIX. mendetik hasi eta pasaden mendeko 30. hamarkada erdialderaino egile ezezagunen argazkiak biltzen ditu. Momentuko gaiak jasoz, argazki kostunbristak, erretratuak, taldeko-argazkia….
ALBUMA egitasmoak denboraren iragateak hondatutako irudi horiek berreskuratu egiten ditu, eta txeraz eta irudimenenez zaharberritu. Bizitza berria eta bestelako begirada ematen die, sekula izan ez zuten kolorearen bidez.
Denboran barrena egindako bilaketa estetiko zein sentimentala da, irudi zaharrek eragindako pasio eta liluraren bidez sortutakoa. Halaber, haien garaiko lekukotasun bisuala eta estetikoa utzi diguten ehunka argazkilari anonimori egindako omenaldia da.
Erromantiko guztiei eskainia, oraindik argazki zaharrekin hunkitu eta harrituta sentitzen direlako.

  


26-01-2016 / 21-02-2016

CRUZ LARRAÑETA - ÁlbumViejas fotografías en blanco y negro. Albuminas. Placas y Negativos en cristal o en celuloide guardadas durante años en maletas, álbumes o cajones. Olvidadas o enmarcadas. Instantes del ayer encontrados a lo largo de los años, en brocantes, librerías de viejo, mercadillos callejeros o rescatados de la basura componen el material utilizado como base de esta propuesta visual. La muestra abarca, fotografía de finales del XIX a mediados de los 30 de autoría anónima. Con los temas habituales de esas épocas: fotos de estudio, de grupos, costumbristas, retratos ....
El proyecto ALBUM recupera estas imágenes deterioradas por el paso del tiempo, restaurándolas con cariño e imaginación y el respeto que se merecen, para aportarles una nueva vida y una mirada diferente, gracias al color que nunca tuvieron.
Una búsqueda estética y sentimental a través del tiempo, surgida de la pasión y la fascinación por las imágenes antiguas y un homenaje a tantos fotógrafos anónimos que nos han legado su testimonio sentimental y estético de la época en que vivieron.
Dedicada a los románticos que siguen emocionándose y sorprendiéndose con la fotografía antigua.
2015/12/29 tik 2016/01/24era

Noticias de Gipuzkoa
El Diario Vasco
Hitza/BerriaEMAKUMEA ETA KIROLA

Zuri eta beltza nagusi duen aztarna da, kirol-jardueren erretratua 1975. urte inguruan. Hau da, nahikoa aspaldi eta urrunekoa da, emakumezkoek egindako kirola lasai-lasai baloratu ahal izateko, nahiz eta emakumeari onartzen zitzaion kirola baino ez zen beharbada.
Gizartean, emakumeek gogor, bai gogor, lan eginda lortu dute kargu bat hemen eta plaza bat han. Gizarte hori kritikatu gabe, baina guztiok ezagutu eta errepikatzen ditugun alderdiei uko egin gabe ere, erakusketa honek iraganaren isla gozoa izan nahi du, topaleku atsegina oroitzapenak pizteko.
Emakumea eta kirola binomioaren aspaldiko funtzionamendua ezagutarazteko aukera ere izan nahi du, benetakoa den baina gutxitan kontatu izan den historia berriro deskubritzeko aukera.
Eskola-Lehiaketako irudiak, Sección Femenina-k bultzatutako gimnasiako agerraldiak, Juegos del Cantábrico deituriko txapelketa, España una, grande y libreko lehiaketak.
Hartutako eszenak, ia denborari lapurtutakoak, eskoletako patioetan, edo herrietako plazetan, FISEC-aren Jokoen itzuleran… Kiroleko aitzindarien erretratuak, orduan neskak edo neska koskor zirenean bizitzaren esentzia esnatzeko zorian; hockey jokalariak
pitxiarekin eta txapela buruan zutela; arbitroak jantzi dotoreekin eta jakako sakelean musuzapia zutela, Belausteguigoitiarrak bezala polifazetikoak tenisean jokatuz, igerian, tranpolinetik saltatuz, uretako balleteko saioetan figurak irudikatuz, zaldi gainean…
Iruzkinak egitera laguntzen duen eta urteetako hautsa kentzen duen halako glamour lokal bat edo belaunaldi gazteei itzultzen zaiona. Ez da erakusgai handi bat, ez da bilduma sakon bat, ez daude jasota bizkaitar abizen entzutetsua, ez dira kirol guztiak jaso, ezta urteak ere, eta hamaika elkarte, klub edo taldeek ez dute bere isla.
Erakusketa hau, berregoitamar bat dokumentu grafikoekin, federazioen, kirol entitate eta partikularren ekarpen eskuzabal eta adeitsuen emaitza da, iraganeko bere kromoak gehitu nahi izan zaizkio, bere bizitzako zigilumarka, kasu batzuetan.

ERNESTO DIAZ.

29/12/2015 hasta el  24/01/2016

MUJER Y DEPORTE

Es una huella dominada por el blanco y negro, un retrato de las actividades deportivas al límite de 1975. Es decir, tiene el poso y lejanía suficientes como para poder valorar con reposo el deporte fraguado por la mujer, aunque quizá sólo fue el deporte consentido a la mujer.
Lejos de criticar a una sociedad en la que ellas se han ganado a pulso y con dureza un puesto aquí y una plaza allá, pero sin renunciar a los aspectos reivindicativos sabidos y repetidos, esta exposición intenta ser un dulce reflejo del pasado, un punto de encuentro agradable para despertar recuerdos.
También una oportunidad para destapar el viejo funcionamiento del binomio mujer-deporte, para redescubrir una historia veraz pero poco contada.
Imágenes de Campeonatos Escolares, exhibiciones gimnásticas promovidas por la Sección Femenina, Juegos del Cantábrico, Campeonatos de España una, grande y libre.
Escenas captadas, casi robadas al tiempo, en los patios de los colegios, o en las plazas de los pueblos, al regreso de los Juegos de la FISEC... Retratos de pioneras del deporte, entonces niñas o chiquillas al borde de desvelar las esencias de la vida; de jugadoras de hockey con pichi e incluso tocadas con txapela; de árbitros con elegantes trajes y pañuelo en el bolsillo de la americana, de polifacéticas como las Belausteguigoitia jugando al tenis, nadando, saltando del trampolín, dibujando figuras en las sesiones de ballet acuático, a caballo...
Un cierto glamour local que favorece el comentario y desempolva los años o los traduce para las generaciones jóvenes. No se trata de un muestrario a lo grande, no es una recopilación exhaustiva, tampoco están recogidos todos los apellidos ilustres, ni tan siquiera hay un ejemplo por deporte ni de todos los años y muchos clubes o sociedades carecen de reflejos.
Esta exposición con medio centenar de documentos gráficos, es el resultado de las aportaciones desinteresadas y amables de federaciones, entidades deportivas y particulares que se han querido sumar con sus benditos cromos del pasado, en algunos casos las estampillas de su vida.

ERNESTO DÍAZ

 

  

2015-11-24 / 2015-12-27

"Makuesak" Urola Kostako Hitza
Naiz, "Makuesak"
Noticias de Gipuzkoa
Iñigo Azkona eta Xabier Enbeitia. "MAKUESAK"

“MAKUESAK”
Erakusketa honetako argazkiak ikusi eta  Elantxobe herria bera jatorkigu burura. Ez da postaletan agertzen dan gure herriaren irudia, ez. Herritarren, Makuesen,  euren irudia da; izan be, eurek egin dute, euren lanagaz, gaur egun ezagutzen dogun herria: herri berezia, zalantza barik. Txikia, baina nortasun handikoa; bertan bizitzeko gatxa, baina ederra, era berean.
Kareagaz  zuritutako bodega zaharren hormen artean sortu eta  gordeko dira betiko gure izaera eta gure nortasunaren ezaugarrietako asko. Toki honeek garrantzi berezia  izan dabe ,  itsasontziakaz eurakaz  eta fabrikekaz batera.  Ezinbestekoak ziran ,batez ere, neguko hilabete gogorretan. Itsasora urten ezin, eta eguraldiak aukera noiz emongo zain, motorretara eroateko behar zan dana prestetan pasaetan ziran ordu asko eta asko bertan.
Dana dala, lekuak leku, irudiotan agertzen danak eta direnek arrantza eta itsasoa ekarten dabe burura. Ur-tanta bat ikusi ez arren, orri honeek eta bertan agertzen diren herritarrek kresal-usain nabarmena daukie. Dan-danek garai bateko Elantxobera eroaten dozkue, inoiz itzuliko ez dan garai batera.
Gaur egun herri “barri” bat dogu, desbardina zalantza barik. Arrantzaleak urruneko itsasotean dabilz, eta ez dago arrantzontzirik portun; azkenak, Anaitasuna eta  Ogoño, joan ziran aspaldi. Etorkizuneko Makuesak beste herri bat dekoe euren begien aurrean, baina Elantxobe ,beti egon izan dan moduan, beti egongo da itsasoari begira aurrerantzean be.
Patxi Egurrola

Iñigo Azkona Bikandi, 1975
Bere hasierako lanetan Euskal Herriko eguneroko gizarte eta politika arloak jorratzen dira Euskaldunon Egunkarian emandako lehenengo urteek agerian uzten duten legez.
Harrezkero, bere begirada  Euskal herritik haratago joan da, munduko herrialde ezberdinetako bizimoduak eta esperientziak jasoz , betiere, ikuspuntu etnografiko batetik.
Azken lan hau ere ildo beretik doan arren, lan pertsonalagoa da; bere herriari, Elantxoberi, eskainitakoa.
Xabier Enbeita Ibarra, 1977Ikasketaz mehatz ingeniari teknikoa. Bertsolaritzako irakasle lanetan zein bertsotan urte askotan ibilitakoa. Idaztea betidanik gustokoa izan badu ere, oraingo honetan, lehenengoz bistaratzen dizkigu bere idatziak. Gernikarra izan arren azken urteotan Elantxobeko bisitari ohikoa dugu.

 

 


24-11-2015 / 27-12-2015

Iñigo Azkona y Xabier Enbeitia. "MAKUESAK"


“MAKUESAK”
Al observar las fotografías de esta exposición nos viene a la mente Elantxobe. Pero no es esa imagen de nuestro pueblo que aparece en las postales. Es la imagen de los propios vecinos y vecinas, Makueses, ya que con su esfuerzo han construido el pueblo que conocemos hoy: un pueblo que es, sin duda alguna, especial. Un pueblo pequeño, pero con carácter; un pueblo en el que la vida resulta algo complicada, pero que es bello al mismo tiempo.
Muchas de las peculiaridades de nuestro carácter y de nuestra identidad han nacido y permanecerán para siempre entre las paredes de aquella vieja bodega blanqueada por la cal. Estos sitios han sido de gran importancia junto con los barcos y las fábricas. Eran imprescindibles, sobre todo en aquellos duros meses de invierno. Cuando no se podía salir a faenar a la mar, se quedaban a la espera de que el tiempo les brindase otra oportunidad, y pasaban allí horas y horas preparando todo lo había que llevar en las embarcaciones.
De todos modos, las cosas y personas que aparecen en estas imágenes me recuerdan la pesca y la mar. Aunque no se aprecie una sola gota de agua, esta exposición y mis vecinos y vecinas que en ella aparecen prenden un notable olor a salitre. Su imagen me ha llevado al Elantxobe de aquellos tiempos, tiempos que nunca más volverán.
Ahora, Elantxobe, es un pueblo nuevo, diferente. Los arrantzales faenan en mares lejanos y en el puerto no quedan barcos de pesca. Los últimos, el Anaitasuna y el Ogoño, partieron hace tiempo. Los Makueses y las Makuesas del futuro tienen otro pueblo delante de sus ojos, pero Elantxobe, siempre seguirá mirando al mar, como lo ha hecho siempre.
Patxi Egurrola

Iñigo Azkona Bikandi, 1975
Fotógrafo profesional que comienza su trayectoria en el diario Euskaldunon Egunkaria. Desde ese momento publica en medios de comunicación del País Vasco y desarrolla reportajes en países del extranjero para semanales como zazpika y GEO.
Xabier Enbeita Ibarra, 1977
Conocido Bertsolari de la familia Enbeita de la comarca de Urdaibai. Profesor de bertso-eskola y recopilador de documentos.

Egile ezezaguna / Autor desconocido 1924
Pando Barrero, Juan Miguel
1954ko irailaren 15a / 15 de septiembre de 1954. IPCE - MECD
2015-10-20 / 2015-11-22

Aceros Bellota-ko argazkilariak: Patricio Echeverría S.A. Legazpi, Gipuzkoa. 1918 - 1993. 

 “Burdinola” Legazpiko Burdin Museoko Lagunen Elkarteak, 1993. urtean sortu zenetik, ekintza ugari antolatu ditu herriko ondarearen ikerketa, kontserbazio eta zabalkundearen inguruan. Ildo horretan, Burdinolak -Photomuseumekin elkarlanean- ezagutzera eman nahi du PESAko (Patricio Echeverría S.A.) argazki funtsa.

Patricio Echeverría Legazpiko garapenaren ardatz nagusia izan zen XX. mendean. Legazpiko historia, Euskal Herriko beste zenbait herrialdeena bezala, burdinaren kultura eta tradizioari lotuta dago. Izan ere, eskualde honetan burdina mendeetan zehar landu da. Antzinako jardunbide horrek hiru aro ezagutu ditu bertan. Lehenengo garaian, olariek mendietako haizeoletan lan egiten zuten. Hurrengoan, gurpil hidraulikoaren asmakuntzari esker, burdinola hidraulikoak gailendu ziren Urola ibaiaren ertzean. Hirugarren eta azken sasoia Patricio Echeverriaren lantegiarekin etorri zen. PESA 1908. urtean sortu zen eta 1992. urtera arte iraun zuen. Urte horretan beste enpresa ezberdinetan banatu zen.
XX. mendearen hasieran 12 langile ziren lantegian, eta 1970. urteko hamarkadaren amaieran 3.500 pertsonek lan egiten zuten bertan: herriko lanpostu industrialen %78a. Zonaldeko garapen urbanistikoa “fabrikaren” hazkundearen menpe egon zen, Erdi Aroko eredu feudalisten antzera, mendearen amaiera arte. PESAk landutako “Bellota” izeneko altzairu finak oso ezagunak izan dira beti bere kalitateagatik. Patricio Echeverriak, produktu ezin hobeak fabrikatzeko ereduari jarraituz, urteetan zehar argazkilari onenak ekarri zituen Legazpira, argazkiekin bere erremintak iragarri eta saltzeko helburuarekin.
Enkarguz egindako argazki horiek orain dela urte batzuk berreskuratu nituen. Horien bitartez 1918. urtetik -enpresa sortu eta hamar urte ondoren- 1960. urteko hamarkadarainoko ibilaldia egin daiteke, lantegiak herrialdean izan zuen hazkunde eta garapena erakutsiz. Argazki guztien egile eta data zehatzik ez dago. Egindako ikerketak emaitza desberdinak eskaini ditu: kasu batzuetan, kontraesanak, eta besteetan, ezusteko pozgarriak. Argazkien atzeko aldean agertzen diren datuen arabera, argazkilarien zerrenda hau osatu da: Photito, Central Photo Film L. Pedrosa Material Fotográfico, Marín Material Fotográfico, Willy Koch, Imprenta Industrial S.A., J. García Fotógrafo (Manipel), Pando Fotógrafo, TAF Trabajos Aéreos y Fotogramétricos, Paisajes Españoles, Foto Gabiria.
Fabrikako historiaren inguruko ibilbide grafikoa osatzeko asmoz, Patricio Echeverriak enkargatu ez zituen beste argazki batzuk ere kontuan hartu ditut. José Luis Ramírez argazkilariak Euskal Herriko industriari buruzko erreportajeak egin zituen 1969. urtetik orain arte. “Leaxpi Industri Paisaiak” argazki sorta, PESAko jardueraren azken urteak jasotzen dituena, 1991. urtean hasi nuen. Nire pentsamoldeari aurre eginez (ez baitut uste erakusketa baten antolatzaile edo komisarioak bertan parte hartu behar duenik), kasu honetan, gaian dudan inplikazioa kontuan harturik, nire argazkiak ere sartu ditut. “Leaxpi Industri Paisaiak” argazki lanak garai baten amaiera adierazten du, eta iruditzen zait istorioaren epilogoa izan litekeela.
Azkenik erakunde eta enpresa hauen kolaborazioa eskertu nahi nuke: Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación Cultura y Deporte), Arxiu Nacional de Catalunya, Paisajes Españoles S.A. eta Gipuzkoako Foru Aldundia.
Gorka Salmerón Murgiondo

Koch, Willy ca.1940

García, J. 40. hamarkadaren amaiera / Final de los años 40.
20-10-2015 / 22-11-2015

Los fotógrafos de Aceros Bellota: Patricio Echeverría S.A. Legazpi, Gipuzkoa. 1918 - 1993. 

La Asociación de Amigos del Museo del Hierro de Legazpi “Burdinola” ha desarrollado numerosas actividades en torno a la investigación, conservación y difusión del patrimonio local desde el año 1993. Siguiendo con esta labor de divulgación Burdinola -en colaboración con el Photomuseum- quiere dar a conocer el fondo fotográfico sobre la empresa P.E.S.A.
Patricio Echeverría fue el eje motor del desarrollo de Legazpi en el siglo XX. La historia de Legazpi, al igual que la de muchas comarcas de Euskadi, está unida a la tradición y a la cultura del hierro. En la zona se ha elaborado hierro durante siglos. Esta tradición milenaria se divide en tres épocas: antiguamente los ferrones trabajaban en los montes, en “haizeolas” o ferrerías de aire. En la siguiente fase, gracias a la invención de la rueda hidráulica, pasaron a trabajar en “zeharrolas” o ferrerías de agua, a orillas del río Urola. El tercer y último periodo corresponde a la factoría de Patricio Echeverría, que desarrolló su actividad desde 1908 hasta desmembrarse en diversas empresas en 1992.
La fábrica, que contaba con una plantilla de 12 hombres a comienzos del siglo XX, llegó a tener unos 3.500 empleados a finales de la década de los 70: el 78% de los puestos industriales del municipio. Todo el desarrollo urbanístico de la zona ha dependido de “la fábrica”, en una especie de sistema casi feudal que se mantuvo hasta finales de siglo. Los aceros finos de la marca “Bellota” manufacturados por P.E.S.A. han sido reconocidos por su calidad. Patricio Echeverría, manteniéndose fiel a la premisa de ofrecer productos excelentes, no dudó en contratar los servicios de los mejores fotógrafos durante varias décadas para publicitar y vender sus herramientas.
A través de estas fotografías realizadas por encargo que recuperé hace varios años, se puede visualizar un recorrido desde 1918 -diez años después de la fundación de la empresa- hasta pasados los años 60, en el que se observa el crecimiento y la expansión de la firma en Legazpi. No hay información detallada acerca de las fechas y autoría de todas las fotografías. La investigación realizada ha proporcionado resultados diversos: hay datos contradictorios en algunos casos y sorpresas gratificantes y clarificadoras en otros. Esta es la relación de fotógrafos y empresas fotográficas, tal y como figuran al dorso de las fotografías: Photito, Central Photo Film L. Pedrosa Material Fotográfico, Marín Material Fotográfico, Willy Koch, Imprenta Industrial S.A., J. García Fotógrafo (Manipel), Pando Fotógrafo, T.A.F. Trabajos Aéreos y Fotogramétricos, Paisajes Españoles, Foto Gabiria.
Para completar el recorrido fotográfico sobre la historia de la factoría, se han incluido otras fotografías que no fueron realizadas por encargo de Patricio Echeverría, incorporando imágenes de José Luis Ramírez -autor de diversos reportajes sobre la industria en Euskadi desde 1969-, y de mi trabajo fotográfico “Leaxpi Industri Paisaiak” iniciado en 1991, en el que se recogen los últimos años de actividad de P.E.S.A. Contradiciendo la convicción de que el comisario de una exposición no debería participar en las muestras que organiza, en esta ocasión y como fotógrafo implicado en el tema, he creído conveniente hacerlo; entendiendo que “Leaxpi Industri Paisaiak” -al mostrar el final de una época- podría ser el epílogo de esta historia…
Por último quiero agradecer su colaboración al Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación Cultura y Deporte), Arxiu Nacional de Catalunya, Paisajes Españoles S.A. y Diputación Foral de Gipuzkoa.
Gorka Salmerón Murgiondo
Sigfrido Koch Arruti. Atzera begirada

Sigfrido Koch Arruti
Donostia, 1936-1992.
Koch, gipuzkoar argazkilari eta artista-sendian, sortu zen. Argazkigintzaren teknika Alemania, Belgika eta Holandan ikasi eta, halaber, aita eta irakasle Sigfrido Koch Bengoetxearengandik jaso zuen formakuntza nagusia. Sigfrido Koch Arrutik berak sarri  ekarri ohi zuen gogora harengandik bereganatu zituela punta-puntako eskolak, San Telmo Museora eginiko ikustaldietan zein naturarako txango ugarietan.
Era berean, Willy Koch Schoneweiss jatorri alemaniarreko argazkilari eta margolaria izan zuen birraitona, zeina jatorri alemaniarrekoa izaki Donostiara 1902an iritsia baitzen. Donostiako Zinemaldiko fundatzailea eta bere garaiko kultur esparruko pertsona ospetsuen erretratugile garrantzitsua ere izan zen.
 “Txikitatiko argazkigintzarekiko harreman logikoa izan dut; hala ere, formakuntzaren ikuspegitik, nire bizitzan izandako harremanik garrantzizkoena margolaritza eta eskulturarekikoa izan da. Zorionez irakasle on-onak izan ditut, hala nola Ballet erretratugile bikaina Bartzelonan, eta Cobreros marrazkigilea Donostian.”
1959an, 22 urte zituela, Alemaniara joan zuen koloredun argazkigintza ikertzeko xedez. Bertan Leverkussenen Agfa-Gevaert etxean lanean jardun zuen eta ondorenean Koloniako Schmitt und Schimitt laborategietan.1961ean Donostiara itzuli aurretik, Holanda eta Belgikan izan zen, hainbat argazkilariekin bekadun ikasle eta beharrean. Flandesko Mortsel hirian, berriz, publizitate-argazkigintzari ekin zion. Bi urteetako formakuntza urte trinko haietan zehar material sentikorreko errebelatuen jardunean sakontzeaz gain, bere iragazkiak egiten hasi eta oso berezko zuen jakinmin nahia eta egiteko profesionala asetzeko, koloredun argazkigintza atxiki zuen.
Handik itzuli ostean, Sigfrido Kochek Madrileko “Rasgo Grey” agentzian hainbat urtez jardun zuen beharrean bertako argazkilari esklusibo bezala, eta, besteak beste, Montevideoko Publizitate-Argazkigintzako Lehen Saria jaso zuen bere ekarpen profesionala zela medio. Geroago, Bilbon  “Producciones Koch” zeritzon argazkigintza-estudioa zabaldu eta bere jarduera nagusiak publizitate-argazkigintza eta filme-zuzendaritza izan ziren.  Azkenik, sorterria zuen Donostiara itzuli eta bertan gai anitz tajutu zituen: paisaiak, nekazal nahiz itsas-agertokiak, erretratuak eta egituren argazki anitz, kasu. Jardunbide hartan, garaiko balore estetikoetatik urrun aritu zen, baita orduko joeren aurka ibili ere. Bizi izan zuen bilakaerak eraikitako adierazkortasun abstraktu halako baterantz eraman zuen berekin, zeinek naturaren indartzea bilatzen baitzuen; hain zuzen ere, Jorge Oteizak egiaz zuhur aintzakotzat harturiko “natura artifizial” horiexek bilatu egiten zituen, harriak harriago izate aldera estudioan muntatuz.
Sigfrido Kochek hamar argazkigintza liburu argitaratu zituen eta, halaber, banako nazional zein nazioarteko erakusketak. Orobat, epaimamahaikide izan zen argazkigintza, magolaritza eta kartelgintza-lehiaketa hainbatetan.15-09-2015 / 18-10-2015

Sigfrido Koch Arruti. Retrospectiva

Donostia-San Sebastián, 1936-1992.
Nació en el seno de la familia guipuzcoana de artistas y fotógrafos Koch. Estudió la técnica de la fotografía en Alemania, Bélgica y Holanda y se formó principalmente al lado de su padre y maestro Sigfrido Koch Bengoetxea. Sigfrido Koch Arruti, recordó en muchas ocasiones cómo las mejores clases las recibió de el, en sus continuas visitas al Museo de San Telmo y en sus viajes y excursiones por la naturaleza.
También fue nieto de Willy Koch Schoneweiss, fotógrafo y pintor de origen alemán llegado a San Sebastian en 1902, fundador del Festival de Cine de San Sebastián e importante retratista de personalidades de la cultura de la época.
“El contacto desde niño con la fotografía es lógico, sin embargo, el contacto más importante que he tenido en mi vida, de el punto de vista de formación, es con la pintura y con la escultura. Tuve la suerte de tener buenos profesores como Ballet en Barcelona, un retratista excelente, y Cobreros como dibujante en San Sebastián.”
Con 22 años, en 1959, con animo de avanzar en el estudio de la fotografía en color, viaja a Alemania y comienza a trabajar en la casa Agfa-Gevaert de Leverkussen de donde pasa a los laboratorios Schmitt und Schimitt, en Colonia. Antes de regresar a San Sebastián en 1961 reside en Holanda y Bélgica donde trabaja y estudia becado con distintos fotógrafos y en la ciudad flamenca de Mortsel se inicia en la fotografía publicitaria. En esos dos intensos años de formación, Koch profundiza en el revelado de películas en material sensible, comienza a fabricar sus propios filtros y decide resolver su inquietud y tarea profesional desde la fotografía en color.
A su vuelta Sigfrido Koch trabajó como fotógrafo exclusivo para la agencia "Rasgo-Grey" de Madrid durante varios años otorgándosele entre otros el I Premio Internacional de Fotografía Publicitaria de Montevideo por su labor profesional.
Posteriormente se estableció en Bilbao donde fundó el estudio fotográfico “Producciones Koch” cuya actividad principal fue la fotografía publicitaria y la dirección de películas, para finalmente volver a su ciudad natal, donde continuó trabajando en los diferentes temas que abordó - paisajes, escenas rurales y marineras, retratos y fotografías de estructuras - alejado de los valores estéticos de la época, a contracorriente y evolucionando hacia una expresividad abstracta construida que buscaba una intensificación de la naturaleza: esas “naturalezas artificiales” que tan certeramente valoró Jorge Oteiza, montadas en el estudio para que las piedras “fueran más piedras”.
Sigfrido Koch publicó diez libros de fotografía además de realizar exposiciones individuales nacionales e internacionales y figurar como jurado en certámenes de fotografía, pintura y cartelismo.


2015-06-30 / 2015-09-13

Argazkigintza Komikigintzan

Euskaraz nahiz gaztelaniaz hitz anglofonoak erabiltzea ez da berria. Egun, eguneroko mintzamenera ingelesaren ekarpen-olatua izugarri hazi da, ez soilik lexiko britaniarretik edo amerikarretik, euskarazko komiki hitza bezala, baita jatorrizko terminoen onarpenagatik ere. Hortik, gaztelerazko, comic.
Egia da gaztelaniazko eta euskarazko hiztegian luzaroan, egun comic edo komiki hitzaren esanahia jasotzen zuen hitza ez izateak, TBO adierazpena erabiltzea ekarri zuela, baina honek ez zuen  zehatz-mehatz gaur egun komiki edo comic hitzari dagozkion aldaerak bereganatzen eta denak ez dute termino bat zehazten eta bereizten. Horrela jaio dira gaztelaniazko novela gráfica bezalako  terminoak eta komunikabideetan eta herriko hiztegian sustraitu diren beste batzuk.
Edukien eta gaien aukera zabal horrek bere islada du hamaika ediziotan, kioskoak eta liburu-dendak betetzen dituztenak eta egun erakusketetan eta museoetan bere lekua dutenak.
Luis Gascak, komiki gaietan benetako adituak, Koldo Mitxelena Kulturuneko Komikugune zerbitzuaren paregabeko funtsean oinarrituz, erakusketa prestatu du Photomuseumerako, komikiek eskaini dezaketen hamaika alderdietatik bat jasoz. Helburua, argazkilariak istoriotxo grafikoetan irudikatuta agertzen diren hamaika moduak eskaintzea da, ikusleak kontuan har ditzan.
Horrela, tratamendu biografikoen adibideak ditugu edo argazkigintzan jarduteko moduaren arabera bereizten ditu: zaleak bezala, profesionalak bezala, gerra-erreportariak edota kale-argazkilariak bezala.
Luis Gascak irudikapen desberdin hauek bildu ditu hamar ataletan eta horrela argazkigintza eta komikigintza uztartzen dituen mundu aberats horren ikuspegi panoramikoa eskaintzen digu.


 
30-06-2015 / 13-09-2015

La Fotografía en el Cómic

Los vocablos anglófonos no son novedad en el castellano. Ahora esa ola de aportaciones del inglés al habla común ha crecido de forma espectacular, no solo por la castellanización del léxico británico o americano sino por la asimilación de infinidad de términos en su forma original. De ahí, cómic.
Es verdad que durante mucho tiempo al no existir en el diccionario castellano una palabra que representara lo que ahora entendemos por cómic se utilizó la expresión TBO que no recogía con exactitud la amplitud de variantes que se reúnen en lo que ahora llamamos cómic y que no todos poseen un término que los definan y los singularicen. Así han nacido términos como novela gráfica y otros que han arraigado en los medios de comunicación y en el vocabulario popular.
Esa variedad de contenidos y temas queda reflejado en la infinidad de ediciones que llenan kioskos, librerías y ahora ocupan un puesto en exposiciones y museos.
La exposición que Luis Gasca, verdadero experto en la materia, ha preparado para el Photomuseum a partir del inmenso fondo de Komikigunea, servicio de Koldo Mitxelena Kulturunea, recoge un aspecto de los múltiples que el cómic nos puede proporcionar. Se trata de ofrecer a la consideración del público las muchas formas en que los fotógrafos aparecen representados en las historietas gráficas.
Así, tenemos ejemplos de tratamientos biográficos o de la diferencia según el modo de ejercer la fotografía: como aficionados, como profesionales, como reporteros de guerra o fotógrafos callejeros.
Luis Gasca ha reunido en diez capítulos estas diferentes representaciones y con ellos nos da una visión panorámica de ese rico mundo que relaciona fotografía y cómic.
PHOTOMUSEUM - San Ignazio 11
(2015/06/02- 2015/06/28)
Antxon Hernandez
Eskailera, denboran eta espazioan
Ordutegia: 10-14h. eta 17-20h. Asteartetik igandera
(Asteazkenetan eta ostiraletan museoaren sarrera doakoa izango da).
MATERIADUN ARGAZKIA

“ESKAILERA DENBORAN ETA ESPAZIOAN” Erakusketa
Ohikoa ez den bezala, erakusketa hau liburu batetik sortutako emaitza da, eta ez alderantziz. Duela bi urte Antxon eta biok abentura arkitektoniko, bisual eta editorial berri bati ekin genion.
Gure lehen abentura, “Madrid mira sus estatuas” liburua, orain dela hogeita bi urte gauzatu genuen, eta bigarrena “Setenta escalones. La escalera en el tiempo y en el espacio” lanaren argitaltzeari, duela bi urte eman genion bukaera. Bai arlo pertsonalean, bai profesionalean guztiz esperientzia atseginak izan dira biak.
Gaur egun, bertako eskailera handi eta zoragarrien irudien bilduma ikustean, uste dut beraien artean loturak aurkitzen ditudala, nahiz eta denboran eta espazioan urrunak izan; faktura materialak, lotura bisualak, lotura atmosferikoak, emozionalak, jarreratako eta erlazioetako zatiak aurkitzen ditut.

Askotan gertatzen den modura, begiratzen baldin badakigu, eta jarrera aktiboa hartzen badugu berehala antzemango dugu ohiko ebatzi bat badela, hain zuzen Antxonen lanaren mamia: espazio ikusezina ikusgai egitea, espazio arkitektoniko txiki eta handietan jasotzen dena, segur aski arkitektura-lanetan izaera handiena ematen duena: Eskailera.

Distantziatik eskailera horiek, irudiak soilik izango lirateke, baina argazki hauen ezaugarriak, adimenarekin harrapatutako uneak, ikusiezinaren ehiztari sutsuaren eta gure kultura arkitektoniko berria miakatzen duen Antxon Hernandezen objektibo isil eta trebearen harrapakinak dira, batzuetan ezkutuan, beste batzuetan poliki-poliki eta arduraz ateratakoak.
Bere argazkien ezaugarriak berauetan gertatzen denetik haratago azaltzen dira. Argiari esker sortutako txuri-beltzeko espazio orekatsu hauek, argazkilariaren begi zehatzak soilik sumatzen ditu eta jarraian eraikiak dira, geroago esperientzia behatzailearekin partekartzeko. Ez dago soilik bistaren zentzumenari lotuta, baizik haratago gertatzen diren gauzak daudelako, hauek aurkitzeko erronka luzatzen digu.
Prozesu guzti honetan, erabaki amankomun bat badela pentsatu nahi dut, eta Antxon hitz gutxiko gizona izanik, esan gabe adierazten du; bere lanak elkarren artean erlazionatuta daude,  eta lan batzuetatik besteetara eramaten gaituzte,  bertan ordena ez da garrantzitsuena, zeren eta irudi horien arkitektura horrela izango balitz, bere horretan bukatuko lirateke.

Argazkigintzaren erraminta esklusiboekin eraikia eta zuzendua den begirada da garrantsizkoena: Argia, eta bereziki, elementuen gorpuzkera eraikitzen duen itzala, itzalik gabeko leku bat materiarik gabeko leku bat delako.

Hori da Antxon-en argazkiek dutena: Materia.


Antonio Ruiz Barbarin


ETSAMko Irakasle titularra

PHOTOMUSEUM - San Ignazio 11
(/02/06/2015- 28/06/2015)
Antxon Hernandez
La escalera en el tiempo y en espacio
Horario: 10-14h. y 17-20h. De martes a domingo.

FOTOGRAFÍA CON MATERIA

Exposición “LA ESCALERA EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

Al contrario de lo habitual, esta exposición es el resultado de un libro, y no al revés. Hace dos años Antxon y yo quisimos emprender una nueva aventura arquitectónica, visual y editorial.

Nuestra primera aventura, el libro “Madrid mira sus estatuas” fue hace ya veintidós años, y la segunda, la publicación de “Setenta escalones. La escalera en el tiempo y en el espacio” la terminamos hace dos. Ambas han sido experiencias siempre gratificantes, tanto en lo personal, como en lo profesional.

Hoy al contemplar esta colección de sus miradas a estas grandes y magnificas escaleras, creo encontrar determinados vínculos entre ellas, por mucho que estén alejadas en el tiempo y en el espacio, sus facturas materiales, encuentro en ellas vínculos visuales, vínculos atmosféricos, emocionales, fragmentos de actitudes, y de relaciones.

Si como tantas veces sabemos mirar, y adoptamos una posición activa en el hecho de contemplarlas detectaremos con facilidad una determinación común que creo que es la esencia del trabajo de Antxon: Hacer visible el espacio invisible, que se recoge en cada uno de estos pequeños y grandes espacios arquitectónicos construidos por el elemento que posiblemente imprima más carácter en las obras de arquitectura: La escalera.

Desde la distancia, esas escaleras serían solo imágenes, pero las propiedades de estas fotografías, instantes capturados inteligentemente ‐a veces de forma furtiva, otras lenta y concienzudamente- son presas capturadas por el objetivo silencioso y certero de Antxon Hernández; cazador ávido de lo intangible, rastreador en un viaje a lo largo de nuestra cultura arquitectónica más reciente.

Las propiedades de sus fotografías se explican más allá de lo que sucede en ellas.

La luz cualifica estos espacios en blanco y negro en la búsqueda paciente de sus equilibrios que sólo el ojo preciso del fotógrafo intuye, y luego construye, para más tarde compartir la experiencia con el observador. Vinculadas no solo al sentido de la vista, porque hay cosas que suceden más allá de la mera imagen y que él nos reta a descubrir.

Quiero pensar que hay una determinación común que sigue todo este proceso, y que Antxon, hombre de pocas palabras, no dice, sino que cuenta en cada uno de sus trabajos interrelacionados entre sí, y que transfiere de unos a otros, y donde el orden no es lo importante, porque la arquitectura de esas imágenes si fuera así, acabaría en sí misma.

Lo importante es la mirada dirigida y construida que llama nuestra intención con las herramientas exclusivas de la fotografía: La luz, y esencialmente la sombra que construye lo físico, porque un lugar sin sombra, es un lugar sin materia.

Eso es lo que tienen las fotografías de Antxon: Materia.
Antonio Ruiz Barbarin

Prof Titular ETSAM

 

 ARGAZKI BILERA 2015


Urteroko legez Zarauzko Photomuseumek 2015ko Argazkien Bilera aurkezten du. Edizio honetan, aurreko hogeitabietan bezela, erakusketek era askotako teknikak (ikatzezko-transferra, argazkigintza estenopeikoa, ferrotipia) eta baita ere, genero fotografiko desberdinak (erreportaia, argazkilaritza artistikoa, natura-argazkigintza) eskeintzen dituzte.
Hau guztia, helburu nagusi batekin, argazkigintzaren posibilitate zabal bezain desberdinak publikora hurbiltzeko asmoz.
Halaber, aukera hau aprobetxatzen dugu Zarauzko areto desberdinen laguntza eskertzeko, urtero bezala beraien erakustokiak uzten dituztela ekimen honetan parte hartzeko.

Berria 

JORNADAS FOTOGRÁFICAS 2015

Un año más el Photomuseum de Zarautz presenta las Jornadas Fotográficas - Argazkien Bilera 2015. En esta edición, como en las veintidós anteriores, las exposiciones ofrecen una variada tipología de técnicas (transfer de carbón, fotografía estenopeica, ferrotipia), así como diversos géneros fotográficos (fotoreportaje, fotografía artística, fotografía de naturaleza).
Todo ello con el objetivo de acercar al público a las amplias y distintas posibilidades que ofrece la fotografía.
Así mismo, aprovechamos la ocasión para agradecer la colaboración de las distintas salas de Zarautz que como todos los años ceden sus espacios expositivos para tomar parte en esta iniciativa.

ERAKUSKETAK
PHOTOMUSEUM - San Ignazio 11
(2015/05/05- 2015/05/31)
Marivi Ibarrola
Lo juro por los Ramones
Ordutegia: 10-14h. eta 17-20h. Asteartetik igandera
(Asteazkenetan eta ostiraletan museoaren sarrera doakoa izango da).


SANZ ENEA - Nafarroa kalea, 22
(2015/05/05- 2015/05/31)
Maider Kuadra
Zilarrezko Irudiak
Ordutegia: 18-20h. egunero
(Sarrera librea).

Jon Andoni Martin
Argazkiak hitzetan, hitzak argazkietan
Ordutegia: Igandeak eta jai egunak: 12-14h. eta 18-20h. • Lan egunetan: 18-20h.
(Sarrera librea).


EXPOSICIONES

PHOTOMUSEUM - San Ignazio 11
(05/05/2015- 31/05/2015)
marivi Ibarrola
Lo juro por los ramones
Horario: 10-14h. y 17-20h. Martes a Domingo.
(Los miércoles y los viernes la entrada al museo será gratuita).

SANZ ENEA - Nafarroa kalea, 22
(05/05/2015- 31/05/2015)
Maider Kuadra
Imágenes de plata
Horario: 18-20h. Todos los días
(Entrada libre).


Jon Andoni Martin
Azgazkiak hitzetan, hitzak argazkietan
Horario: Domingos y Festivos: 12-14h. y 18-20h. • Laborables: 18-20h.
(Entrada libre).


Marivi Ibarrola
(Mª Victoria Ibarrula Castillejo, Nájera -Naiara 1956)
“Lo juro por los Ramones”80ko hamarkadari buruzko interesa asko hazi da azkeneko urteetan. Aldaketa politiko eta sozial handiko urte haiek liberatu zuten energia sortzaileak lengoaia artistikoak berritu zituen gaur nostalgiaz gogoratzen den estilo ezaguna, egiazkoa eta indartsua sortuz. Arreta eta inspirazio iturri bihurtuta, hamarkada miragarriak gaur egun joera retroa gidatzen du, urte haietako bizitasunaren atzetik dena, gaurko zalantzak alde batera uzteko helburuarekin, krisia eta postmodernitatearen akidurak areagotuta.

“Lo Juro por Los Ramones” erakusketan Marivi Ibarrolak 80ko hamarkadaren 80 argazki bildu ditu, bere artxibo pertsonaletik hautatuak. Erakusketaren haria urte haietako punk rock talde musikalak eta kontzertuak dira, bereziki Donostiakoak, baina beste jende eta lekuek badute ere bere tartea.

Hau idazten du Marivi Ibarrolak erakusketarako idatzi duen testuan:

“80ko hamarkada aldaketa garaia da eta aldaketa ulertzeko ez da erakusketa hau osatzen duten argazkiei begiratzea baino modu hoberik: “Lo Juro por Los Ramones” nire artxibo pertsonalaren laurogei irudik osatzen dute, urte haietan Donostian eta zentroko eta periferiako beste tokitan ateratako argazkiak.
Argazkiek kontatzen dituzten laurogei istorioak grafikoki dokumentatu nahi dituzte irudiek. Erakusketaren haria beste pertsonai nazional eta internazionalekin loturak zituzten garai hartako gazteen ekimen ezberdinen islada indartsua da: kulturalak, musikalak, jarrerak, ideia politikoak eta izateko erak. Jabetu gabe oraindik, trauma historikoaren gainetik memoria kultural-urbano berri bat eraiki zuten, besteak beste masa-ikuskizun eta komunikabideen eraginaren laguntzaz.”


Periodista/Fotoperiodista, retrató con su cámara Nikormat una década de la cultura musical y artística de los años 80.
Sus fotos se publicaron en distintos Periódicos, Revistas y Fanzines de antaño y contribuyeron a forjar definitivamente la cultura joven emergente, abriendo camino a la creación de nuevas secciones y suplementos de los periódicos de información general
Su archivo fotográfico, narra toda una generación de personajes y ambientes transnacionales que marcaron un hito en el siglo pasado, cuando la fotografía era una ciencia manual y que documenta el panorama cultural de los primeros años ochenta
Publica un libro de ochenta y nueve fotografías “Yo Disparé en los 80” (Munsters records 2012) donde ha recogido 89 testimonios de los protagonistas que poblaron la década. Y reúne, en la exposición Lo Juro Por Los Ramones 80 fotografías de rock-punk vasco organizada por Donostia Kultura (2012). Participa en el Congreso En transición sobre la Transición española en la Universidad Carlos III de Madrid con una exposición Disparos en los 80 una selección de 50 fotos que ha recorrido las ciudades de Vigo, Nájera (La Rioja), Málaga... Multimedia en pantalla gigante de 42 metros de una selección Fotografías en la el centro de Arte, la Alhóndiga Bilbao, 80 fotos de conciertos y músicos en vivo, bajo el título Disparos en Directo en Junio 2012.
Su obra se ha incluido en el primer Diccionario de Fotógrafos de España de los siglos XIX, XX, XXI, publicado en 2014 por AEC y La Fábrica. Participación en PhotoEspaña 2014 en el programa de Memorias fotográficas. Obra adquirida por la serie de TVE Cuéntame para documentar el archivo de un personaje en la temporada 16.
Participo con 2 fotografías en un proyecto foto literario de Goiatz Labandibar publicado por Instituto Vasco Etxepare y la Fundación San Sebastián 2016  destinados a relacionar el espíritu de Donostia/San Sebastián y la ciudad polaca Wroclaw, ambas capitales culturales europeas en 2016.
Fotografía mural de Mary Wilson a u tamaño de 2,50 por 3 metros de altura para el Gazteleku del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Catálogo y Póster para Chistie´s Subastas publicación de fotografía de Andy Warholl en la rueda de prensa en Madrid el 17 de enero de 1983 (Noviembre 2014).
Marivi Ibarrola colabora en multitud de actividades profesionales como consultora de Medios de Comunicación, desarrollando proyectos, Gabinetes de Prensa y Documentación en trabajos culturales y artísticos y de otra índole. Es profesora asociada de Fotoperiodismo del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid
Maider Kuadra (Pamplona-iruña 1971)
Zilarrezko irudiakTxiki-txikitatik hasten naiz argazkigintzarako interesa azaltzen, nire aitona argazkilaria zenez, ordu asko eman nituen berarekin argazkiak, kamerak, linterna- magikoak eta hainbat gailu-fotografikoak ikusten. Gerora, aitonaren argazki-kamera gehienak mar-txan jartzea erabaki nuen, horrela, ikertzen hasi nintzen horretarako behar zen material, bai produktu kimikoen bila, eta nola ez,… erabat harrapatuta gelditu nintzen.
Kolodioi-hezean espezializatu naiz, teknika honekin gauzatzen direlako bai ferrotipoak, bai anbrotipoak, eta baita ere proiektu hau. Argazkigintzaren genero fotografiko batzuek jorratuz (erretratua, natura-hila eta paisaia) Euskal Herriaren nire ikuspegi bat sortzen dut, eta bertan ikusi ahal izango dira jantzi tradizionalak, erremintak eta bere edertasunagatik guztiok ezagutzen ditugun lekuak. Kolodioi teknika erabiliz, oroitzean ditugun amets-irudi itxura hori eman nahi diot eta neurri berean amets-irudia 1851 urtean sortutako teknika erabiltzerakoan.


Empiezo a interesarme por la fotografía desde muy pequeña ya que mi abuelo era fotógrafo y pasaba muchas horas con él viendo fotos, cámaras, linternas mágicas y todo tipo de aparatos fotográficos. Con el tiempo me propuse dar uso a la mayoría de las cámaras que tenía de mi abuelo, así que empecé a investigar si existían los materiales y químicos necesarios para ello, y como no… me quedé enganchada.
Me he especializado en Colodión húmedo, técnica con la que se hacen ferrotipos y ambrotipos y con la que realizo éste proyecto. Haciendo un recorrido por algunos de los géneros fotográficos (retrato, bodegón y paisaje) voy creando mi visión de Euskal Herria. En ella se podrán ver los atuendos tradicionales, utillajes y lugares que todos reconocemos por su belleza. Con la técnica del Colodión, quiero dar esa apariencia de ensoñación que tenemos al recordar y ensoñación también al utilizar una técnica creada en 1851.

Maider Kuadra WWW.MAIDERKUADRA.COMJon Andoni Martin (Azkoitia, 1964)
Argazkiak hitzetan, hitzak argazkietanObjektiborik gabe, zulotxo edo estenopo bat haren ordez, eta kamera ilunaren barrura isurtzen da irudia. Kamera izan daiteke poxpolo-kaxa, gela bat edo baita furgoneta bat ere. Argazkiak ez dira ohikoak bezain gardenak, ia infiniturainoko sakontasunarekin, eta esposizio denbora segundo gutxitik hasi eta hainbat minutu, ordu edo egunetarainokoa izan daiteke.

Zalantzarik gabe, abantaila da laborategi beharrik ez izatea; nahiko da, egoki moldatzea kubeta ba-tzuk, errebelatzeko likidoa eta finkatzailea, ilundu daitekeen gela bat, argi gorri bat eta urarekin. Kamerak zuk zeuk diseinatu eta egiteaz gain, liluratu egin zaitzake irudiak pentsatzeko modu berria aurkitzeak, denbora eta mugimendua uztartzeko moduak urratzeak, argazkigintza konbentzionala alboan uzteak.

Erakusketari dagokionez hiru argazki-multzo dauzka: estenopeikoak paper foto-sentikorraren gainean, estenopeikoak argazki-pelikularen gainean eta solarigrafikoak paper foto-sentikorraren gainean, eguzkiaren zuzeneko arrasto gisa, kimikoki prozesatu gabe.No hay objetivo, un orificio o estenopo lo suplanta, y la luz se proyecta dentro de la cámara oscura. La cámara puede ser una caja de cerillas, una habitación o incluso una furgoneta. Las fotos no son tan claras como las convencionales, con una profundidad que llega casi al infinito, y el tiempo de exposición puede ser de unos pocos segundos, horas o varios días.

Sin lugar a dudas, es una ventaja no tener necesidad de ningún laboratorio; basta con usar bien unas cubetas, el líquido de rebelado y el fijador, una habitación que se pueda oscurecer, con una luz roja y agua. Además de diseñar y hacer tus propias cámaras, te puede embrujar el poder encontrar un modo nuevo de pensar las imágenes, abrir nuevas vías de aunar tiempo y movimiento, y el dejar a un lado la fotografía convencional.

En esta exposición, se muestran tres conjuntos diferenciados de fotografías: estenopeicas sobre papel fotosensible, sobre película fotográfica y solarigráficas sobre papel fotosensible, registro directo del sol, sin proceso químico.
http://jonandonimartin.blogspot.com.es/ 


PHOTOMUSEUM
Javier de Reparaz - Nire haurtzaroko zuhaitzak zuriak dira


Oroitzapenak argazkiak bezalakoak dira. Nolabaiteko lotura dute errealitatearekin, baina eraldatu egiten ditugu geure nahi eta beharretara egokitzeko.
Argazkilaritza oroitzapenak bezalakoa da. Errealitatearen beharra dauka, baina eraldatu egiten dugu geure gura eta premiatara. Bestalde, Argazkilaritzak hain aukera handia ematen du manipulatzeko, zeren amestutako “errealitatearen erreproduzio objetibotik” urrundu egiten baita. Gainera, errealitate hau gero eta alegiazkoagoa da, beste inora jo gabe ordenagailutik Argazkilaritzaren eredu kulturala jarraituz irudiak sor baitaitezke.
Oroitzapenak argazkilaritzaren metafora gisa erabiltzen ditut  argazkilaritza ez dela errealitatearen erreproduzio objetiboa erakusteko, baizik eta manipulatutako errealitatearen erreproduzioa. Beraz, nik ez diot nire haurtzaroko zuhaitzak zuriak zirenik, baizik eta nire haurtzaroko zuhaitzak, orain, zuriak direla, nik nahi ditudan bezala gogoratzen baititut. Sail honetan lanean hasi nintzenean, zuhaitzak zenbait koloretakoak ziren, baina azkenean, zuri bihurtu dira.
Zuhaitzak egiten hasi eta zuhaitzez osaturiko basoa sortu dut ordenagailuan. Baso honetan paseatu eta baita argazkiak egin daitezke . Guk gogoratzen ditugun zuhaitzen adar zuriak sortzeko, eskanerrean ipinitako alanbrezko eta harizko zuhaitzak erabili ditut. Testu sail bat ere erabili dut, bertako bokalak batuz zuhaitz testualak irudikatzeko. Plano eta mapetan bezalaxe, zuhaitzen adar korapilatuen artean nahaspilatua geratu naiz.


Javer De Reparaz
Javier de Reparaz (Vitoria-Gasteiz, 1955) Arabako Argazkilaritza Elkartean Jordi Guillumetek emaniko prozesu zaharrei buruzko ikastaro batean parte hartu zuen 1991ean. Ikastaro honetan goma bikromatatua eta zianotipia teknikak ikasten hasi zen eta baita “argazkilaritzaren prozesu zaharren” mundu miragarria ezagutzegutzen. Mundu horrekin liluratuta jarraitzen du oraindaino: norberak bere argazki paperak eta bere emultsioak prestatzen eta pigmentuekin, kalitatezko paperekin eta produktu kimikoekin lan egiten  den baita.
Geroago, kalotipia, bromoleoa eta ikatz zuzena ala garraiatua deituriko prozesuak landuko ditu. Esperimentatu ondoren eta prozedura bakoitzaren abantailak eta eragozpenak ikusirik,  Reparazek ikatz garraiatua aukeratzen du, Jose Ortiz de Echagüeren argazkiengatik soilik ezagutzen zuen teknika hain zuzen.
Autoikaskuntzaren bide zaila William Crawford-en “The Keepers of Light”, eta Sandy King-en “The Book of Carbon and Carbro” liburuak ardatz dituelarik hasten du baina bere hitzetan interneten aurkitu du ordea, informazio iturririk hoberena: www.alternativephotography.com web orrialdean (Sandy King-en lana, bereziki); list.altphotolist.org foroan eta Carbon Transfer Yahooren taldean, izan ere interneteko foru hauek gai praktiko askotako irtenbideak aurkitzen laguntzen dute.
Zilar bromuro, goma bikromatatu edota zinotipiekin bakarkako nahiz taldekako zenbait erakusketetan parte hartu du. Erakusta hau da ikatz garraiatuarekin soilik eginiko aurrena. Lehenago erakusketa honen bertsio murriztuago batzuk aurkeztu ditu, bata 2014ko otsailean HHI Paulo Freireko erakusketa aretoan, eta bestea, 2014ko abenduan Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolan.PHOTOMUSEUM
Javier de Reparaz - Los árboles de mi infancia son blancos

Los recuerdos son como las fotografías. Tienen alguna relación con la realidad pero los manipulamos para adaptarlos a nuestros deseos y necesidades.
La Fotografía es como los recuerdos. Necesita algo de la realidad, pero la procesamos para adaptarla a nuestros deseos y necesidades. Además, la Fotografía tiene una posibilidad de manipulación tan elevada que se aleja cada vez más de esa soñada “reproducción objetiva de la realidad”. Realidad que está sufriendo un proceso de virtualización que no hace necesario salir de nuestro ordenador para producir imágenes según el modelo cultural de la Fotografía.
Utilizo los recuerdos como metáfora de la fotografía para mostrar que la fotografía no es una reproducción objetiva de la realidad sino una reproducción manipulada de la realidad. Por eso, yo no digo que los árboles de mi infancia eran blancos. Lo que digo es que los árboles de mi infancia, ahora, son blancos. Porque los recuerdo como yo quiero. Cuando empecé a trabajar esta serie, los árboles eran de varios colores, pero han acabado siendo blancos.
Puestos a construir árboles he creado un bosque de árboles en el ordenador. En este bosque también te puedes pasear y hacer fotografías. He utilizado árboles de alambre o de hilo que colocados en el escáner producen ramas blancas para nuestros árboles recordados. También he utilizado una trama de textos sobre los que uno las vocales para visualizar árboles textuales. También me he quedado enmarañado entre las ramas entrelazadas de los árboles, como en los planos y en los mapas.Javier De Reparaz
Javier de Reparaz (Vitoria-Gasteiz , 1955), realiza un cursillo sobre procesos antiguos con Jordi Guillumet en la Agrupación Fotográfica Alavesa en 1991. En este cursillo se inicia en las técnicas de la goma bicromatada y de la cianotipia, descubriendo el increíble mundo de los llamados “procesos fotográficos antiguos”. Seducido por la magia de prepararse sus propios papeles fotográficos, sus propias emulsiones, de trabajar con pigmentos, con papeles de calidad, con productos químicos… un mundo con el que todavía continua fascinado.
Posteriormente, trabaja con procesos como la calotipia, el bromóleo y el carbón directo o transportado. Después experimentar y ver  las ventajas e inconvenientes de cada proceso Reparaz se decanta por el carbón transportado, técnica que únicamente conocía por las fotografías de José Ortiz de Echagüe.
Comienza su arduo camino de autoaprendizaje apoyándose en sus libros de cabecera: The Keepers of Light de William Crawford y The Book of Carbon and Carbro de Sandy King. Pero según sus palabras, ha sido en internet dónde ha encontrado las mejores fuentes de información: en la web www.alternativephotography.com (principalmente el trabajo de Sandy King); en el foro list.altphotolist.org y en el grupo de Yahoo llamado Carbon Transfer, ya que estos foros de internet ayudan a resolver infinidad de cuestiones prácticas.
Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas con fotografías sobre bromuro de plata, sobre goma bicromatada o sobre cianotipia. Esta exposición es la primera realizada únicamente con la técnica del carbón transportado. Ha presentado versiones más reducidas de esta exposición en la Sala de Exposiciones de EPA Paulo Freire (febrero 2014) y de la Escuela de Artes de Oficios de Vitoria-Gasteiz (diciembre 2014).


SANZ ENEA
Jesús R. Jauregui –  Argi eta itzalezko erriberak


Inposatutako gaia, ihesi doan trinkotasuna: isiltasuna eta zalaparta, lasaitasuna eta aztoramena, etsipena eta irrika: horixe ikusten dute Jesús R. Jáureguiren begiek argiaren ertzetan: hori eta uraren azal irristakorrean pausatzen diren gerizak, denborak arrarifikatutako airean arnasestuka: horixe atzitzen du kameraren begi hotzak haren eskuetan.
Industriaren poetika latza nagusitzen da erregistro horretan: metastasi egiturazko eta minerala: lurraren gorputz errugabeak jasandako esku-hartzearen estetikan: metalen eta arimen oxidazioa.
Irudi lotsagabe horietan, isiltasun opakuak solidoaren porrota nabarmentzen du: betidanik betierekotzat jo izan den solidoarena: eta elementuen iraunkortasun garaiezina berresten du: iheskortasunaren taupada iraunkorra.
Argazkiaren itxurazko gelditasuna da paradoxa horren aberririk garbiena: oroimenaren eta mugimenduaren kondentsazioa: ekintzaren eta lozorro hotzaren arteko gurutzea: irudimenaren  dantza eta zentzumenaren  bizkar leunduaren istant hila.
Jesús R. Jáureguiren begirada eskulturaren eta pinturaren erreinuetan ondu da, Jorge Oteizaren eta Nestor Basterretxearen irakaspenarekin leundu eta Mexiko Hiriko biaduktuetan eta Zomplantli aztekaren irudian eskarmentatu, eta zuri-beltzeko argazkian: argiaren eta itzalaren arteko elkartze-, bereizte- eta trantsiziomugimenduetan: aurkitu du kontrasteen eta paradoxen joko horretarako ingurune aproposa, mugen eta horien gurutzaduren esparru higikorretan oinarritzen dena.
Bazterraren, ertzaren eta mugaren poetika horrek: cointidentia oppositorum lerrakor horrek: argazkilariaren begia kameraren begiarekin uztartzen duen hari mehearekin gauzatzen du lehen jarduna: eta karbograman iristen da gailurrera: hain zuzen  ere, mugako teknika horretan, eta bertan, grabatua eta fotograma tradizionala egokitu egiten dira azken belaunaldiko teknologia digiataren eskutik.
Jáureguiren karbogramak barne-historia temati baten ehundurak dira, eta, agerpen lotsagabeenetatik abiaturik, gabezia edo epifania herabe batzuez ere mintzatzen dira: hor nonbait dago txoria, horko txokoren batean erne da lorea, itsasadarrak isilka-misilka itsasoa kopulatzen duen bitartean: nola ez ikusi hor, halere, Ibaizabalen sortzetiko ura, Nerbioiren garbitasun barrukoena?.

Josu Landa
Mexiko, DF, 2007ko martxoaren 7a


JESÚS JÁUREGUI
Jesús Jáuregui (Bilbo, 1957). 1977an Bilboko Arte Ederretako Unibertsitatean burutzen ditu ikasketak.
Hamabost urteren zehar, nazioarteko arte garaikideko bi maisurekin  harreman estua izango du: Jorge Oteiza eta Nestor Basterretxea.
Azken honekin zenbait dokumentaletarako lankidetzan jardungo du, ETB2 telebista katerako, Amerika prekolonbinoko kulturei buruz. Gainera, euskal artzainaren omenez egingo den monumentuan parte hartzen du, Renon, Nevadan.
Erlazio hauek garrantzi handikoak izan ziren bere orientazio estetikoaren formakuntzan, ondorengo urteetako estetika konstruktiboaren funtsezko oinarri  bezala.
Jesús Jáureguik hogeitahamar urte daramatza disziplina plastiko anitzetan, besteak beste, eskultura urbanoak, neurri haundiko olio-pinturak, grabatuak, litografiak, antzezleku txiki esperimentaleteko interbentzio eszenografikoak eginez. Sorkuntza,  eskenografia eta formatu handiko tratamendu plastikoei buruzko hitzaldiak eta tailerrak ematen ditu Arte Ederreko Fakultateetan eta Arkitektura Eskoletan.


AIPATZEKO LAN BATZUK
2015 Caras vemos Aurpegiak  ikusten ditugu. Juan Manuel Lumbreras Arte Galeria. Bilbao.
2014 900 m²ko aurrealde artistikoa, AiKor Worlbide, Nafarroa.
2013 Aktuazio plastikoak kale urbanoetan, zahar-berritzea. Sestao, Bizkaia.
2013 Holtel Luxuri eskultura-sareta proiektua,  Abax Arquitectosen laguntzarekin. Kalifornia-Behea. Mexiko.
2012 Konkurtsoa, lan plastikoa 1.000 m², Bizkaiko Foru Aldundiko hondakin eta konpost plantaren eraikinean.
2011 Murriztutako lehiaketako irabazlea, tuneletako ahokoetako tratamendu artistikoa Supersur autopista berrian, Bizkaia.
2010 Valvospain multinazionaleko egoitzaren eraikineko eskultura murala, Araba.
2009 Indar Ingeteam multinazionaleko eraikuntza, tratamendu artistiko grafikoa, egindako aurrealdeen diseinua, Isovoltarekin, eta kristalezko hormen tratamendua bulegoen eraikuntzaren inguruan . Arkitektura material berrien erabileren saiakera. Beasain. Gipuzkoa.
2008 Diseinu arkitektonikoa eta jarduera grafikoa, 2.300m², Celulosas Vascas eraikuntza industrialean. Bizkaia.
2006–2014 Berezko laborategiko ikerkuntzak teknologiei eta prozesu berriei buruz.  Inpresio digitalari dagokionez, laborategia Hahnemühle eta Digigraphie kalitate-zertifikatuekin  aitortua izan da.
2006–2014 Mintegiak eta kurtsoak Arte-Ederretako Unibertsitatean, arte grafikoa eta eskala handiei  buruz ponentziak arkitekto elkargoan, plastika eta arkitekturarekin erlazionatuta.
2006-2009 Pegaso taldearen, Lomas Memorial, konplexu funerarioaren errealizazioa Mexiko DFn, zazpi eskultura-beira, berezko grafikan ezarriak gainean eta erresoluzio ezberdinetan multzo diseinuan.
2006 ÍNGRIMA filosofia aldizkari independienteko zuzendaritza arte eta diseinuan,  UNAMen laguntzarekin. Mexiko DF
1998-2011 Eskultura arloan hiru lehiaketa nazionalen irabazlea, eta zenbait lan monumentalen errealizazioa: Elgoibarren eskultura, Gipuzkoa (Lehiaketa murriztua); Abendaño polígono industriala, (lehiaketa nazionala), Zarautz,  Gipuzkoa; Gipuzkoako enpresarioen zentrua, Korta fundazioa;  BBVA bankua, Bilbao; Durangoko ferian bi  herri-lan, Durangoko udala, Bizkaia; Irizar Multinazionala, Coop. Mondragón. Beasain, Gipuzkoa; Fundiciones Ampo, Coop. Arrasate. Gipuzkoa; Válvulas Poyam, Coop. Arrasate, besteak beste.

SANZ ENEA
Jesús R. Jauregui - Riberas de luz y sombra


Materia impuesta, densidad en fuga: silencio y estrépito, quietud y agitación, conformidad y ardentía: esto es lo que ven los ojos de Jesús R. Jáuregui en las márgenes de una luz y unas sombras posando en la piel siempre lábil del agua, resollando en un aire enrarecido por el tiempo: eso es lo que apresa el ojo frío de la cámara en sus manos.
Lo que prima en ese registro es la ruda poética de la industria: una metástasis estructural y mineral: la estética de la intervención en el cuerpo inocente de la tierra: la oxidación de los metales y las almas.
Imágenes impías donde un silencio opaco remarca la derrota de lo sólido: lo que siempre se creyó eterno: y refrenda la perseverancia invencible de los elementos: el latir perpetuo de la fugacidad.
La falsa quietud de la fotografía es la patria más genuina de esa paradoja: una condensación de memoria y movimiento: la cruza de acción con letargia fría: danza de la imaginación con el instante muerto en la bruñida espalda del sentido.
La mirada de Jesús R. Jáuregui, curtida en los reinos de la escultura y la pintura, pulida en el magisterio de Jorge Oteiza y Nestor Basterretxea, curada de espanto en los viaductos de la Ciudad de México y en la imagen del Zompantli azteca, ha encontrado en la fotografía en blanco y negro: en las conjunciones, disyunciones y transiciones entre luz y sombra: el hogar propicio para ese juego de contrastes y paradojas, que se cifra en los parajes movedizos de los límites y sus entrecruzamientos.
Esa poética del margen, la orilla, la frontera: esa escurridiza coincidentia oppositorum: que en un primer momento opera en el tenue hilo que une el ojo del fotógrafo con el ojo de la cámara: halla su realización culminante en el carbograma: esa técnica a su vez fronteriza, donde el grabado y el fotograma tradicional se acoplan a instancias de la (más o menos) última tecnología digital.
Texturas de una intrahistoria pertinaz, los carbogramas de Jáuregui hablan también de ciertas ausencias o tímidas epifanías a partir de las presencias más insolentes: en alguna parte está el pájaro, en algún rincón brota la flor, mientas copula en silencio la ría con el mar. ¿cómo no ver ahí, pese a todo, el agua prístina del Ibaizabal, la pureza íntima del Nervión?.

Josu Landa
México, DF, 7 de marzo de 2007


JESÚS JÁUREGUI
Jesús Jáuregui (Bilbao, 1957) cursa estudios superiores, en el año 1977, en la Universidad de Bellas Artes de Bilbao.
Durante más de quince años, sostiene una estrecha relación de amistad, aprendizaje y colaboración, con dos reconocidos maestros del arte contemporáneo internacional: Jorge Oteiza y Nestor Basterretxea.
Con este último colabora en una serie de documentales, para la cadena televisiva ETB2, sobre las culturas de la América Precolombina. Además, también participa en la construcción del monumento al pastor vasco, concursado en Reno, Nevada.
Estas relaciones fueron  de importancia capital en una formación de orientación constructiva, estética que asentará la base fundamental creativa de los próximos años.
Jesús  Jáuregui lleva más de treinta años dedicados a las disciplinas plásticas como la escultura urbana, el óleo de gran formato, el grabado, la litografía, intervenciones escenográficas en pequeños teatros experimentales. Realiza talleres sobre creatividad, puestas en escena pública y tratamientos plásticos de formatos de gran escala en facultades de Bellas Artes y en Colegios de Arquitectos.

PREFERENCIAS DESTACADAS
2015 Caras vemos. Juan Manuel Lumbreras Galería de Arte. Bilbao.
2014 Fachada artística de 900 m², Aikor Worlbide, Navarra.
2013 Actuaciones plásticas en calles públicas, rehabilitación. Sestao, Bizkaia.
2013 Proyecto celosía escultórica Holtel Luxuri, en colaboración con Abax Arquitectos. Baja California. México.
2012 Concurso, obra plástica 1.000 m², exterior de la planta de compostaje y residuos de la Diputación de Bizkaia.
2011 Ganador concurso restringido, tratamiento artístico en las embocaduras de los túneles, autopista nueva Supersur, Bizkaia.
2010 Escultura mural en el edificio de la sede multinacional Valvospain, Araba.
2009 Edificio de la multinacional Indar Ingeteam, tratamiento artístico gráfico, diseño de fachadas realizadas en Austria, con Isovolta, y tratamiento de muros de crista envolventes del cuerpo central de oficinas. Ensayo de materiales nuevos de arquitectura. Beasain. Gipuzkoa.
2008 Diseño arquitectónico y actuación gráfica, 2.300 m², edificio industrial Celulosas Vascas. Bizkaia.
2006–2014 Investigaciones en laboratorio propio sobre tecnologías y nuevos procesos. En lo relacionado a impresión digital, el laboratorio es reconocido con los certificados de calidad de Hahnemühle y Digigraphie.
2006–2014 Seminarios y cursos en universidades de Bellas Artes, sobre arte gráfico y grandes escalas, además de ponencias en Colegios de  Arquitectos, sobre la nuevas relaciones entre plástica y arquitectura.
2006-2009 Realización del moderno complejo funerario, Lomas Memorial, del grupo Pegaso, México DF, Siete vitrales escultóricos, puestas de sobre con gráfica original y diversas resoluciones de diseño en el conjunto.
2006 Dirección de arte y diseño de la revista independiente de filosofía ÍNGRIMA, México DF con apoyo de la UNAM.
1998-2011 Ganador de primeros lugares en tres concurso nacionales de escultura, y realización de obras monumentales: Escultura en Elgoibar, Gipuzkoa (Concurso restringido); Polígono industrial Abendaño, (concurso nacional), Zarautz, Gipuzkoa; Centro de empresarios de Gipuzkoa Fundación  Javier Korta;  Banco BBVA, Bilbao; Dos obras públicas en la Feria de Durango, Ayuntamiento de Durango, Bizkaia; Multinacional Irizar, Coop. Mondragón. Beasain, Gipuzkoa; Fundiciones Ampo, Coop. Mondragón. Gipuzkoa; Válvulas Poyam, Coop. Mondragón, entre otras.ZAZPI GALERIA
Portfolio Natural – Abstract


Jirabiraka aspalditik genuen buruan, denon artean serie tematiko bat garatzearen ideia. Zerbait desberdina egitea zen kontua, baina, paisaia-naturalari, hau da, gure pasioari  uko egin gabe. Hari-gidaria bilatu nahi genuen, gaia lantzeko ardatz zehatz bat, ideia bat paisaia klasikotik urruntzen dena, baina sentikortasuna eta taldeko kide bakoitzaren nortasuna saldu gabe. Horrela sortu zen hain lurralde subjektibo eta iradokitzaile den natura eremuko abstrakzioetan murgiltzeko erronka. Gure irudi askok adierazten zuten errealismoaren muga gainditzeko modu bat, emaitza onirikoago bat bilatuz eta oraindik, esperientziari beharrezko karga emozionalaz laguntzen badiogu, natura-argazkiak era desberdinean atera daitezkela frogatuz. Gure modelo artistikoaren eta gure ideiaren abstrakzioaren errealitatea banantzen duen lerroaren tokialdatzeak erronka sortzaile zirraragarria zekarren. Gaur egun, gero eta baremo garrantzigabekoei jaramon eginez, gure akzioak, ohiturak edo ideak aurrez-aurrez kontrajarriz eta konparatzen tematzen den mundu batean, pentsatzen dugu pena merezi zuela, bizigarri eta barneko hautemateen bidez, unibertso pertsonal, idealizatua eta bakarra garatzen laguntzen digun ingurunearekiko erlazio abstraktu hori berreskuratzea.
Gogokoen ditugun lekuak “begi berriez” ikusteko eta paisaiaren pertzepzio ez hain nabarmenari aukera bat emateko saikerak apurka-apurka emaitzak emanez doa. Proiektu hau  hutsetik abiatzea adostu genuen duela ez denbora asko, artxibotara jo gabe, kutxatik argazki zaharrak berreskuratu gabe. Irudi freskoak, guri ere harridura sortzeko modukoak, eta serie erabat desberdina sortzeko Portfolio Naturaleko kide bakoitzaren irudimena lanean aritu da, Abstract proiektua: horrela ikusten dugu natura erakusketa gauzatzeko.

                                                                                                                                                                      www.portfolionatural.com


GALERÍA ZAZPI
Portfolio Natural – Abstract


Desde hace tiempo nos rondaba por la cabeza la idea de desarrollar una serie temática
entre todos. Se trataba de intentar hacer algo distinto sin renunciar a nuestra pasión por el paisaje natural. Queríamos buscar un hilo conductor, un eje concreto sobre el que ponernos a pensar, una idea que se alejase del paisaje clásico, pero sin traicionar la sensibilidad y la personalidad de cada miembro del colectivo. Así surgió el desafío de adentrarnos en un territorio tan subjetivo y sugerente como las abstracciones en el mundo natural. Una manera de cruzar el límite de realismo que rezumaban muchas de nuestras imágenes, buscando un resultado más onírico y demostrando que todavía se puede fotografiar la naturaleza de manera distinta si acompañamos la experiencia con la carga emocional necesaria. El desplazamiento de la línea que separa la realidad de nuestro modelo artístico y la abstracción de nuestra idea suponía un apasionante reto creativo. En un mundo empeñado en enfrentar y comparar nuestras acciones, costumbres o ideas en función de baremos cada vez más triviales, pensamos que merecía la pena recuperar esa relación abstracta con el entorno que, a través de estímulos y percepciones internas, nos ayuda a desarrollar un universo personal, idealizado y único.
El desafío de intentar ver algunos de nuestros lugares favoritos con “nuevos ojos”, de dar paso a una percepción del paisaje menos obvia, va poco a poco dando sus frutos. No hace mucho que acordamos desarrollar el proyecto desde cero, sin recurrir a nuestro archivo, sin rescatar viejas imágenes del cajón. Buscábamos imágenes frescas, que nos sorprendieran a nosotros mismos, y la imaginación de cada miembro de Portfolio Natural ha trabajado para crear una serie totalmente distinta, el proyecto Abstract: Así vemos la naturaleza.

 

 Paula Quintanilla

CUBA 
2015ko martxoak 3tik martxoak 29ra 
3 de marzo - 29 de marzo de 2015
kulturklik.euskadi.net


Paula Quintanillak, Arte Ederretan Lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean, bere
lanbidea  ̶ produktuak sortzea,
packaging diseinua, hangtag, diplay  eta merkatu-ikerketa  ­̶ bere zaletasunarekin eta pasioekin uztartzen ditu, hau da, argazkigintzarekin eta bidaiekin.

Argazkigintzaren mundutik ikasiz eta gozatuz sortzaile Bilbotar honek Kuban egin zuen egonaldiko argazki batzuk erakusten dizkigu, leku berriak ikusteko beharra sortuz eta bere emozioak uneoro azalduz, ikuspegi  berezi bat nabarmenduz.

Bizitza bera bidaia bat da eta argazkigintzarekiko pasioa beti joan dira elkarrekin. Arlo horretan aztertzea eta lana egitea gure memoriarentzat eranskin bat baino ez da.
Esperientzia bat sortzen du, batzuetan argumentu poetiko batetan edota istorio literario batean bihurtuz.Paula Quintanilla, Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco,

combina su trabajo profesional de creación de producto, diseñado de packaging, hangtag, display e investigación de mercado, con su afición y pasión a la fotografía y a los viajes.Aprendiendo y disfrutando del mundo de la fotografía, ésta creativa bilbaína nos muestra algunas instantáneas de su estancia en Cuba, destacando un punto de vista muy particular que devela sus emociones en cada momento y la necesidad de conocer nuevos lugares.La propia vida es un viaje y la afición por la fotografía siempre han ido unidos. El indagar y trabajar en este campo simplemente como un anexo a nuestra memoria. Crea una experiencia que en ocasiones se convierte en un relato literario o un argumento poético.


 

 2015ko urtarrilak 13tik otsailak 22ra

KAOSETIK LABIRINTORA 
 Argazkilari bat baso batetan murgiltzen denean, beharbada, sortzen zaion aurrenengo bihozkada irudi idiliko bat lortzea eta irudien barne eraikuntzaren ordena konkistatzea da, baina gehienetan kaosak garaitu egin du. Horregatik erabaki nuen konposizio klasikoen etsaiarekin elkartzea, eta kaosaren barnean, edertasuna eta barne lasaitasuna bilatzea. 200 mm-eko teleobjektibo batez hornituta inguratzen ninduen paisaiari begiratzeari ekin nion, halako distantzia batekin, lehen iritzitik haratago bilatuz. 
Nire baso-irudietan begiradak lerroz-lerroz salto egiten du, enkoadraketatik irten egiten da, eta berriro sartzen da, interesgunea bilatu nahi du eta ez du aurkitzen, galdu egiten da, nora ezean dabil. Labirintoaren ideia lan honetako hari nagusietako beste bat da. 
Erakusketa hau hainbat urteetako lanaren emaitza da Euskal Herriko basoak ikuskatuz, oraindik nola izan zen gure arbasoen bizilekua eta nola eramaten gaituen gure jatorrietara sentitu daiteke. 
Gonbitea luzatzen diot bisitariari baso-irudi honetan murgiltzeko eta irudimenari kasu egiteko. Unamunok esan zuen modura “argazkigintza dakitena irudikatzea da” 
Gozatu ezazuela espero dut. 

 Koldo Badillo 

  SINFONIA INTIMOA 

 Bere sorreratik, argazkigintzak hiriarekiko erlazio estua mantendu du. Horrek hala ere, ez du galarazi, naturak amodio zahar baten modura izaten jarraitzea, beti bukatuko dute begiek beregana bueltatuz. Lehen une batean paisaiaren handitasunak erakargarritasun naturala eduki zuen, ondoren argazkilariak zehaztasunaren eta ohizko edertasunaren erregistroak asetu zituen gehien bat, eta azken batean, gero eta gehiago, barneratutako naturan jarri izan da interes fotografikoa. 
Bilakaera horren jatorrian konstante bat dago, mundu natural “kaotikoan”, ordena ezartzeko nahia hain zuzen. Koldo Badillok naturako ordena ez dela posible onartzen du, hobeto esanda,  argazkilariak proposatzen duen nahi bat dela, besterik gabe. Eta bere proposamena orden konplexu bat da, labirintikoa eta azken oinarria musikala dela iruditzen zait. Beharbada horregatik hitz egiten du iruditik sartzeaz eta irtetzeaz, bertan nora ezean ibiliaz. 
Koloreek, planoek, erritmoek gainerakoa egingo dute. Basoa labirinto bat da, trinkoa eta magikoa. Musika notek, sotilak edo ahaltsuak galtzeko norabide bat erakusten dute. Beldurrik ez dago. Norbera nahita galtzea eta ondoren babestea gauza berdintsuak dira. 
  Carlos Cánovas 
 Oharra: 
Argazki denak “AC imagen” laborategian inprimatuak izan dira, kontserbazio materialekin: Hahnemühle Photo Rag 320 papera eta Epson tinta pigmentatuak erabiliz, eta Digigraphie zigiluarekin ziurtatuak. 
  Egileari buruzko informazio gehiago: www.KoldoBadillo.com


 


 13 de enero - 22 de febrero de 2015

DEL CAOS AL LABERINTO 

Quizá el primer impulso que tiene un fotógrafo que se adentra en un bosque es captar una imagen idílica y conquistar el orden en su construcción de las imágenes, pero la mayoría de las veces será derrotado por el caos. Por ello decidí aliarme con ese enemigo de las composiciones clásicas y buscar la belleza, e incluso la serenidad, dentro del caos. Armado con un teleobjetivo de 200 mm empecé a mirar el paisaje que me rodeaba con una cierta distancia, buscando algo más allá de la primera impresión. 
 En mis imágenes de bosques la vista salta de línea en línea, sale del encuadre y vuelve a entrar, busca y no encuentra un centro de interés, se pierde, deambula… La idea del laberinto es otro de los hilos conductores de este trabajo.  
Esta exposición es el resultado de una labor de varios años recorriendo los bosques de Euskal Herria, en los que todavía se puede sentir cómo fue el hábitat de nuestros ancestros y el modo en que nos transporta a nuestros orígenes. 
Invito al visitante a internarse en este bosque de imágenes y dejarse llevar por la imaginación. Como dijo Unamuno “la fotografía es imaginar lo que sé”. 
  Deseo que lo disfrutéis. 
 Koldo Badillo 

SINFONÍA ÍNTIMA 
  La fotografía, desde su nacimiento, ha mantenido una relación estrecha con lo urbano. Eso no ha impedido, sin embargo, que la naturaleza continuase siendo algo así como un antiguo amor, hacia el que siempre se acabará por volver los ojos. En un primer momento el atractivo natural lo ejerció la grandiosidad del paisaje, después fue la precisión y la belleza al uso del registro lo que ocupó primordialmente a los fotógrafos, y podríamos decir que en última instancia el interés fotográfico se ha centrado, más y más, en una naturaleza interiorizada.  

Hay una constante que preside esa evolución, y es el deseo de establecer un orden en el “caótico” mundo natural. Koldo Badillo tiene asumido que el orden en la naturaleza no es posible, que se trata más bien de la voluntad del fotógrafo por proponerlo. Y su propuesta es la de un orden complejo, laberíntico y cuyo sustrato último a mi me parece musical. Quizás por eso él habla de entrar y salir de la imagen, de deambular por ella. 
  Los colores, los planos, los ritmos harán el resto. El bosque es un laberinto, denso y mágico. Notas musicales, sutiles o potentes, van señalando una dirección en la que perderse. No hay temor. Perderse voluntariamente y refugiarse vienen a ser la misma cosa. 
   Carlos Cánovas 
  Notas: 
Todas las fotografías han sido impresas con materiales de conservación en el laboratorio AC Imagen SL, utilizando papel Hahnemühle Photo Rag 320 y tintas pigmentadas Epson, y han sido certificadas con el sello Digigraphie. 
 Más información sobre el autor en: www.KoldoBadillo.com
DANIEL MAIGNÉ. Errugbia

Hauek dira Daniel Maigné-k aurkezten dizkigun errugbi zelaiak: egiazkoa, atsegin zaidan hori,  beti borrokatu naizen hori. Bista handiak, barreiatutako esku-banda distiratsuak, txapel beltz batzuk. Parc des Princes, Arms Park, Twickenham-etik 100.000 legoatara gaude.
Artistak  jokalariengana hurbildu du batez ere bere objektiboa, aktoreak eta tragediako maisuak zirela sentitzen zuelako. Errugbi-jokalariek bazekiten; autoan, korridore estuetan, aurpegiak jada serioak dira, stress-ak berotu egiten ditu: esparatrapu biribilkiak, pomadak eta C bitamina, lurzorua estaltzen zuten plastikoko botilak, borroka usaintzen da, sukarra igotzen da. Hemen ez dugu iruzurrik egiten; Canal +eko  kamera  ikusgarriak,  ez datoz komedia drama bihurtzera. Beroketan zehar: behin eta berriz errepikatzen diren aspaldiko errituak, kolektiboaren zerbitzura. Nazio-ereserkien beharrik ez dago: kamiseta soilik janztea nahikoa da.
Eta partida hasten da. Hau “gerra” da… borroka bizia,  gorputzek ixten diren eskuak  ezkutatzen dituzte, haizeak  ere ez du igarotzeko eskubidea, garrasi mindu bat lagunak uztean, begi bat handituta, erne dagoen masaje-emailea eta lokatza…., botetan itsasten den lokatza, aurpegi eta kolore apurtuetan, lur honetako basa, indar guztiekin defendatuko den lurra. Kirol-aretoen antitesia da.
Orduan partida bukatzen da: poztasuna zuhurra da, protagonistek eskua ematen diote elkarri, irabazleak apalak dira: eta bihar?. Errugbi-jokalariak badaki ezingo duela sekula amaiera faltsu hori kontrolatu, amaiera faltsu hori, haizearen desira, azken falta hori, egun txar bat... Orain hirugarren zatia dator: epifenomenoa.Bihar, egunkaria irakurriko dugu eta jada aurpegiak serioak dira: hurrengo aurkariek ere irabazi zuten ; aste batez fisikoki eta mentalki entrenatzeko prestatuko dira. Igandea, 15etan, borrokara berriro , lokatza , borroka ... JAIA .

                                                                                                                                 Jacques Fouroux

 


16-12-2014 / 11-01-2015

DANIEL MAIGNÉ. Rugby

 

 

Daniel Maigné nos presenta los campos de rugby: uno real, me encanta, por lo que siempre he luchado. Grandes vistas, pasamanos brillantes, algunas boinas negras. Estamos a 100.000 leguas, del Parc des Princes, de Arms Park, de Twickenham.
El artista ha concentrado su objetivo sobre todo en los jugadores, porque sentía que eran actores y maestros de la tragedia. Los jugadores de rugby lo sabían; en el coche, en los estrechos pasillos, las caras ya son serias, el stress los sofoca: rollos de esparadrapo, tubos de pomada y vitamina c, botellas de plástico que cubrían el suelo, la lucha se está gestando, la fiebre se eleva. Aquí no engañamos; las espectaculares cámaras de Canal + no vienen a trasformar la comedia en drama. Durante el calentamiento: ritos inmemorables que se repiten una y mil veces, al servicio de lo colectivo. No hay necesidad de himnos nacionales: sólo vestirse la camiseta es suficiente.
Y empieza el partido. Y esto es... “la guerra”: la refriega burbujeante, los cuerpos que encierran las manos que se agarran; donde el viento no tiene derecho a cruzar; un grito herido al abandonar los amigos, un ojo hinchado, el masajista que está atento, y el barro... el barro que se adhiere a las botas, con los rostros y colores rotos... el barro de esta tierra, que debemos defender con todas nuestras fuerzas. Es la antítesis de los deportes de salón.
Entonces el partido se acaba: la alegría es discreta, los protagonistas se dan la mano, los ganadores son humildes: y mañana?. El jugador de rugby sabe que nunca podrá controlar ese falso final, el capricho del viento, la última falta, un mal día, el mal de ojo... Ahora viene el tercer tiempo: un epifenómeno.Mañana, vamos a leer el periódico y las caras ya son serias: los próximos adversarios también ganaron; se prepararán una semana para entrenar física y mentalmente. Domingo, 15 horas, de nuevo a la refriega, el barro, lucha... FIESTA.
Jacques Fouroux


11-11-2014 / 14-12-2014

Naiz-Gara
El Diario Vasco

NICOLÁS MARTÍNEZ ZUBIAUR. Trayectoria.

NICOLÁS MARTÍNEZ ZUBIAUR

Bilbao, 1931
Ingresa en 1946 en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Bajo la dirección de D. José San Sebastián obtiene varios premios en la sección de dibujo artístico, y en figura y composición decorativa.
Aprende el oficio de retocador de negativos, fotografías en blanco y negro y color, pintados e iluminados a mano junto a Manuel Rubio de la Escuela de París.
Colabora en estos menesteres con Vicente Garay y Valentín Plá, gran fotógrafo de Valencia.
Posteriormente, inaugura Foto Gainza, con plató y laboratorios propios y especializado en el retrato. Después, se introduce en el mundo de la fotografía publicitaria con la agencia de publicidad Aurman de Bilbao.
Ha colaborado en algunas exposiciones colectivas, destacando la exhibición “Fotógrafos vascos” con una muestra destacada.
Actualmente se decanta por el dibujo artístico, en la especialidad de retrato al carbón y dibujo a la pluma.
2014-11-11 / 2014-12-14

NIKOLAS MARTINEZ ZUBIAUR. Ibilbidea.

NIKOLAS MARTINEZ ZUBIAUR
Bilbao, 1931
1946an Bilboko Arte eta Lanbide Eskolan sartzen da. Jose San Sebastian jaunaren zuzendaritzapean, marrazki artistikoen sailean eta irudi eta konposizio apaingarrietan hainbat sari lortu zituen..Pariseko Eskolako Manuel Rubiorekin negatiboen eta zuri-beltz eta koloreetako argazkien berrapaintze ofizioa ikasten du; eskuz margotuz eta argituz argazkiak.Zeregin hauetan Vicente Garay eta Valentín Plá, Valentziako argazkilari apartari laguntzen die.
Geroago, erretratuan espezializatutako Foto Gainza inauguratzen du, plato eta laborategi propioekin ornitutakoa. Bilboko Aurman publizitate agentziaren eskutik publizitate argazkigintzaren munduan murgiltzen da.Zenbait talde erakusketetan parte hartu du, azpimarratzekoa “Euskal argazkilariak” izenekoa, lan nabariekin.Gaur egun, bere lana marrazki artistikora zuzenduta dago, ikatzez eta lumaz eginiko erretratuak batez ere.


 

ARMANDO BUSTO JACQUINET. Argazkigintza eta Publizitatea

 2014-10-14 / 2014-11-09

 Argazkigintza eta Publizitatea

Bere lan-bizitza Publicidad Gilso izeneko marrazki-estudioan, egun diseinu grafikoan, ekiten dio 1962an.
1964an Publicidad Aurman argazkilaritza-estudioan sartzen da, 1970eraino.
1972 bitartean Publicidad Freebells diseinu grafiko eta argazkigintza estudioan lan egiten du.
1973an, argazkigintza industrial eta publizitateko Photograph Studio sortzen du.
Argazkiak Edergarri-ren bazkide sortzailea da (1980-1989).
Azkenik, 1989tik 2011rarte, Argazkiak Zear S.A.L.an garatu du bere bizitza profesionala, bertako bazkide fundatzailea izanik.
1973 urtetik aurrera, hainbat publizitate-agentzia garrantzitsu,  argitaletxe, inprimategi, bidaia-agentzia, eta mota guztietako fabrika eta enpresetarako: kreditu entitateak, industria elektrikoak, aldizkari tekniko eta arkitekturazkoak, elikagaigintzarako eta abarrerako egin du lan.
Erakusketa honetan biltzen diren argazkiak 1990tik 2000ra bitartean egindako lanak dira. Argazkigintza analogikoaren amaierarekin eta argazkigintza digitalaren hasierarekin, eta bere erretiroarekin bat egiten dute.


ARMANDO BUSTO JACQUINET. Fotografía y Publicidad

  14-10-2014 / 09-11-2014

 

Fotografía y Publicidad
Comienza su vida laboral en el estudio de dibujo, hoy diseño gráfico, Publicidad Gilso en 1962.
En 1964 ingresa en el estudio fotográfico Publicidad Aurman, hasta 1970.
Posteriormente trabaja para el estudio de diseño gráfico y fotografía Publicidad Freebells, hasta 1972.
En 1973 crea la sociedad de fotografía Industrial y publicidad Photograph Studio.
Es socio fundador de Argazkiak Edergarri (1980-1989).
Y finalmente, desde 1989 hasta  2011, su vida profesional la ha desarrollado en Argazkiak Zear S.A.L., siendo también socio fundador de la misma.
Desde 1973 ha trabajado para multitud de importantes agencias de publicidad, editoriales, imprentas, agencias de viajes, fábricas y empresas de todo tipo: entidades de crédito, industrias eléctricas, revistas técnicas y de arquitectura, de alimentación y de otras materias.
Esta muestra fotográfica reúne una selección de imágenes realizadas entre el año 1990 y el año 2000, coincidiendo con el final de la fotografía analógica y comienzo de la fotografía digital, y con su jubilación.
SALVADOR AZPIAZU
Hiri Paisaiak/Paisajes Urbanos

2014ko  Irailaren 14arte/ Hasta el 14 de Septiembre de 2014


Salvador Azpiazu Imbert 

 Salvador Aspiazu e Imbert (1867-1927) Gasteizen jaio zen eta Bartzelonan bizi izan zen umetan eta gaztaroko lehenengo urteetan; ondoren Madrilera joan zen Nekazaritza Ministerioan egin baitzuen lan. Izaera kosmopolita zuen eta etengabe egin zituen bidaiak, baina maiz bisitatu zuen bere jaioterria eta ez zuen inoiz galdu berarekiko lotura.
 Margolari gisa egin zuen lan orduko hainbat aldizkaritan, nazionaletan (La Ilustración Artística, La Estrella de la Torratxa, La Esfera) zein atzerrikotan (L'Univers Ilustré). Hil eta gutxira, 1927an, “La Bendita Tierra” argitaratu zen. Liburu honetan Azpiazuren 121 marrazki agertzen dira, Serafín eta Joaquín Álvarez Quinteroren komentarioekin. Argazkigintzan egin zuen obra —mila negatibo kristalean— Gasteizko Udal Artxiboari eman zion Agustín Azpiazuk, artistaren ilobak, 1960an.
 Ez zen argazkilari profesionala eta prestakuntza tekniko urriaren ordez berezkotasuna eta originaltasuna garatu zituen. Etengabe bidaiatu zuen Parisera, Madrilera, Andaluziara, Gasteizera, Bilbora… eta bertan izan zuen aukera artista honen objektiboak; marrazkilariak berezko duen sentsibilitate artistikoaren eraginez lekuan-lekuan jatorrena jasotzen jakin zuen, jendearen jokabideak eta egunerokotasuna bereganatuz.
 Bere sentikortasun artistiko bereziak eta margolari modura zuen heziketak tarteko, argazkilari ez ohikoa bihurtzen dute bere garairako.
 Erakusketa honetako, argazkiak eta marrazkiak elkarrekin uztartuta agertzen dira, agerian utziz egile gasteiztarrak zuen maisutasuna eta trebetasuna bai teknika batean bai bestean.


Salvador azpiazu IMBERT

 Salvador Azpiazu e Imbert (1867-1927), vitoriano de nacimiento, residió durante su infancia y primera juventud en Barcelona y posteriormente en Madrid debido a su trabajo en el Ministerio de Agricultura. Su carácter cosmopolita y sus frecuentes viajes no le impidieron, sin embargo, mantener un nexo de conexión con su ciudad natal, que visitaba con asiduidad.
 Colaboró como dibujante en diversas revistas de la época tanto nacionales (La Ilustración Artística, La Estrella de la Torratxa, La Esfera), como extranjeras (L'Univers Illustré). Al poco de su fallecimiento, en 1927, se publica "La Bendita Tierra", libro en el que a los 121 dibujos de Azpiazu acompañan comentarios de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Su obra fotográfica, 1.000 negativos en cristal, fue donada al Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz por su sobrino Agustín Azpiazu en el año 1960.
 No es un fotógrafo profesional y suple su falta de formación técnica con una gran espontaneidad y originalidad en sus tomas. Sus múltiples viajes: París, Madrid, Andalucía, Vitoria, Bilbao... dan la ocasión a su objetivo, filtrado por la sensibilidad artística del dibujante, de captar lo más genuino de cada lugar, expresado en las actitudes de sus gentes y su devenir cotidiano.
 Su especial sensibilidad artística y su formación de dibujante lo convierten en un fotógrafo poco convencional para su tiempo.
 En esta muestra donde se exhiben de manera conjunta una selección de fotografías y de ilustraciones queda patente el dominio y la destreza que poseía el autor vitoriano en ambas técnicas.  
2014-07-15 / 2014-08-10

RICKY DÁVILA. No Vodka on the moon

EKIALDEKO GAZTETXO BATENTZAKO GUTUNA
Nikolai laguna:
      Ongi etorria ilargira. Jakin behar duzu hemen bizi garenei alditsu deitzen digutela. Apur bat arraroak gara eta dirudienez beti burua galduta eta malenkoniatsu gabiltza. Ez zaitez horregatik arduratu. Planeta hau aukeratu dugu,lurra oso leku gogorra delako bizitza guztia bertan emateko.
      Dávila jaunak bere bizilek. Bera argazkilaria da eta horregatik asko bidaiatzen du. Egun batean ibilaldi batera joan zen lurrera, paradisutik oso ekialdera aurkitu zuen lur batera, hodeiek, hotzak, elurrak eta historiak harrapatutako paraje batera. Egun batzuk eman zituen lurraldea ezagutuz, argazkiak atereaz eta denbora azkar pasatu zen. Orduan zu iritsi zinen.
ua gure artean du
      Ricky-k zure eskua hartu zuen eta ilargiko egoitza txikiko petit prince izendatu zintuen.Ez dela jauregi handia, esan zizun. Ezta beharrik ere, erantzun zenion. Globoan igo eta gure sateliterantz aireratu zineten. Izango duzu denbora batzuetan gazta itxura duela, beste batzuetan ezpata batena eta egun ilunetan, ez dezaten amorrarazi, ezkutatu egiten dela ikasteko. Horrelakoa da ilargia, Nikolai laguna.Oso leku berezia. Zorioneko mutikoa zarela uste dut.
Federico Fuertes
ufca
15-07-2014 / 10-08-2014

RICKY DÁVILA. No Vodka on the moon

 

CARTA PARA UN JOVENCITO DEL ESTE
Amigo Nikolai:
      Bienvenido a la luna. Debes de saber que a los que vivimos aquí nos llaman lunáticos. Somos un poco extraños y siempre parecemos ausentes y melancólicos. No te preocupes por eso. Hemos elegido este planeta porque la tierra es un lugar muy duro para pasar toda una vida.
      El señor Dávila también tiene su domicilio entre nosotros. Él es fotógrafo y por eso viaja mucho. Un día se marchó de excursión a la tierra, a un lugar que había descubierto muy, pero que muy al este del edén, una tierra atrapada por las nubes, el frío, la nieve y la historia. Estuvo unos días conociendo el territorio, sacó unas fotos, el tiempo pasó rápido. Entonces llegaste tú.
      Ricky tomó tu mano y te nombró le petit prince de su pequeña mansión lunar. No es un gran palacio, te dijo. Tampoco hace falta, le contestaste. Os montasteis en el globo y despegasteis rumbo a nuestro satélite. Ya tendrás tiempo de aprender que unas veces parece un queso, otras una espada y los días más sombríos se esconde para que no la molesten. Así es la luna, amigo Nikolai. Un lugar muy especial. Creo que eres un chico con suerte.
Federico Fuertes
UFCA


2014-05-13 / 2014-06-08


Jose Ronco
Tailer-hiria
Hirigintzari dagokionez, Eibarrek daukan ezaugarrietako bat hauxe da: tailerrak eta etxebizitzak hirigunean daude integratuta, bi-biak espazio berberean, familia-bizimoduaren eta makinen zarata eta usainen arteko elkarbizitza paregabean.
Jose Ronco azken hamabost urteetan ibili da Eibarreko hiri-paisaia argazki bidez jasotzen; jaso ere, hirigintzan eraldaketa handiak izan diren garaian jaso ditu. Industriako eraikin enblematikoenetako batzuk jaso ditu bere begiradak, bai eta aldi berean tailerrak eta etxebizitzak dituzten eremuak eta kaleen elkarguneak ere; ez du ahaztu, hala ere, naturari lapurtutako espazioa. Balio estetiko ukaezina ez ezik, zalantzarik gabeko balio dokumentala ere eskaintze dute Roncoren argazkiek.
Roncoren argazkiak gogoetara eramango gaituzte, XX. mendearen bigarren erdialdean Eibarren ezaugarri izan den industri prozesuak hirigintzan izan duen eraginari buruzko gogoetara, hain zuzen ere.


Jesús Mª Sarasua10-06-2014 / 13-07-2014

Jose Ronco
Ciudad taller
Una de las particularidades urbanísticas de Eibar ha sido la integración de talleres y viviendas dentro del casco urbano, compartiendo un mismo espacio y creando una convivencia única entre la vida familiar y los sonidos y olores de las máquinas.
José Ronco (Ragama, 1959) ha fotografiado a lo largo de más de quince años el paisaje urbano de Eibar en un momento de grandes reformas urbanísticas. Su mirada recoge algunos de los edificios industriales más emblemáticos por dentro y por fuera, las confluencias de calles y espacios compartidos por talleres y viviendas, sin olvidar el espacio robado a la naturaleza. Las fotografías de Ronco aportan además de un valor estético indiscutible, un indudable valor documental.
La observación del proceso de deterioro y abandono, invita a una reflexión sobre lo que ha supuesto urbanísticamente el proceso industrial que ha caracterizado a Eibar en la segunda mitad del siglo XX.
Jesús Mª Sarasua2014-05-13 / 2014-06-08

Album fotografikoakArgazkigintzak bere hastapenetatik 1839an oso interes handia erakutsi zuen erretratuak ateratzeko orduan. Argazkilari askorentzat erretratua bera helburu bat izango da.
Argazkigintza beraren garapen azkarrak hasierako teknikak baztertu zituen, hau da, argazki bakarrak eta garestiak aldera batera utziz, kopia anitzak eta askoz argazki merkeagoak lortzen dituzten teknikagatik ordezkatuz.
Lan honetan André-Adolphe Disdéri argazkilari frantziarra (1819-1890) nabarmentzen da, bere argazki-kamerari objektibo batzuk jarri zizkion, honela tamaina txikiko argazkiak lortu zituen ondoren kartoi gaienean erantsiz. Argazki hauek “carte de visite” izena hartu zuten. Bere tamaina eta kostu baxuagatik, bai Europan eta bai Estatu batuetan, arrakasta nabarmena izan zuten, modan jarri ziren, benetako erritu sozialean bihurtuz.
Argazkigintzaren zabaltzeak eta argazki-bilduma familiarrak  osatzeak berarekin  albumen erabilera ekarri zuen, horrela kontserbazioa bermatzen zuten eta argazkiek errazago ikusteko aukera zegoen.
Hasiera batean, albumak fabrikatzeko teknika liburu-enkoadernaziotik zetorren, baina laster agertuko dira zentru espezializatuak. Albumak formatu desberdineko argazkiak edukiko dituzte: Carte de visite, Victoria, Cabinet, Promenade, Boudoir edo Imperial. Zentzu honetan azpimarratu behar dugu askotan album bakoitzaren berezitasuna bere azalean agertzen dela, bertan lan bereziak egiten ziren zura, metala, larrua, belusa moduko materialak erabiliz eta nakar edo boliarekin apainduz.
Askotan albumak objektu artistiko bihurtu ziren. Bere erabilera eremu pribatu edo familiarretik haratago joan zen, adibidez album tematikoak sortuko dira, bistak, ohiturak edota bidaiak jasotzen dituztenak. Azken finean, historia familiar edo kolektiboak kontatzen dizkigute argazkiez baliatuz.
Erakusketa hau, Kutxak Zarauzko Photomuseumean utzita dituen funtsekin egindakoa da, eta  argazki-album eder batzuk hurbiltzen dizkio publikoari.13-05-2014 / 08-06-2014

Los álbumes fotográficos

 

Desde sus orígenes en 1839 la fotografía mostró un interés muy acentuado por la consecución de retratos. Para muchos fotógrafos el retrato será un fin en sí mismo.
El rápido desarrollo de la técnica fotográfica conseguirá aparcar los iniciales procedimientos que permitían fotografías únicas y de elevado costo, por otras que logran imágenes múltiples y con un coste notablemente menor.
En esta labor destaca el fotógrafo francés André-Adolphe Disdéri (1819-1890) que incorporó varios objetivos a su cámara, de este modo consiguió fotografías de pequeño tamaño  que posteriormente montaba sobre un cartón. Sus fotografías tomaron el nombre de “carte de visite”. Por sus dimensiones y por su bajo coste, su éxito  en Europa y Estados Unidos fue notable, convirtiéndose en una moda, en un auténtico rito social.
La difusión de la fotografía y la formación de colecciones familiares originó la utilización de álbumes que garantizaban la conservación de las fotografías y facilitaban la contemplación de las mismas.
En un principio la técnica de fabricación de álbumes provenía de la encuadernación de libros, pero pronto surgirán centros especializados en su elaboración. En los álbumes tendrán cabida  fotografías de distintos formatos: Carte de visite, Victoria, Cabinet, Promenade,  Boudoir o Imperial. En este sentido tenemos que subrayar que muchas veces la particularidad de cada  álbum tenía su exponente principal en sus cubiertas, donde se realizaban trabajos singulares con materiales como  madera, metal, piel o terciopelo, decorándolos con adornos de nácar  o marfil.

A menudo los álbumes se convirtieron en objetos artísticos. Su ámbito llegará a traspasar el uso privado o familiar, se crearán álbumes temáticos,  de vistas, de costumbres, de viajes  etc. En definitiva nos narran historias familiares o colectivas a través de la fotografía.

Esta exposición realizada con los fondos que Kutxa tiene depositados en el Photomuseum de Zarautz, muestra al público una bella colección de álbumes fotográficos.

 
XXiI. Argazki Bilera 2014

ARETOAK ETA ERAKUSKETAK

1. Photomuseum
    San Inazio 11
   10tik14ra eta 17tik 20ra Asteartetik igandera 
   10-14 y 17-20 de martes a domingo
    Batzuk-varios
   8x Seriea, 8 begirada  04/15-05/11

2. Sanz Enea
    Nafarroa 22
     18tik 20etara egunero
     18-20 todos los dias
    Iñaki Caperochipi
   Bidean  04/15-06/08

3. Torre Luzea
    Nagusia 28
    18tik 20etara egunero 
    18-20 todos los dias
    Rafael Serras
   El testaferro  04/15-06/08

4. Galería Zazpi
    Nagusia 21
    12tik 14ra eta18tik 20etara igande eta jaiegunetan
    18tik 20etara lanegunetan 
    12-14ra y18-20 domingos y festivos
    18-20 laborables
    Adrián Ruiz de Hierro
   Iparralderanzko bazterbidean 04/15-05/111. PHOTOMUSEUM- 8X SERIEA, 8 BEGIRADA

Prozedura fotografiko zaharrak berreskuratzeko jakin-minak edota gaurko produktu teknikoak erabiliz, aurrekariek eginiko emaitzen berdintsuak lortzeko gogoak, teknika hauek erabiltzen dituzten zaleak sortu dituzte.

X Serieko Fujifilm argazki-kamerek, forma klasikoak eta betiko  eskuzko kontrolak berreskuratzen dituzte. Bere diseinuak iraganeko makinak gogorarazten ditu, baina bere barnean betiko argazki-film tradizionala, azken belaunaldiko “X-Trans" sentsore batek ordezkatu du. Gorputz trinkoa, arina eta diskretua , kalerako eta argazkilaritza dokumentalerako ezin hobea.

Erakusketa honek Fujifilm-en X Seriearen erabiltzaileen, 8 argazkilarien begiradak biltzen ditu.


El interés por recuperar antiguos procedimientos fotográficos o adaptar los productos técnicos actuales a la consecución de resultados parejos a los precedentes ha propiciado la dedicación de los aficionados a experimentar estas técnicas.Las cámaras de la Serie X de Fujifilm recuperan las formas clásicas y los controles manuales de toda la vida. Su diseño recuerda a máquinas de épocas pasadas, pero en sus entrañas se sustituye el carrete tradicional por un sensor “X-Trans”  de última generación.  Son cuerpos compactos, ligeros y discretos, ideales para la fotografía callejera y documental.Esta exposición recopila la mirada de 8 fotógrafos usuarios de la Serie X de Fujifilm.


Egileak-Autores:
Javier García Blanco, Francisco Tomás Cegarra, Julián Redondo,  José A. Padín, Javier Mirón, Jon Díez, Jontxu Fernández eta  Rafael García Márquez. 
2. SANZ ENEA- IÑAKI CAPEROTXIPI- Bidean

Iñaki Caperochipi Azpiazu
Zarautz (Pais Vasco)
1958Zarauzko Argazkizale Elkartean lehen pausuak egin ondoren argazkilaritza-estudio handi batean lanean hasten da, hemen argazkigintza, produktu industrial bezala  ezagutzen duelarik. Hemezortzi urteetan zehar, bere jardueran formatu handiko kamerekin eta flashekin arituko da,  bere kontura jartzeko erabakia hartzen duen arte.
Gaur egun, interiorismoko-argazkigintzan, arkitekturan, gastronomian eta publizitatean dago espezializatuta.
Beste kultura batzuetarako  jakin-min handia du, horrela Afrikako eta Asiako zati handi baten zehar ibiltzeko zoria izan duelarik. Normalean bidaia-aldizkariekin eta irudi-bankuekin lan eginez.
“Bidean”. Horrela deitzen da bidaien inguruan aurkezten duen bere azken erakusketa. Hainbat egutegietan  argitaratu izan diren argazkiez osatua.
Lur gorriko uhartetik hasiko gara: Madagaskar, hondar fineko bere hondartzekin, bere baobabak, arraza-nahastea, barneko mendiak eta bere arroz-soroetan egindako lan neurrigabeekin.
Bere osotasun guztian azaltzen zaigu Saharako basamortua, irudi ederretan, izendatzaile amankomunarekin: hondarra, harria eta zerua.
Txinako hegoaldeko kolore-bizitasunak gurearekin oso desberdina den beste kultura  batean sartzea baimenduko digu. Ondo hornitutako bere merkatuak, bertako gutxiengo etnikoak, bere arroz-soroak eta batez ere bere jendea ikusiko dugu argazkietan irudikatuta.
Eta amaitzeko leku baketsu bat: Soqotra irla. Hondartza idilikoekin, ozeanoaren erdian kokatutako uharte bat, arrantzale-herrixkak eta flora endemikoa, drago-a delarik espezierik ezagunena.

Gran apasionado de otras culturas ha tenido la suerte de recorrer buena parte de África y Asia. Colabora habitualmente con revistas de viajes y bancos de imágenes
“En ruta”. Así se llama la exposición que presenta sobre sus últimos viajes y que además han sido publicados en varios calendarios.
Comenzaremos por la isla de la tierra roja: Madagascar, con sus playas de arena fina, sus baobabs, la mezcla racial, las montañas del interior y el inmenso trabajo realizado en sus arrozales.
El desierto del Sahara en toda su plenitud  mostrado a través de bellas imágenes con un denominador común: arena, piedra y cielo
El colorido del Sur de China nos permitirá entrar en otra cultura muy diferente a la nuestra. Sus bien provistos mercados, sus minorías étnicas, sus arrozales y sobre todo su gente se verán plasmados en las fotografías
Y para terminar un remanso de paz: La Isla de Soqotra. Una isla situada en medio del  Océano Indico con playas idílicas, aldeas de pescadores y una flora endémica de la que el drago es la especie más conocida.
www.ikapero.com4. GALERÍA ZAZPI
    ADRIÁN RUIZ DE HIERRO- Iparralderanzko bazterbidean

Nazional I errepidea bere ingurunetik ikusia, nabaria ez dena. Iheskortasunak eta komunikabide sareen aurrerapenak aukera eman dute bere garaian ikur handi bihurtu ziren errepideak orain ahaztutako bide batzuetan bihurtzeko.

N 1-ak bere inguruan izan zuen suspertze ekonomikoa desagertu egin da. Lan hau gaurko egoeraren erreflexu bat da, herri baten hazkunde bizkor bezain zorotik herri motel eta ahaztua pasatuz, erakusketan agertzen diren hainbat leku bezala.

La carretera Nacional I vista desde lo que le rodea, lo que no es evidente. La fugacidad y el progreso en las vías de comunicación han propiciado que las carreteras que en su día fueron grandes estandartes se conviertan ahora en camino olvidados.La N-1 vivió un resurgir económico a su alrededor que se ha desvanecido. Este trabajo es un reflejo de la situación actual, la de un país que crecía a un ritmo efervescente a un país parado y olvidado como muchos de los lugares que aparecen en la exposición.

Adrián Ruiz de Hierro

Vitoria-Gasteiz, 1980

Telf:  637 774 582

E-mail: adrian@erredehierro.com
3. TORRE LUZEA-RAFAEL SERRAS- El testaferro

Rafael Serras Uria
Zarautz, 1960

Diseinu ikasketak, Donostian eta Bartzelonan burutu zituen. Madrilgo E.C.A.M., zine eta ikus-entzunezko eskolan, zuzendaritza artistikoan diplomatua da. Bere ibilbide profesionalaren hastapenak, diseinu grafiko eta ilustraziogintzan izan ziren, Elkar eta Elhuyar-entzat, besteen artean, hainbat diskozal, kartel eta ilustrazio egin zituelarik. Bost kartel-lehiaketetan garaile, eta, Kilometroak-87ko kartelaren egilea dugu. 1997tik aurrera, zine eta telebistarako,  dekoratuen diseinu artistiko lanetan egin du lan. Amenabar zinegilearen Abre los ojos (1997) pelikulan ere parte hartu zuen, Wolfgang Burman zuzendari artistikoaren laguntzaile izan zelarik. ETBko hainbat telesail eta programetako eszenografien diseinatzailea izan da (Goenkale, Balbemendi, Pilotari, Goazen…,eta Trikitraka-Trikitron Txirri, Mirri, eta Txiribiton pailazoen telesaila).
Zenbait zentrotan, ere, irakasle izan da (Artezaleak, 1991, marrazkigintza eta pintura ikastaroa. Donostiako Club de Arte Catalina de Erauso, 1991, aerografia ikastaroa. Bilboko Trakor, 1993, diseinu ikastaroa. Bilboko Kinema, 2010, zine eskolan, zuzendaritza artistiko ikastaroa).
Bere lanari buruzko erakusketak, ere, egin izan ditu, hainbat lekutan (Zarauzko Torre Luzean, Donostiako Kutxa-Bulebar aretoan, Pasai-Antxoko Kultur etxean…)
Azkenik, erakusketa honetan agertzen diren argazkiak, El Testaferro  laburmetraiarako, Rafael Serras-ek eginak direla, aipatu behar (1997), laburmetraiaren zuzendaritza artistiko lanen arduraduna, ere, bera izan zelarik.Estudios de diseño en Donostia y Barcelona. Diplomado en dirección artística en la Escuela de Cine y Audiovisuales de Madrid (E.C.A.M., 1997).  Comienza su andadura profesional en el campo del diseño gráfico y la ilustración, realizando  carteles, portadas de discos, e ilustración de libros para Elkar y Elhuyar, entre otros. Ganador de cinco concursos de carteles, y  autor del cartel anunciador de Kilometroak-87. A partir de 1997 se ha dedicado a la escenografía  y al diseño artístico de decorados en cine y tv. Tomó parte, entre otras, en la película  Abre los ojos de A. Amenábar (1997) como ayudante del director artístico Wolfgang Burman. Escenógrafo de varias series de ficción y programas de ETB (Goenkale, Balbemendi, Goazen, Pilotari…, y del programa infantil Trikitraka-Trikitron de los
payasos Txirri, Mirri y Txiribiton, del que fue, además de escenógrafo, también responsable del atrezzo).
En cuanto a la labor docente, ha impartido clases de dibujo y pintura en Artezaleak de Zarautz (1991), aerografía en el Club de Arte Catalina de Erauso (1991), diseño en el centro Tracor de Bilbao (1993), y un cursillo de dirección artística en la escuela de cine Kinema de Bilbao (2010).
También ha realizado varias exposiciones sobre su trabajo (Torre Luzea de Zarautz, Salas Kutxa-Bulevard de Donostia, Kultur-Etxea de Pasai-Antxo, etc).
La fotografías que forman parte de ésta exposición, fueron realizadas por él mismo, y corresponden al cortometraje El Testaferro (Madrid, 1997), del que fue responsable de la dirección artística.


2014-03-04 / 2014-04-13

GUERRA EUROPARRA

Publikoa: 20-35 urteko gazteak, Ikertzaileak / publiko espezializatua , Hezkuntzako behar bereziak dituzten taldeak, Taldeak, Norbanakoak, Adinekoak, Helduak, Familiak, Gazteak: 14-18 urte, Gaztetxoak: 10-14 urte , Umeak: 6-10 urte , Umeak: 4-6 urte , Ikasle taldeak, Orokorra
Bista estereoskopikoak, borroka  eta soldaduen bizitzen uneekin Dokumentazio faksimila. 1919ko uztailaren 14an aliatuen garaipenaren ospakizunetako irudiak Pariseko Champs-Élyséetan. Gobernu ingelesaren gerra-publizita- tearen erreprodukzioa, Louis Ramaekers-en testu eta marrazkiekin. Azpimarratzen da liburuxka ingeles honen edizio bat euskaraz argitaratu zela.
1914ko uztailaren 28an hasi ziren aliatuen (Frantzia, Britainia Handia, Italia, Errusia) eta inperio zentralen (Austrohungariarra, Alemana) arteko etsaitasunak.
Argazkien bitartez  une haien dramatismoa transmititzeko nahiarekin Photomuseum-ak  hurrengo osagaiak biltzen dituen erakusketa antolatzen du:
 1. Bista estereoskopikoak, borroka eta soldaduen bizitzen uneekin.
 2. Dokumentazio faksimilak: mapak, kartelak, gutunak, mezu militarrak, etab.
 3. 1919ko uztailaren 14an aliatuen garaipenaren ospakizunetako irudiak Pariseko Champs-Élyséetan.
 4. Gobernu ingelesaren gerra-publizitatearen erreprodukzioa, Louis Ramaekers-en testu eta marrazkiekin. Azpimarratzen da liburuxka ingeles honen edizio bat euskaraz argitaratu zela.
GERRA EUROPARRA 1914-1918
"14ko Gerra”, baita “Gerra europarra”, edo “Gerra handia” dira maiz erabilitako deiturak. Oraintsuago "Lehen Mundu Gerra” izendatua, izugarrizko hondamendia izan zen,  horrela, gaur egun  gertakizun haiek eta bere ondorioak memoria kolektiboan  bizirik diraute.
Lubaki-gerra odoltsuak, gerra-tresneria berri bezain beldurgarriak (ibilgailu korazatuak, gas itogarriak, abiazioa, etab.) bereizten dute liskar hura.
Gatazkaren ondorioek: Austro-hungariako Inperioaren desegiteak, Alemaniari ipinitako zigorrek, gudularien aberasteak eta mapa kolonialaren eraldaketak, oraindik egungo ekonomia eta politikan eragina duten aldaketak sortu zituzten.
Mundu osoan zehar banatutako euskarri anitzetan eginiko informazio grafikoek -marrazkiek, grabatuek, argazkiek- hondamendiari lekukotasuna ematen diete.
Gerra 1914ko uztailaren 28tik 1918ko azaroak 11ra luzatu zen,  ondoren Versailles-eko Hitzarmena  sinatu zelarik  Alemaniari zigor handiak ezarri zizkioten.
1919ko uztailaren 14ean, 1789an Bastillaren hartzearen oroipenean , Pariseko Champs-Élyséetan inperio zentralen gaineko garaipen aliatuaren ospakizunen agertokia izan ziren.
Liskarreko herri garaile guztien soldaduen parte-hartzearekin, desfile handi batek Gerra Europarraren amaiera islatu zuen, orain Lehen Mundu Gerra deituta.
Betirako  bake iraunkor baten itxaropen hura 1939ko Poloniarako inbasio alemaniarrarekin bukatu zen.

04-03-2014 / 13-04-2014

LA GUERRA EUROPEA

 

Público prioritario: Jóvenes 20-35 años, Investigadores / Público especializado, Colectivos con necesidades educativas especiales, Grupos, Visitante individual, Personas Mayores, Adultos, Familias, Jóvenes 14-18 años, Niños/as 10-14 años, Niños/as 6-10 años, Niños/as 4- 6 años, Grupos escolares, General
El 28 de julio de 1914 se iniciaron las hostilidades entre los aliados (Francia, Gran Bretaña, Italia, Rusia) y los imperios centrales (Austro-húngaro, Alemán).
El Photomuseum en su deseo de transmitir, a través de la fotografía el dramatismo de aquellos momentos, organiza una exposición que reúne los elementos siguientes:
 1. Vistas estereoscópicas de aspectos de la lucha y de la vida de los soldados.
 2. Documentación facsimilar de mapas, carteles, correspondencia, mensajes militares, etc.
 3. Imágenes de la conmemoración de la victoria aliada en los Campos Elíseos de París el 14 de julio de 1919.
 4. Reproducción de la publicidad bélica del Gobierno inglés con textos y dibujos de Louis Raemaekers. Se da la singularidad de que del folleto inglés se hizo una edición con texto en euskera.
LA GUERRA EUROPEA 1914-1918
"La guerra del 14", denominación utilizada con frecuencia a la vez que la de "Guerra europea", "Gran guerra" y más recientemente "Primera Guerra Mundial", supuso una catástrofe de tales dimensiones que el recuerdo de su desarrollo y consecuencias permanece fresco en la memoria colectiva.
El encarnizamiento de la guerra de trincheras, la aparición de nuevos y terroríficos instrumentos bélicos (vehículos acorazados, gases asfixiantes, la aviación, etc.) caracterizan a aquella contienda.
Las consecuencias del conflicto: disolución de Imperio Austro-Húngaro, las represalias sobre Alemania, el enriquecimiento de los beligerantes y la transformación del mapa colonial originaron cambios cuyas consecuencias aún influyen en la política y la economía actual.
La información gráfica, –dibujo, grabado, fotografía–, en soportes variados distribuidos multitudinariamente testimoniaron la hecatombe.
La guerra se prolongó desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, firmándose posteriormente el Tratado de Versalles con fuertes sanciones a Alemania.
El 14 de Julio de 1919, en conmemoración de la toma de Bastilla de 1789, los Campos Elíseos de París fueron el escenario de la celebración de la victoria aliada sobre los imperios centrales.
Un gran desfile, con la participación de tropas de todos los países beligerantes vencedores en la contienda, reflejó la terminación de la Guerra Europea, ahora llamada Primera Guerra Mundial.
Aquella esperanza de una paz perpetua se frustró en 1939 con la invasión alemana a Polonia.


2014-01-21 / 2014-03-02

ARGAZKI ESTUDIOA
ARGAZKI ESTUDIOA
Genero fotografiko guztien artetik (paisaia, natura hila, etab.) erretratua da ezarpen handiena izan zuena eta bere praktikak, merkataritzan garapen handiena aurkitu zuena.
Erretratuaren praktikak bere adierazpena izan zuen estudiotik at, horren adibide, minutulariak, kaleko argazkilariak, oraintsurarte bere kamera eta guzti, oinezkoengana hurbiltzen zirenak beraien zerbitzuak eskainiz.
Baina benetan, argazki estudioan edo galeria fotografikoetan errotu zen.
Argazki-denda hauek, hiri eta herrietako erdialdeetan kokatuak, jendearen eskaerei erantzun zieten, horrela familia-giroko gertaerak (bataioak, ezkontzak edota mota guztietako festak) edo arau ofizialen eskaerak bete zituzten.
Horregatik erretratua da arte fotografikoaren ibilbidean zabaltze handiena lortu duen produktu fotografikoa.
Jarduera honek pertsonaien argiztapenean benetako maisuak sortu zituen, horrela, beraien ezaugarri moralak azalduz, modeloen espirituaren isla jasotzea lortu zuten, errealitatearen lekukotasunaz aparte.
Argazki-estudioen ugaritzeak eta argazkiak berezko duen ezaugarriak, hots, erreproduzitzeko ahalmenak eta kostuaren murrizketak, marrazkilari-erretratugileen eta margolarien desagertzea ekarri zuten.
Ohitura berriek eta hobetze teknikoek pixkanaka eskaera jeitsi egin dute, horrela argazki-estudioen desagertzea ekarriz.21-01-2014 / 02-03-2014

EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO

Público prioritario:

EL ESTUDIO FOTOGRAFICO
De todos los géneros fotográficos (paisaje, naturaleza muerta, etc.) es el retrato aquel que tuvo una mayor implantación y su práctica el que encontró mayor desarrollo mercantil.
La práctica del retrato tuvo su manifestación al aire libre, de ahí el minutero, y hasta muy recientemente el fotógrafo callejero que abordaba con su cámara a los transeúntes ofreciendo sus servicios.
Pero donde se estableció de forma definitiva fue en el estudio o galería fotográfica.
Estos establecimientos, situados en lugares céntricos de ciudades y pueblos, atendieron los deseos de la ciudadanía allí cuando acontecimientos familiares (bautizos, bodas o festejos de todo tipo) o el cumplimiento de normas oficiales lo requerían.
Es por ello el retrato el producto fotográfico que mayor difusión ha alcanzado en la historia del arte fotográfico.
Su ejercicio motivó la formación de verdaderos maestros en la iluminación de los personajes consiguiendo así no solo el testimonio de una realidad sino el reflejo del espíritu de los retratados, trasladándonos su más calificadas características morales.
La proliferación de los estudios y las características intrínsecas de la fotografía, en especial su reproductividad produjo la práctica desaparición de los retratistas profesionales-dibujantes y pintores, a lo que no era ajena la reducción del costo.
Nuevos hábitos y perfeccionamientos técnicos han reducido la demanda originando la desaparición gradual de estos meritorios establecimientos.


2013/12/3 tik 2014/01/19rarte


ARKITEKTURA ETA ARGAZKIGINTZA

Arkitekturak, bere difusio eta propagandarako kanal perfektua aukitu zuen argazkigintzan. Argazkigintzari esker monumentu historikoak garai bateko ikono eta sinbolo bilakatzen ziren. Paraleloki praktika fotografikoak, arkitektura gai eta agertoki perfektua zela sumatu zuen teknika honek jatorrizko irudiarekiko duen doitasuna eta zehaztasuna munduari erakusteko. Argazkigintza ez zen soilik leku urruneko monumentuak dokumentatzeko aproposa, baita ere ondare nazionalaren ondasunak hobeto ezagutzeko baliagarria zen.
Horregatik, Francis Wey-k argazkigintzaren  bitartez, estau-mailako arte-dokumentazio  programa bat egitea bultzatu zuen. Berau, 1837an sortutako Monumentu historikoko komisioen bidez finantziatu zen, organismo hau ondare nazionalaren ikerketaz eta Frantziako legau arkitektonikoaren zaharberritzeaz arduratzen zen. Hori dela eta 1851an Mission Heliographique-a sortu zen.
Kutxa Fototeka-k Photomuseumean utzita dituen funtsetatik argazki aukeraketa baten bitartez, Arkitekuraren eta Argazkigintzaren arteko uztartzea lekukotzen duten irudiak erakusten dira.desde el 03/12/2013 hasta el 19/01/2014

ARQUITECTURA Y FOTOGRAFÍA

La arquitectura  encontró en la fotografía,  el canal perfecto para su difusión y propaganda. Gracias a la Fotografía los monumentos históricos eran elevados a la categoría de iconos y símbolos de una época.  Paralelamente la práctica fotográfica vislumbró en la arquitectura, el tema y escenario perfecto para mostrar al mundo la exactitud y precisión respecto al original que permitía esta técnica.
La fotografía era idónea para documentar no sólo los monumentos de lugares lejanos, también lo era para conocer mejor las riquezas del patrimonio nacional. Por ello, Francis Wey, impulsó la realización de un programa estatal de documentación artística a través de la fotografía, que fue financiado a través de la Comisión de Monumentos históricos, un organismo fundado en 1837 y dedicado al estudio del patrimonio nacional y a la restauración del legado arquitectónico francés. 

Mediante una selección de fotografías  a partir de los fondos que Kutxa Fototeka tiene depositados en el Photomuseum, se ofrecen al público imágnes que testimonian el maridaje entre la arquitetura y la Fotográfia.

2013-10-15 / 2013-12-01

Hiru herrialde / Hiru begirada


© WEISS, Maurice © BRÜGGEMANN, Jörg © KRUSE, Tobias OSTKRETUZ-Argazki Agntzia
HIRU HERRIALDE  - HIRU BEGIRADA
Egipto ·  Tunisia  ·   Libia
Hiru argazkilari alemaniarrek "Ostkreuz" agentzia berlindarraren kideak, Jörg Brüggemann, Tobias Kruse eta Maurice Weiss Afrikako iparraldetik bidaiatu zuten iraultza arabiarraren denbora nahasietan zehar. Han ikusi zutena erakusketa honetan aurkezten dute.
Jörg Brüggemann-ek 2011ko udan, egiptoar gazteria itxaronaldi-egoeran nola aurkitzen den erakusten digu. Hosni Mubarak-ek duela 6 hilabete dimititu du eta epaiketaren zain dago, askoren iritziz propio hartutako erabakia. Oraindik konstituzioa ez da onartu eta armada bere botereari heldu nahi dio, bitartean indar islamistak biltzen ari dira, askoen ustetan, jabetza hartzeko eta iraultzaren idealak saltzeko.
Giro nahasi honen erdian gazteria bere bidea aurkitzen saiatzen da. Gizarte  berrian mendebaldeko zenbat eragin desiratuak eta ongi etorriak daude? Zenbat Islamiarretik? Nolakoa da bide egiptoar berria? Tahrir plazaren eta musika-kontzertuen artean, maitasunaren eta politikaren artean gazteak bizitza arrunta eramaten ahalegintzen dira.
2011ko udaberrian Tobias Kruse-k Ipar Afrikara bidaiatu zuen Tunisian eta Egipton iraultza dokumentatzeko. Bere argazkietan aldaketaren erdia dagoen gizarte arabiar polifazetikoa irudikatzen du.
Tunisian, jada gobernu zaharra kanporatu zuten, Kruse-k  "Jenerala" deituriko musikariari lagundu zion, honek, bere kantekin iraultzaren doinuari ekarpena egin zion. Harrezkero jarraitzaile kopuru aparta du Tunisiako belaunaldi gazte eta liberalaren artean. Kruse-ren irudiak raperoak eta jarraitzaileak erakusten dizkigu eta ekonomikoki eta politikoki egoera tirabiratsuan nola egiten dioten aurre bizimodu askeago baten eta mendebaldeko moduekin.
Egipton egoera oso modu desberdinean planteatu zen. Kruse-ren egonaldian zehar, Egipto Mubarak-en aurkako altxamenduaren erdian aurkitzen zen. Egipton batez ere, mundu arabiarreko protestak, gertatu izan dira eta gertatzen dira gizarte tradizionalaren eta modernoaren arteko banatutako gizarte esparruan, kontzientea izanik era berean globalizatutako mundu batera moldatu beharraren presiopean.
Kruse-ren argazkiak gizarte honen irudiak jasotzen dituzte iraultzako egunetan zehar. Gainera protesta-kultura bat erakusten dute, non aste batzuetan zehar  identitate arabiarraren krisia ikuspegi komun batean elkartutako komunitate bat ordezkatzen duten. Oso gizarte-maila desberdineko pertsonak kalean elkartzen dira, salafista fundamentalistatik egiptoar liberaletaraino.
Hala ere, argazkiek adierazten dute aurkako idealak dituzten talde desberdinen artean dagoen gatazka potentziala. Aspektu honetantxe dago erretratu intimoen indarra, argazkilariak asaldura positiboaren artean eta etorkizun zalantzagarriaren arteko une zehatzeko belaunaldi gaztearen irudia erakusten du. Kruse-ren eguneroko bizitzaren argazkiak nolabait metaforikoak, atmosfera hauskor hau azaltzen dute eta erreportajeari sakontasun bat ematen dio, Tahrir plazako gertakari ezagunak gaindituz.
Maurice Weiss eta Alexander Smoltczyk kazetariek 2011ko udazkenean Transafrikarra 1 zenbakia dun errepidea zeharkatu zuten ekialderako norabidea hartuta. Magrebeko autobia bezala ezaguna, aurrerabide eta herri afrikarretako kolaborazioko sinbolo bihurtuko da. Weiss-ek eta Smoltczyk-ek iraultza arabiarrak dokumentatu zituzten bere egoera guztietan. Marokokotik hasita, monarkiak bere indar guztiekin altxamenduei  aurka eginez, Libiaraino iritsi ziren matxinoek bere garaipena ospatzen jarraitzen zuten tokiraino.  Azkenik Egipton iraultza hasierako uneko zirrara baino izan ez zitekeen beldur ziren ekintzaileak aurkitu zituzten.
"Kairo-Dakar errepideak 8.636 kilometroz Afrika zeharkatzen  du Atlantikotik  Nilo-arte[...] Estatu  batzuk errepidearen eraikuntzan hasi berriak dira, beste batzuetan asfalto berria apurtu eginda  eta arrakalen artean aurreko zoladura argi eta garbi azaltzen dira. Esaten da Magrebeko Autobia, Ipar Afrikarako aldi bateko trantsizioa eta mundu arabiarraren arteko lekukotasuna dela. Beste batzuek, proiektua, porrotera kondenatuta dagoela diote,  Magreben inoiz ez omen delako ematen hoberako aldaketarik. Errepide bat, oraingoz, ez da mugimenduaren seinale, ez da gutxiagorik ere. Baina Rabaten eta Kairoren arteko Transmagrebina aste batzuetan zehar matxinaden erakusleko batetan bihurtu zen "agregazio estatuak, batzuetan bero, bestetan hotz, bestetan ezkutatua. [...]"
Testua: Alexander Smoltcyk . DER SPIEGEL, magazine Alemaniarreko korrespontsala da Ekialde erdi eta Hurbilean.  Azken 22 urteetan Maurice Weiss-ekin bidaiatzen du mundutik erreportaje arruntetarako lanean.

OSTKREUZ AGENTZIA
OSTKREUZ Berlingo S-Bahn-eko geltokiaren izena da. Haize-arrosa baten antza du bertan norabide guztietarako lineak lotzen direlako. 1990ko udazkenean argazki-agentzia bat sortzeko asmoz zazpi gizon eta emakume elkartu ziren eta bertatik hartu zuten izena. Horrela deskribatu zuten bere kokapena, alde batetik, Ekialdea, desagertu berri den estatua agentziako argazkilari onenen jatorria, eta bestetik, munduko edozein lekutara bidaiatzeko abiapuntua.
Gaur egun OSTKREUZ argazkilariek zuzendutako Alemaniako agentzia arrakastatsua da. Hemezortzi kide ditu. Ia denek nazio-barneko eta nazioartekoak sari sonatuak irabazi dituzte. Alemania guztitik eta beste herrialde batzuetatik datoz. Gazteenak hogei urte inguru ditu eta zaharrenak hirurogeitik gora. Hauetako bakoitzak errealitateari bere begiekin begiratzen dio baina bere interesak baino zerbait gehiago bilatuz, planetako leku desberdinetan interesatuak,  norabide desberdinetan mugitzen dira. Baina guztiak, dute abiapuntu bat eta maiz aurkitzen dira bertan bai irteterakoan bai itzulerakoan, gune bera partekatzen dute. Leku hau OSTKREUZ agentzia da. Errealitateari hurbiltzea esan nahi du.
Lan egiteko materialak aurkitzea. Gauzen mamia lanen bidez aurkitzea, irudiak produzitzerakoan zintzo mantentzea. Honek errealitatearekiko erlazioa garatzea  esan nahi du, haren kontra neurtuz bat bestearengatik sakrifikatu behar izan gabe. OSTKREUZ jenuino mantentzea esan nahi du besterik gabe.


 
15-10-2013 / 01-12-2013

Tres países / Tres miradas


© WEISS, Maurice © BRÜGGEMANN, Jörg © KRUSE, Tobias OSTKRETUZ-Agencia de Fotografía
TRES PAISES - TRES MIRADAS
Egipto ·  Túnez  ·   Libia
Tres fotógrafos alemanes miembros de la agencia berlinesa “Ostkreuz”, Jörg Brüggemann, Tobias Kruse y Maurice Weiss viajaron durante los tiempos revueltos de la revolución árabe por el norte de África. Lo que vieron allí lo muestran en esta exposición.
Jörg Brüggemann nos muestra como la juventud egipcia se encuentra en el verano de 2011 en un estado de espera. Hosni Mubarak ha dimitido hace 6 meses y está esperando su juicio que muchos consideran de antemano aplazado. La constitución todavía no se ha aprobado y el ejército intenta agarrase a su poder, mientras que las fuerzas islamistas ya se van reuniendo para tomar posesión y traicionar, como sostienen muchos, los ideales de la revolución.
En medio de esta mezcla de situaciones la juventud intenta orientarse. ¿Cuánta influencia occidental es deseada y bienvenida en la nueva sociedad? ¿Cuánta del Islam? ¿Cómo es el nuevo camino egipcio? Entre la plaza Tahrir y conciertos de música, entre amor y política los jóvenes intentan llevar una vida normal.
Tobias Kruse, en la primavera de 2011, viajó al norte de África para documentar la revolución en Túnez y Egipto. En sus fotografías retrata lo polifacético de una sociedad árabe en medio del cambio.
En Túnez, donde ya habían expulsado al antiguo gobernante, Kruse acompañó al músico “El General”, quién contribuyó con sus canciones a poner sonido a la revolución. Desde entonces tiene un gran número de fans entre la generación joven y liberal de Túnez. Las imágenes de Kruse muestran al rapero y a sus fans que se enfrentan a una situación económica y políticamente tensa con un estilo de vida libertino y occidental.
En Egipto la situación se planteó muy diferente. Durante la estancia de Kruse, Egipto se encontraba  en plena sublevación contra Mubarak. Las protestas en el mundo árabe, sobre todo en Egipto, ocurrieron y ocurren en el marco de una sociedad dividida entre lo tradicional y lo moderno, consciente a la vez de la creciente presión de adaptarse a un mundo globalizado.
Las fotografías de Kruse captan a esta sociedad durante los días de la revolución. Además muestran una cultura de protesta, que  - durante unas semanas – sustituye a la crisis de identidad árabe por una comunidad, unida por una visión común. Personas de niveles sociales muy diferentes se reúnen en la calle, desde egipcios liberales hasta fundamentalistas salafistas.
Sin embargo, las fotografías insinúan también el potencial conflicto existente entre los grupos diferentes cuyos ideales no pudieran ser más contrarios. En este mismo aspecto está la fuerza de los retratos íntimos, en los que el fotógrafo presenta la imagen de una generación joven en el punto crítico entre la excitación positiva y un futuro incierto.
Las fotografías de Kruse de la vida cotidiana, en parte metafóricas, relatan esta atmosfera frágil y da así al reportaje una profundidad, que excede los hechos conocidos de la plaza Tahrir.
Maurice Weiss  y el periodista Alexander Smoltczyk recorrieron en otoño de 2011 la carretera Transafricana nº 1 hacía el este. Conocida como la Autovía del Magreb pasará a convertirse en el símbolo de progreso y de la colaboración en los países africanos.
Weiss y Smoltczyk documentaron las revoluciones árabes en todos estos estados. Desde Marruecos,donde la monarquía se oponía con toda su fuerza a las sublevaciones llegaron hasta Libia, donde los rebeldes seguían celebrando su victoria. Finalmente, dieron en Egipto con activistas que temían que su revolución al final solo fuera la emoción del primer momento.
La carretera Cairo-Dakar de 8636 kilómetros atraviesa África desde El Atlántico hasta el Nilo [...]
Algunos estados acaban de empezar con la construcción, en otros el nuevo asfalto ya se ha abierto y entre las grietas se pone al descubierto el pavimento anterior. Se dice que la Autovía del Magreb es el testimonio de un periodo de transición para África del Norte y el mundo árabe. Otros opinan que el proyecto está condenado al fracaso, porque en el Magreb nunca hay cambios a mejor. Una carretera aún no es una prueba de movimiento. Por supuesto que no. Pero la Transmagrebina entre Rabat y El Cairo se convirtió durante unas semanas en una muestra representativa de rebeliones, en un panorama de revoluciones en sus distintos “estados de agregación, una vez caliente, otra vez enfriado u otra ya evaporado. [...]”
Texto: Alexander Smoltcyk. Corresponsal de la revista alemana SPIEGEL en Oriente Próximo y Oriente Medio. Desde hace 22 años viaja con Maurice Weiss por todo el mundo para hacer reportajes comunes.
LA AGENCIA OSTKREUZ
Ostkreuz es el nombre de la estación de metro de  S-Bahn en Berlín, que se asemeja a una rosa de los vientos, ya que combina las líneas de todas las direcciones. De ella  tomaron el nombre los siete hombres y mujeres que se reunieron en el otoño de 1990 para fundar la agencia Ostkreuz. Así describieron su ubicación, por un lado el Este, un país recién desaparecido al que habían pertenecido algunos de los fotógrafos  más notables de la agencia y por otra parte, un punto de  partida desde el  cual iniciar un viaje a cualquier lugar del mundo.
Hoy OSTKREUZ es una exitosa agencia alemana  dirigida por fotógrafos. Cuenta con dieciocho miembros. Casi todos han ganado prestigiosos premios nacionales e internacionales. Vienen de todas las regiones alemanas y también de otros países. El más joven de ellos está sobre la veintena y el mayor sobre los sesenta. Cada uno de ellos ve la realidad con sus propios ojos, buscando algo más que su propio interés, comprometidos con las distintas realidades del planeta se desplazan en todas direcciones. Pero todos ellos comparten un punto en común en el que con frecuencia se vuelven a encontrar, tanto a la partida como al regreso. Esto es la agencia OSTKREUZ.
Encontrar materiales para trabajar. Buscar la quintaesencia de las cosas a través de los trabajos, mantenerse honesto al producir las imágenes. Esto significa desarrollar una relación con la realidad, midiéndose contra ella sin tener que sacrificar una por la otra. OSTKREUZ significa ni más ni menos que ser genuino.

naiz
El diario vasco


IDOIA UNZURRUNZAGA

ZARAUZKO ARKITEKTURA

IRAILAK 3tik URRIAREN 13ra


  Erakusketak Zarauzko herri-eremuko eta baserri-inguruko interes arkitektonikodun eraikinen irudi sekuentzia eskeintzen du. Eraikinen aukeraketa beraien izaera historiko-artistiko monumentala oinarri hartuta egin da edota garai berrietan egindako proiektuei dagokienez  ikuspegi arkitektonikoan  eta  hiri ikuspegi  berritzailean oinarrituta.
  Aukeratutako  argazkiek , eraikinen kultura -maila  arkitektoniko altua,  paisaia  urbanoan ondo txertatua eta Zarauzko herri irudian eginiko interbentzio zahar edo berri ororen presentzia erakusten dute. Lokalizazioa eta hiriaren hiri-traman egin diren interbentzio arkitektonikoaren kokapen espazialek , altxatu ziren garaiak eta bere ezaugarri estilistiko eta eraikitzaile aldakorrek, eraketa-prozesu konplexuaren analisiak, Zarautzen hedapena eta transformazioa ulertzen laguntzen dute, 1237 tik  hiribildu bezala sortu zenetik gaur arte.
Erakusketak, arkitekturak hiriaren eraikuntza kultuan eta arrazionalea n duen ekarpena estimatzera laguntzen digu. 


Idoia Unzurrunzaga Zarauzko arkitektura Youtube
IDOIA UNZURRUNZAGA

ARQUITECTURA DE ZARAUTZ

3 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE

 La exposición aporta una secuencia de imágenes de edificios de interés arquitectónicexistentes en distintas áreas del entorno urbano y rural de Zarautz. La selección dlos edificios  se ha realizado  en base  a su carácter históricoartístico monumental o por su enfoquarquitectónico y urbano  innovador en proyectos ejecutados en épocas recientes.
 Las fotografías de los edificios seleccionados  reflejan un alto  nivel cultural  arquitectónico,  un buen encaje  en el paisaje urbano y una presencia viva de cada intervención antigua o moderna en la imagen de la ciudad de Zarautz. El análisis  de  la  localización  y encaje  espacial  de  las intervencionearquitectónicas  en la trama urbana de la ciudad  , la época en que fueron construidas  y sus cambiantes características estilísticas y constructivas, ayuda a la comprensión  del complejo  proceso  de  formación, expansión y transformació de Zarautz desde su fundación como Villa en 1237 hasta la actualidad.
 La exposición contribuye a valora r la aportación de la arquitectura al proceso  de construcción  culta y racional de la ciudad.
LEIRE AJURIAGOXEASCOA
Etxe Merkeak

2013ko uztailak 16tik irailak 1era
Zabaltzea: uztailak 16, 10etan


“Las baratas” edo Etxe-merkeak”

Francoren erregimenak sortutako auzoen izen arrunta da. Rosa Mª Fragell-en arabera, termino hau XIX. mendean sozialismo utopiko ingelesak sortutako “hiri-lorategia” kontzeptutik dator.

Jadanik 1911n bazen espainiar lege bat hauek bultzatzen zituena. Korronte ideologiko oso desberdinek aldarrikatu zituzten, klase sozial xumeak zuen etxebizitzaren arazo izugarriaren konponbide bezala.
Erregimen frankistak ideia honi berriz heldu zion eta Espainia guztian, ezaugarri berdineko auzoak bultzatu zituen: Berezko patioarekin eta material urriez egindako familia bakarreko etxeak, solairu bat edo anitzezkoak dentsitate baxuko hiri-inguruan eraikiak.

Etxe hauek erregimenaren diru-laguntza jasotzen zuten eta jabeek eraikitzen zituzten.

Eraiki eta bizitza eman zien komunitateak iragan zaila du eta etxe bat izateko nola biziraun eta borrokatu zuten azaltzen duten istorio ugari.

Erakusketa honetako txuri beltzezko argazkiek, ia ez dute kontrasterik ezta beltz tonurik eta metafora bikoitz bezala funtzionatzen dute. Alde batetik garai hartako bizitza estaltzen zuen atmosfera grisa islatuz, eta bestetik José Saramago-ren “Itsutasunari buruzko entsegua” obraren elur-antzeko itsutasuna, bat-batekoa eta lizuna gogoratuz.

Soka, proiektuaren irudi batzuetan agertzen dena, talde-lanaren alegoria da, garaiko langile-klasearen nortasun ezaugarria. Era berean “sokatira” herri kirola gogoratzen du, non beren helburua lortzeko, talde bakoitzeko partaideek beraien indar guztiarekin tiratzen duten elkarlanean, “etxe-merkeak” sortu eta bizitza eman zien komunitateak bezala.
LEIRE AJURIAGOXEASCOA
Las baratas16 de julio - 1 de septiembre de 2013

Apertura: 16 de julio, 10 horas

“Las Baratas”Éste es el nombre coloquial de los barrios creados por el régimen de Franco. El término surge, según Rosa Mª Fragell, del concepto de “ciudad jardín” acuñado en el siglo XIX por el socialismo utópico inglés.En 1911 existía ya una ley española que las promovía. Corrientes ideológicas muy diversas las reclamaron como solución a los tremendos problemas de vivienda de las clases sociales populares. El régimen franquista retomó esta idea y promovió barrios en toda España con las mismas características: casas unifamiliares de una o diversas plantas, con patio propio, realizadas con materiales pobres en un marco urbano de baja densidad.Estas casas eran subvencionadas por el régimen y construidas por los propietarios.La comunidad que los construyó y les dio vida tiene un pasado difícil e infinidad de historias acerca de cómo sobrevivieron y lucharon por tener un hogar.Las imágenes en blanco y negro de esta exposición, sin apenas contraste y prácticamente sin tonos negros actúan como una doble metáfora. Reflejando por un lado la atmósfera gris que cubría la vida de la época y evocando por otro, la ceguera nívea, repentina y sórdida de la obra de José Saramago ¨Ensayo sobre la ceguera¨.La cuerda, presente en algunas imágenes del proyecto, es una alegoría al trabajo en equipo, una seña de identidad de la clase obrera de la época que a su vez evoca el popular deporte de la “sokatira”, donde los integrantes de cada equipo, trabajan unidos tirando con todas sus fuerzas para conseguir su objetivo, como la comunidad que creó y dio vida a “las baratas”.


 

TALDE-LANA
Lomografia

2012/03/28 - 2013/05/14

Lomografia, bizitza errealeko une bat harrapatzeko, errusiar kamera txiki eta zoragarri bat erabiltzen duen artea da, argazkigintzak gizakiaren eskura ipintzen duen magia eta indarra transmititzen dituzten irudi harrigarriak lortuz.

Adierazpen-bisual berria da, guztien eskura eta guztietarako. Tradizionalismoak apurtzen dira eta naturaltasuna eta erabateko askatasuna agertzen da enkoadraketetan, mugimenduan eta konposizioan.


Talde erakusketa honetan Roberto Botija, Angel Ispizua edo Ramon Serras argazkilari ezagunen lanak aurkezten dira, korronte fotografiko honen zale aparta den Kepa Junkera musikariarenarekin batera.

COLECTIVA
Lomografía

28/03/2013 - 14/05/2013

Lomografía es el arte de utilizar una pequeña y maravillosa cámara rusa para captar un instante de la vida real, imágenes sorprendentes que transmiten la magia y la fuerza que la fotografía pone al alcance del ser humano.

Es una nueva forma de expresión visual al alcance de todos y para todos. Se rompen los tradicionalismos y surge la espontaneidad, la libertad total en encuadres, movimiento y composición.

En esta muestra colectiva presentamos trabajos fotográficos  de reconocidos fotógrafos  como  Roberto Botija, Angel Ispizua o Ramón Serras, así como, del afamado músico Kepa Junkera, gran aficionado a esta corriente fotográfica.

A. Ispizua
R. Botija

R. Serras

K. Junkera

2013

XXI. ARGAZKIEN BILERA

XXI JORNADAS FOTOGRÁFICAS


Photomuseumek bere bideari ekin ziola 21 urte igaro dira. Ibilbide hau lehenengo Argazki Bileraren antolaketarekin eta arte honi eskainiriko museo baten proiektuaren aurkezpenarekin  hasi zen.
Jorratutako bideari eta urte-urtez eskaini den informazio ugaria estimatzeko aukera bikaina, gure egunerokotasunean bidelagun ditugun dokumentuen, teknika, generoen eta erabileren ezagutza eta hedaketa lortuz.
Ulertu ezinak ere ez dira falta izan, zorionez urriak, bestalde atxikimenduak eta animoak ugariak izan dira.
Harrokeria-adorerik gabe, Zarautz-ek Europa guztian aitortutako kultur zentroa eskaini dezake.

Han pasado 21 años desde que comenzó el periplo del Photomuseum. Este recorrido se inició con la organización de las primeras Jornadas Fotográficas y la presentación de un proyecto de museo dedicado a este arte.
Una excelente coyuntura para reflexionar sobre lo  actuado y valorar la abundante información proporcionada año a año consiguiendo de este manera la extensión del conocimiento de técnicas, géneros y usos de unos documentos cuya cotidianidad nos acompaña a todos.
No han faltado incomprensiones, afortunadamente escasas, a cambio de múltiples adhesiones y para bienes.
Sin ánimo de vanagloria, Zarautz puede ofrecer un centro cultural reconocido en toda Europa.


PIERRE PETIT
Aurpegi entzutetsuak

Photomuseum 
2013/04/30 - 2013/05/26


"Pierre Petit argazkilari bat da, argazkilari bat baino ez"  horrela idatzi zuen Jean Prouvaire bere biografoak 1876an, bere alorreko espezialista bikain bat bezala identifikatu zuen, beste baliabideren jardunak ez zuen bere lanaren balioa kaltetu.
1831ean Aups-en jaioa Frantziako hegoaldean, Pierre Petit-ek 1849an daguerrotipista bezala ekin zion bere ibilbide fotografikoari, Disdéri-ren estudioko laguntzaile-taldearekin elkartu baino lehen 1855ean. Ondoren Disdéri utzi eta 1858an Antoine René Trinquart-ekin bat egin zuen bere enpresa sortuz.
Erretratugile aparta, 1860ean “Galerie des illustration contemparaines” delakoan argazki bilduma osatzeari ekin zion garaikide zituen idazle eta artista ospetsuen irudiak bilduz. Lan hau,  “La Galerie des hommes du jour”  bildumaren aurrekaria izan zen, hemen pertsonai entzutetsuen panteoi bat osatu zuen 1.500 irudirekin eta urte bete beranduago argitaratuko zen  ohar biografikoekin osatuta.
1862erako apezpikutza frantziarraren argazkilari ofiziala modura ezarri zen. 1864ean bere artxiboak 25.000 elizgizon-erretratu biltzen zituen.
Nabarmendu behar da baita ere bere lan dokumental handia: 1867ko Pariseko Erakusketa Unibertsalean, Pierre Petit-ek esklusiba zuen argazkigintzarako; 1871n Pariseko setioaren eta erreketaren argazkiak egin zituen; 1871 eta 1876 bitartean Askatasunaren Estatuaren  eraikuntza dokumentatu zuen  eta 1887a eta 1889 urte bitartean Eiffel Dorrearen eraikuntza jaso zuen.
Aurrenetakoa izan zen arrakastarekin erretratuetarako argindarra erabiltzen, 1880an Liebert-ekin esperimentatu zuen bere erabilera, eta 1886an oihaletako.erretratuentzat inprimatze prozesu berria asmatu zuen.
Posta-txartel enpresa sortu zuen, horrela girotutako posta-txartel berria bat ezarri zuen modan, ez zen paisaiak eta monumentuak erreproduzitzera soilik mugatu. Gerora, 1920aren inguruan, enpresak Yvon izena hartu zuen.
Parisen hil zen 1909ko otsailaren 16an. 

PIERRE PETIT
Rostros célebres

Photomuseum 
30/04/2013 - 26/05/2013

“Pierre Petit es un fotógrafo, nada más que un fotógrafo”, escribió su biógrafo Jean Prouvaire en 1876, identificándole como un consumado especialista en su campo cuyo trabajo no fue diluido por la práctica de otros medios.
Nacido en Aups en el sur de Francia en 1831. Pierre Petit comenzó su carrera fotográfica como daguerrotipista en 1849. En 1855 se unió al equipo de asistentes del estudio de Disdéri, abandonándolo en 1858, para crear su propia empresa junto a  Antoine René Trinquart.
Considerado como un gran retratista, en 1860 comienza la serie “Galerie des illustration contemporaines”, formada por retratos de escritores y artistas de su época. Este trabajo anticipa la “Galerie des hommes du jour” un panteón de rostros célebres compuesta por 1.500 imágenes y publicado al año siguiente con notas biográficas.
Para 1862 se había establecido como el fotógrafo oficial del episcopado francés. En 1864 su archivo contenía 25.000 retratos de eclesiásticos.
También hay que destacar su gran labor documental: en la Exposición Universal de París de 1867, Pierre Petit tenía la exclusiva para la fotografía; en 1871 fotografió el asedio y la quema de París; entre 1871 y 1876 documentó la construcción de la Estatua de la Libertad y entre 1887 y 1889 registró la construcción de la Torre Eiffel.
Fue de los primeros en utilizar con éxito la luz eléctrica en los retratos; en 1880 experimentó con Liebert en su uso, y en 1886 inventó un nuevo proceso para retratos de impresión sobre tela.
Fundó una empresa de tarjetas postales que impondrá un nuevo tipo de postales ambientadas no limitadas a reproducir paisajes y monumentos. Posteriormente hacia 1920 la empresa pasó a denominarse Yvon.
Muere en París el 16 de febrero de 1909.
BERTOL BRECHT
Berliner Ensemble


Photomuseum
2013/03/26 - 2013/04/28


Erakusketa hau, antzerti epikoa deitutakoaren sortzaileari eta XX. mendean eragin handienetako bat izan duen dramagile eta olerkari  alemaniarrari, omenaldi bat da. Brecht artearen bidez errealitatea aldatzen eta hura deszifratzen saiatzen den intelektual iraultzailearen prototipoa da. Bere emanaldiekin, ikuslea kontzientziatzen eta pentsatzen jartzen saiatu zen.

Erakusketa osatzen duen irudi-galeria, Bertol Brecht-en antzerki-lanen eszena argazkiak dira, 1949an sortu zuen Berliner Ensemble antzerki- konpainiak interpretatuak. Irudi hauek Bertolt Brecht-en 90. urteurrena zela eta bildu ziren Brecht-Zentrum der DDR-aren  eskutik, 1988ko otsailaren 10ean.


Brecht-en antzerki lana

Brecht-ek bere antzerti epikoarekin, aldaketak egon behar diren egoerekin alderatzen du entzuleria. Ikuslea ez dago "kontsumitzaile"-rolean, baizik eta erabakiak hartu behar dituenarenean, ikusten duenaren alde edo aurka. Ikusle "produktiboa" bihurtzen da. Brecht-ek  zentzu kritikoa erabiliz, ikusleari bere irtenbide propioak iristera ahalbideratzen du. Brecht-i ezinezkoa gertatu zitzaion bere arte eszenikoan  ideia epikoa mantentzea agertoki nagusien gainean,  zeren uneko sistemak funtsezko edozein aldaketatarako bidea eragozten baitzuen. Horregatik, "arte handiek interes handiei egiten die zerbitzu", esloganetik aurrera, Brecht-ek bere antzerti didaktikoa iraultzaren zerbitzura ipintzen du.

Bere antzerti didaktikoan Brecht-ek antzerti asiarraren eta Erdi Aroko fartsaren formak hartzen ditu. Erromantizismoa eta sentimentaltasuna albo batera uzteko urruntze-efektu ospetsuaren teknikaz baliatzen da besteak beste. Aktore asiarrak egiten duen antzera, bere roletik banantzea eta

ondoren utzi zuen puntu zehatzera berriz itzuliz, Brecht-en aktoreek lanaren erdian, laburbiltzeko edo bere iritzia emateko bide eman dezakete, ikusleei ikuspegi zabalagoak emanez. Horrela, kantek parlamentuak eteten dituzte eta oihalek antzerki-magia kentzen dio agertokiari.

Berliner Ensemble

Nazismotik ihes egin ondoren eta liberalismo iparramerikarrak zigortu ondoren, Brecht Alemaniara itzultzen da eta bere azken urteetan, Helene Weigel,  bere emaztearen ondoan, Berliner Ensemble antzerki konpainia sortzen du.

Hasieran, bere lehen ekoizpen gehienak Brecht-en lanak ziren eta berak  zuzendu zituen bere heriotza arte, 1956. Urtean.  Weigel-ek konpainia zuzentzen jarraitu zuen 1971 arte, Ruth Berghaus-ek bere lekua hartu zuen arte. Manfred Wekwerth hirugarren zuzendaria izan zen 1977 eta 1991 urte bitartean. Ondoren 1995an bere kudeaketan onarengatik nabarmendu zen Heiner Müller bihurtuzko zen zuzendari artistikoa. Berau Brecht-en ondorengo politikari-dramagile alemaniar onena bezala baieztatuko zen.


Berliner Ensemble-ren inguruan artista ezagun eta emankor askok lan egin zuten. Zentro hau historiara pasatu den arrazoietako bat, Artearen eta gizartearen arteko loturak uztartzen jarraitzen duela da.


BERTOL BRECHT
Berliner Ensemble


Photomuseum
26/03/2013 - 28/04/2013

Esta exposición es un homenaje al dramaturgo y poeta alemán, creador del llamado teatro épico y considerado uno de los más influyentes del siglo XX.

Brecht es el prototipo de intelectual revolucionario que ha tratado de descifrar la realidad y de cambiarlo a través del arte. Siempre buscó con sus actuaciones concienciar al espectador y hacerlo pensar.

La galería de imágenes que conforman la exposición son fotografías de escenas de las obras teatrales de Bertol Brecht, interpretadas por la compañía de teatro Berliner Ensemble, creado por él mismo en 1949. Estas imágenes fueron reunidas con motivo del 90 aniversario de Bertol Brecht el 10 de febrero de 1988 por el Brecht-Zentrum der DDR.

El trabajo de teatro de Brecht

Con su teatro épico Brecht confronta a la audiencia con situaciones donde debe haber cambios. El espectador no está en el rol de “consumidor”, sino que debe tomar decisiones a favor o en contra de lo queve. Se convierte en un espectador  “productivo”. Brecht permite al espectador llegar a sus propias soluciones con un sentido crítico.

A Brecht le resultó imposible mantener su idea épica del arte escénico, sobre los principales escenarios porque el sistema del momento obstruía el camino a cualquier cambio fundamental. Por ello a partir del slogan, “el gran arte siempre sirve a los grandes intereses”, Brecht desarrolla su teatro didáctico poniéndolo al servicio de la revolución.


En su teatro didáctico Brecht adopta formas del teatro asiático y de la farsa medieval. Se vale de ciertas técnicas, como elfamoso “efecto de distanciamiento” para romper con el romanticismo y el sentimentalismo. Del mismo modo que un actor oriental es capaz de separarse de su rol y luego retomarlo al punto exacto donde lo dejó, los actores de Brecht pueden ceder el paso en medio de la obra, para recapitular o dar su opinión y proporcionarles una visión más amplia al espectador. Así, las canciones interrumpen los parlamentos y el telón priva al escenario de la magia teatral.


Berliner Ensemble

Luego de escapar del nazismo y ser hostigado por el liberalismo norteamericano, Brecht vuelve a Alemania y en sus últimos años, funda junto a su mujer, la actriz Helene Weigel la compañía de teatro Berliner Ensemble.

La mayoría de sus primeras producciones eran obras de Brecht, y fueron dirigidas por él hasta 1956, año de su muerte. Weigel continuó dirigiendo la compañía hasta 1971, cuando ocupó su lugar Ruth Berghaus. Manfred Wekwerth fue el tercer director de la compañía entre el año 1977 y 1991. Posteriormente en 1995  Heiner Müller se convertiría en el director artístico de la misma donde destacó en su gestión, a la vez que se consolidó como el gran dramaturgo político alemán después de Brecht.


En el entorno del Berliner Ensemble trabajaron muchos conocidos y prolíficos artistas. Su conexión entre el arte y la sociedad aún sigue siendo uno de los elementos por lo cual este centro ha pasado a la historia.


TERESA ORMAZABAL
Jellyfishphoto

Torre Luzea
2013/03/26 - 2013/ 05/05
Egunero, 18-20etara

Photomuseumak antolatutako 2013ko  Argazki Bileraren esparruan, Torre Luzeako aretoan aurkezten ditudan argazki hauek, emultsio digitaleko transferentzia teknikaren bidez eginak daude. Manipulazio-teknika honekin irudiak deformatzerakoan, irudiei esanahi berriak eta plastikotasun handia ematea lortzen dut.

Argazki-lanetan, aspalditik jada, emultsio-transferentzian jarri dut nire arreta. Teknika honekin lanean hasi nintzen, nire irudiei azken ukitu ezberdin bat eman nahi nielako. Polaroid etxeko 669 pelikularekin lan egiten nuen une horretan, hura bait zen transferentziak egitea ahalbideratzen zuen pelikula bakarra.


Polaroid-ak tamaina txikiaren arazoaz gain beste arazo ez txikiago batzuk ere agertzen zituen: aparatu espezifikoen beharrak, denboraren eraginaren aurrean iraupen txikia, pakete bakoitzaren erantzun desberdina kolorearen aurrean, edota kontraste eta saturazio mugatua koloreekiko. Gainera, garai horretan Polaroid enpresa itxi egin zen.


Arazo hauek guztiak kontutan hartuta Pedro Kareaga-k, argazkigintzako irakasleak, guk geuk tamaina handiagoko transferentziak egiteko emultsioak lantzeko ikerkuntza bat  hasteko erronka proposatu zidan. Hau esperimentazioko eta ikerkuntzako bidaia luzea izan da.


Hainbat urteren eta proba ugarien ondoren, akatsak eta gora beherako arrakasten ondoren, emultsioak irudi digitaletatik aurrera transferitzea baimentzen duen prozesua garatzen dugu. Emaitzak ikusgarriak dira eta pelikula instantaneoaren  muga guztiak gainditzea baimentzen dute.


Teknika honek  original bakarrak sortzeko gaitasuna du eta gainera pigmentutako tintetan oinarritutako koloreen iraupenak,  sorkuntzako, bildumazaletasuna edo argazki  negoziotarako aukera berriak ere gehitzen zaizkio. Horrez gain,  irudi etengabe aldakor bat eta une bakoitzean forma berriak eta akabera desberdinak iradokitzen ari zaigun lan bat sortzen ari denaren sentimendua gehitzen da.


Hauek dira emultsio-transferentziaren teknikarekin egindako nire lana ikus daitekeen interneteko loturak:

https://tormazabal.wix.com/tereormazabal
http://www.flickr.com/photos/tereormazabal/
http://tereormazabal.carbonmade.com/
Teresa Ormazabal

TERESA ORMAZABAL
Jellyfishphoto


Torre Luzea
26/03/2013 - 05/05/ 2013
Todos los días de 18 a 20 horas


Estas fotografías que presento en la sala Torre Luzea, en el marco de las Jornadas Fotográficas Argazkien  Bilera 2013, organizada por el Photomuseum, están realizadas con la técnica de transferencia de emulsión digital. Al deformar las imágenes, con esta técnica de manipulación, consigo dar nuevos significados y gran plasticidad a las imágenes.

Hace tiempo que mi trabajo se centra en la transferencia de emulsión. Me inicié en esta técnica porque quería dar un acabado distinto a mis imágenes. Trabajaba con la película 669 de Polaroid ya que en ese momento era la única película con la que se podía hacer transferencias.

Polaroid presentaba el problema de su reducido tamaño y otros no menos graves: la necesidad de aparatos específicos, diferencia en la respuesta del color de los distintos paquetes, colores con un contraste y saturación limitados y sobre todo, la poca persistencia de estos con el paso del tiempo. Además en ese momento la empresa Polaroid cerró.

En vista de todos estos problemas Pedro Kareaga, profesor de fotografía, me propuso el reto de iniciar una investigación para conseguir elaborar nosotros mismos las emulsiones para hacer transferencias y también conseguirlas de mayor tamaño. Este ha sido un largo viaje de experimentación e investigación.

Tras varios años e infinidad de pruebas, errores y de éxitos discontinuados,  desarrollamos un proceso que permite transferir emulsiones a partir de imágenes digitales. Los resultados son espectaculares y permiten traspasar todos los límites impuestos por las películas instantáneas.

Esta técnica tiene el potencial de crear originales únicos e irrepetibles que añaden a las posibilidades creativas, nuevas posibilidades de negocio en el mundo de la fotografía, del coleccionismo y del arte, dada la enorme permanencia de los colores basados en tintas pigmentadas. A  esto se une el sentimiento de que uno mismo está creando, con sus propias manos, una imagen continuamente cambiante, que en cada momento nos está sugiriendo nuevas formas y acabados.

Estas son las direcciones de internet en que se puede ver mi trabajo realizado con la técnica de transferencia de emulsión:
https://tormazabal.wix.com/tereormazabal
http://www.flickr.com/photos/tereormazabal/
http://tereormazabal.carbonmade.com/
Teresa Ormazabal


 

1891ko Saloia


Sanz Enea
2013/03/26 - 2013/05/05
Igande eta jaiegunetan 12/14etara eta 18/20etara, lanegunetan 18/20etaraXVII. mendetik XX. mende hasiera arte, Frantziako ekoizpen artistikoa Akademia artistikoen esku zegoen. Hauek, Bordele, Lille, Toulouse eta Paris bezalako hirietan saloiak izeneko erakusketa ofizialak antolatu zituzten, Parisekoa ospetsuena izanik.

Saloien jatorrizko ikuspegia Mazarino kardinalak 1648an sortutako École des Beaux-Arts-eko graduatu berrien lanen erakusketa izan zen. 1725ean, erakusketa Louvre Jauregiko Salon Carré aretoan ospatu zen, eta geroztik Saloia edo Pariseko Saloia bezala ezagutu zen. Hamar urteko etenaldi bat izan ezik, 1727 eta 1737 bitartean, Aretoak urtero zabaldu zituen ateak 1751 arte, eta bi urtez behingo izaera izan zuen 1795 arte. Ekitaldiaren hasiera emate ofiziala abuztuaren 25ean, San Luis-en jaia, izan dadila eta hiru eta sei aste bitarteko iraupena edukiko duela erabakitzen da eta erakusketaren libreto esplikatiboa argitaratzen da. Behin erakusketa arautua eta publikoa izanik, eta bere aurkezpenerako baldintzak hobetuta, Saloiaren eragina ukaezina izan zen.

XVIII. mendeko bigarren erdian, Saloia lehen mailako gertaera kulturala da, geruza sozial guztietako ikusleen aldetik arrakasta itzela izango duelarik. Aretoaren babesean, artistek lehenago pentsaezinak ziren ospe edota baztertze mailak lortu zituzten, era berean, arte kritikaria bezalako lanbideak edota museo publikoak bezalako erakunde berriak sortu ziren.

1881ean, gobernuak Saloiaren babes ofiziala erretiratu zuen eta artista-talde batek erakusketaren erantzukizuna onartzeko asmoz Société des Artistes Français sortu zuen.

1891n Saloiak 1.733 margo eta 400 marrazki biltzen ditu. Erakusketa dela eta Boussod, Valadon & Cie elkarteak, Goupil & Cie-ren ondorengoak, Antonin Proust-en “Le salón de 1981” argitaratzen du, Goupil & Cie etxearen 100 fotograbatu eta akuaforterekin.

Goupi & Cie
Goupil & Cie, Parisen egoitza zuen arte-galeria garrantzitsu bat izan zen, pausuz pausu sukurtsal sare bat eraiki zuena, Londresen, Bruselan, Hagan, Berlinen eta Vienan, baita ere New Yorken eta Australian, margolanen eta eskulturen erreprodukzioekin munduko merkataritza ezarriko zuena. Enpresa 1850ean eratu zen eta honako hauek bere bazkideak izan ziren: 1850-1884 Adolphe Goupil, 1850-1856 Alfred Mainguet, 1854-1855 Léon Goupil, 1856-1884 Léon Boussod, 1861-1872 Vincent van Gogh, 1872-1884 Albert Goupil eta 1878-1884 René Valadon.

1861 arte, enpresa sortu berria zen gizarte-maila ertaina elikatzeko, artelanen erreprodukzioen erosketa, salmenta eta edizioan aritu zen. Horretarako Photographiques Ateliers fabrika zuten Paris inguruan, Asnières-en. René Valadon negozioan sartzen denean Boussod, Valadon & Cie, Goupil & Cie-ren ondorengoakizena berenganatzen du. Hiru urte geroago, 1887ko maiatzaren 25-27an, galeriako stocka enkante batean saldu zen.

Salón de 1891


Sanz Enea
26/03/2013 - 05/05/2013
Domingos y festivos de 12 a 14 y de 18 a 20 h., laborables de 18 a 20 h.


Desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, la producción artística en Francia fue controlada por Academias artísticas que organizaron exposicione oficiales llamadas salones en ciudades como Burdeos, Lille, Toulouse y París. Siendo el más prestigioso el de París. El enfoque original del salón fue la exhibición de la obra de los recién graduados de la École des Beaux-Arts, creada por el cardenal Mazarino en 1648. En 1725, la exposición se celebró en el Salón  Carré del Palacio del Louvre, y a partir de entoncesfue conocido como Salón a o Saslón de París. Salvo una única interrupción de diez años, entre 1727 y 1737, el Salón abrió sus puertas anualmente hasta 1751, teniendo un carácter bienal hasta 1795. También se decidió que la inauguración oficial fuera el 25 de agosto, festividad de San Luis, con una duración entre tres y seis semanas y se editó un libreto explicativo  de la exposición. Una vez hecho regular y pública la exposición, y de haber mejorado las condiciones para su presentación, la influcia del Salón fue indiscutible.

Al amparo del Salón, los artistas alcanzaron unos niveles de popularidad o de marginación antes impensables, dando origen a nuevas profesiones como la de crítico de arte, o nuevas instituciones como los museos públicos.
En 1881, el gobierno retiró el patrocinio oficial del Salón y un grupo de artistas organizaron la Societé des Artistes Francais a fin de asumir la responsabilidad del mismo.

 El Salón de 1891 reunió  1733 pinturas y 400 dibujos. Con motivo de la exposición, la firma  Broussod, Valadon  & Cie, sucesores de Goupil & Cie editó  "Le salón de 1891" de Antonin Proust, con 100 planchas en fotograbado y aguafuerte la casa Goupil & Cie.

Cuando René Valadon entró en el negocio adquiere el nombre de Boussod, Valadon & Cie, Successeurs de Goupil & Cie. Tres años más tarde, 25-27 mayo de 1887, el stock de la galería se vendió en una subasta.


RAFAEL OCIO ENDAYA
Disonantziak


Galería Zazpi
2013-03-26 / 2013-05-05
Igande eta Jaiegunetan 12/14etara eta 18/20etara, lanegunetan 18/20etara

Bilbon, 1957ko maiatzaren 15en jaioa, gazte-gaztetatik argazkigintzari buruzko interesa azaltzen hasten da. Bere aitaren Werlisa-rekin eginiko lehen txantxek negatibo belatu batzuk baino ez dituzte emaitza bezala, horrela eskuliburuetara jotzen du eta ondoren laborategiko errebelatze prozesu magikoaren aurkipenarekin egingo du topo Pedro Arranbideren eskutik, bere ikasketak burutzen zituen Bilboko Santiago Apostol-La Salle ikastetxean.

Lehiaketa lokaletan zenbait sari irabazi ondoren, tartean Urrezko Mikeldi Saria, pauso bat aurrera emanaz Londresera doa argazkigintza ikastera, Harrow College of Higher Education (lehenago, Techonology and Art) eskolara,  hain zuzen Max Pam-ek lehenago bertan ikasi zuen ikastetxea. Urte horietan argazki kamera, zinemakoagatik eta argazki-estudioa telebista-platoagatik aldatzen du. 1980ko uztailean espezialitate honetako lanak Londreseko National Film Theatre-ean eginiko erakusketa batean aurkezten ditu.

1982ko udaberrian Euskal Telebistarako proiektuari atxikitzen da horrela bere argazki jarduera soilik modu pertsonalera eta egunerokora murrizten da. 1988tik aurrera, eta batez ere bere bizilekua Donostian jartzea erabakitzen duenetik aurrera, sakonera handiagoko proiektu pertsonalak garatzea planteatzen du: erabakigarriak izango dira esate baterako, Almerian Bernard Plossu-rekin eginiko topaketak eta 1991an "Dr Livinstone supongo..." telebista programarako Sebastiâo Salgado-ri Paris ondoko bere etxean eginiko elkarrizketa.

Tematika askotako bilduma batekin, 1994an Mungiako Torrebillelan lehen erakusketa antolatzea erabakitzen du,  ondoren bere jarraipena duelarik Gernikako Kultur Etxean. Hurrengo urtean, itsaso-paisaietako kolekzioa aurkezten du, Gorlizko Udal Erakusketa Aretoan, “A toda costa" izenarekin,  zeintzuk  1995 eta 2003 urte  bitartean, Bilbo eta Donostia arteko lokal desberdinetan  erakusgarri egongo direlarik.

1997an Ongarri Elkarteak Elgoibarko kultur etxean antolatu zuen  "Aurrez Aurre" esposaketa kolektiboan parte hartzen du, ondoren erakusketak Bartzelona, Madril eta Bilboko espazioetan jarraitu zuen bere ibilera, 1998ko uztailean  Gasteizko Montehermoso Kultur Zentroan amaituz.

2004ko maiatzean, Zarauzko Photomuseunak antolatuta, Torre Luzea-n "El lugar des(h)echo" seriea aurkezten du, hainbat urteetan zehar  espazio industrial eta degradatutako leku desberdinen selekzio bat aurkeztuz.

Kolorean gauzatutako lanak zuri-beltzean egindako serieekin izankideak dira, proiektu hauek besteak-beste arkeologia industriala, edo natura eta garapen urbanistikoaren arteko bizikidetasun zaila jorratzen ditu, baita ere paisaiari hainbat hurbilketak ere, ardura berezia azalduz ingurumenaren hondatzeagatik eta  denborak pasa ahala uzten dituen ondorioengatik.


RAFAEL OCIO ENDAYA
Disonancias

Galería Zazpi
26-03-2013 / 05-05-2013
Domingos y festivos de 12 a 14 y de 18 a 20 h., laborables de 18 a 20 h.

Nacido el 15 de mayo de 195 en Bilbao, se empieza  a interesar por la fotografía en su juventud. Los primeros coqueteos  con la Werlisa de su padre  tienen como  resultado unos negativos velados, que le dirigen a los primeros manuales y al posterior mágico descubrimiento del proceso de revelado a cargo de Pedro Arrambide en el laboratorio  del colegio Santiago Apóstol- La Salle de Bilbao, donde cursaba  estudios.

Tras varios  premios en concursos locales, entre ellos  un Mikeldi de Oro, consigue dar el paso  y se traslada a estudiar  fotografía al Harrow College of Higher Education (antes Technology and Art) en Londres, la misma escuela por donde había pasado Max Pam. En esos años cambia la cámara de fotos por la de cine y el estudio por los platós de televisión. En julio  de 1980 presenta los trabajos en dicha especialidad en una exhibición pública en el National Film Theatre de Londres.

Se incorpora al proyecto de la televisión vasca en la primavera  de 1982 reduciendo su actividad fotográfica a lo más personal y cotidiano. A partir de 1988, y más intensamente tras fijar su residencia en Donosita se plantea desarrollar proyectos personales de mayor calado; siendo  decisivos  el encuentro con Bernard Plossu en Almería y la entrevista a Sebastiâo Salgado en su casa de París que realiza en 1991 para el programa Dr. Livingstone Supongo…


Con una colección de temática muy variada se decide a montar la primera exposición en Torrebillela, Mungia en 1993, que se prorrogaría en la Kultur Etxea de Gernika. Al año siguiente presenta la colección de paisajes marítimos  “A toda costa” en la Udal Erakusketa Aretoa de Gorliz, de la que se nutrirán futuras muestras en diversos locales de Bilbao y Donostia entre 1995 y 2003.


En 1997 participa en la exposición colectiva “Aurrez Aurre” organizada por colectivo Ongarri que comenzó su andadura en la Elgoibarko Kultur Etxea para continuar por espacios fotográficos de Barcelona, Madrid y Bilbao terminando la gira en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz en julio de 1998.


En mayo de 2004, organizada por el Photomuseum de Zarautz, presenta en Torre  Luzea la serie “El lugar des(h)echo”, una selección de los diferentes espacios industriales y degradados  que ha ido recorriendo durante varios años.


Estos proyectos realizados en color coexisten con series en blanco y negro, donde  trata desde  la arqueología industrial, pasando por la difícil convivencia entre naturaleza y desarrollo urbanístico, hasta diversas aproximaciones al paisaje, con especial preocupación por  el deterioro del medio ambiente y las consecuencias del paso del tiempo.
KATHARINA FRICKE
Han goian

2013/02/19 - 2013/03/24

HAN GOIAN, Katharina Fricke-ren lan fotografikoa, Madri-leko bere heziketa-egonaldian zehar sortua, izaera oso per-tsonalez burututako botereari buruzko entsegu fotografiko bat da. Madril, bere garaian, munduko beste kontinente eta itsaso batzuk menderatzen zituen potentziaren gune zen-trala, Gaztelako lautada zabalaren gainean hedatzen da eta bisitariari, energiaz eta hiri-bizitzaz betetako metropoli harro bat bezala azaltzen zaio. Bere hirigunea, eraikuntza histo-riko izugarriekin, zuhaitzez jositako etorbide zabalez eta bere biztanleen dotoretasunez nabarmentzen da.

Katharina Fricke-ren unibertso fotografikoak uztartzen ditu antzeztutako argazkiak, xehetasun txikien arte kalkulatutako eta nahita eginiko argazki eta irudi profanoak, hizkuntza foto-grafiko subertsibo eta ironikoa sortu nahian, behatzailearen instrumentazioari eta lekukotasun fotografikoaren ideia lotara-garriari uko egiten diona. Bere saiakera zirriborro modura, erakusketa honetan hainbat zatitan irudikatua horma-irudi instalazio bat bezala erakusten du, bakoitzak bere kabuz xehe-tasun guztiak, zatiak eta zirriborroak bere erara ulertu ditzan.

Erakusketa honek "GOETHE FUNDAZIOAREN 2011" argazki saria jaso zuen.


KATHARINA FRICKE
Han goian

19/02/2013 - 24/03/2013

ALLÁ ARRIBA, el trabajo fotográfico de Katharina Fricke crea-do durante su estancia educativa en Madrid, es un ensayo fo-tográfico con carácter muy personal que trata del poder. Madrid, que en su día fue el punto central de una potencia mundial que dominaba otros continentes y mares, se extiende sobre la amplia meseta castellana y se presenta al visitante como una metrópoli orgullosa, llena de energía y de vida urbana. Su centro se carac-teriza por imponentes edificaciones históricas, por amplias ave-nidas arboladas y por sus habitantes elegantemente trajeados.
El universo fotográfico de Katharina Fricke combina fotografías escenificadas, calculadas hasta el más mínimo detalle, con ins-tantáneas e imágenes voluntariamente profanas, para crear un lenguaje fotográfico subversivo e irónico, que rechaza la instru-mentación del observador, así como la idea de un testimonio fotográfico vinculante. Su ensayo a modo de esbozo, plasmado en esta exposición como una instalación mural de varias partes, deja que cada cual indique por sí mismo la multitud de detalles, fragmentos y bocetos de una sola imagen.

Esta exposición obtuvo el  PREMIO DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN GOETHE 2011”


MINUTULARIAK
Kale argazkilariak

2013/01/08 - 2013/02/17

 Halaxe deitzen zitzaien zurezko kamara handia hartuta herriz herri ibiltzen ziren argazkilariei. Kaxa moduko kamara handi horren barruan, laborategi txiki bat zeramaten hara eta hona;aire zabalean egiten zizkieten bezeroei argazkiak, eta, erritu labur bat bete ostean, argazkiak errebelatuta, finkatuta eta garbituta ematen zizkieten.
Mundu osoan zabaldutako fenomeno herrikoia izan zen.Argazki xumeak ateratzen zituzten, zuri-beltzean, bestelako asmo artistikorik gabe, baina txokorik urrutikoenetara ere hedatu zuten argazkigintza, patrika gehientzako moduko prezioekin, gainera. Horixe dute meritu.
 Alabaina, 1960ko hamarkadatik aurrera, pixkanaka urritzen hasi ziren, ia guztiz desagertu arte.
Ez zaio sekula argazkigintzaren alor horri behar beste erreparatu.Oso bakanak dira argazki-funtsetan argazkilari horien argazkiak dituzten agiritegiak; hala, familietako albumak bilakatu dira, maila apalean bada ere, erretratu berezi horien artxibategi.

MINUTEROS 
Fotógrafos de calle

08/01/2013 - 17/02/2013

Así se llamaba a un grupo de fotógrafos ambulantes que utilizaban una voluminosa cámara de madera, un cajón con un laboratorio portátil en su interior. Retrataban al aire libre y, tras un breve ritual, entregaban la foto revelada, fijada y lavada a sus clientes.
Fue un fenómeno universal y popular. Realizaban sencillas fotografías en blanco y negro sin pretensiones artísticas pero tuvieron el mérito de hacer llegar la fotografía hasta las poblaciones más apartadas y, también, de ser asequibles a un mayor número de bolsillos por sus módicos precios.
A partir de la década de 1960 su presencia en las calles se fue reduciendo hasta su casi desaparición.
No se ha prestado mucha atención a esta faceta fotográfica. Son rarísimos los centros documentales que guardan en sus fondos las fotografías  de estos fotógrafos, por lo que los álbumes familiares se han convertido en archivos, a pequeña escala, de estos singulares retratos.JON MIKEL INTSAUSTI

Zuberoako Maskarada


2012/11/20 - 2013/01/08

Zuberoako Maskarada ZUBEROAKO NEGUKO INAUTERIA da gidoi edo gertakari hurrenkera zehatzeko ikuskizuna hain zuzen, antzerkiko baliabidez osaturikoa. Jatorri zaharreko jaia da, XVI. mendean Europatik zetorren korrontetik etorria. Garai batean laurogei bat dantzarik parte hartzen bazuten ere –eta Maskarada gehiago batera antzezten baziren ere- (kontuan izan Zuberoak gazte eta biztanle gehiago zituela), gaur egun, hogei batek lagun osatzen dituzte Maskaradak. Garai zaharretan, soilik gizonek antzezten zituzten, berdin gizon zein emakume papera betez, urtarrilaren 1ean hasten ziren Maskarada emaile den herrian eta inaute astez amaitzen ziren berriz herri berean. Egun urtarril erdialdean hasi eta apiril amaiera ere iristen dira Maskaradak, ia igande guztietan Zuberoako herri askotan antzezten direnak. Zuberoako herri desberdin batek hartzen du antzezteko txanda urtero, antzezpena igandez igande Zuberoako beste herrietara eramaten dutelarik.

Nicole Lougarot zuberotarraren ustetan (Les Bohemiens izeneko liburua argitaratu zuen 2009an), Maskaradak erritual tzigano (ijito) baten parte dira.

Dantzak, bertsoak eta kantuak leku berezia dute pertsonaia jakin batzuen inguruan gertatzen den ikuskizunean. Ikuskizun honetan nabarmentzeko dira xorrotxek kantatzen dituzten koplak, dantzari aitzindarien jauziak, kerestuen elkarrizketa, xorrotxen emankizuna, buhameen erregearen peredikua, kauteren (Kabanak emandako) peredikua eta Pitxuren testamentua, Pitxuri egindako ebakuntza, kauterek eta medikuak bizkarrean dituzten graffitiak….

JON MIKEL INTSAUSTI
La Maskarada de Zuberoa

11/20/2012 - 08/01/2013

La Maskarada de Zuberoa es la FIESTA DE CARNAVAL SULETINA, un espectáculo con un guión concreto dotado de recursos teatrales. Es una fiesta de origen antiguo, llegada hasta Zuberoa desde Europa por la corriente que allí existía en el siglo XVI. A pesar de que antiguamente eran alrededor de 80 los participantes en el espectáculo –y eran más las Maskarada que simultáneamente se organizaban- (tomemos en cuenta que Zuberoa tenía más jóvenes y habitantes), actualmente son unos 20 los que forman el grupo. Antiguamente daban comienzo el 1 de enero en la localidad organizadora, dándoles fin en la semana de carnaval en el mismo lugar. Y sólo la representaban los hombres, independientemente de tomar papeles masculinos o femeninos. Hoy en día, se inician hacia mediados de enero, y terminan a finales de abril, actuando en muchas plazas de Zuberoa. Cada año, una nueva localidad toma el testigo, actuando cada domingo en el resto de localidades suletinas.
Según la zuberotarra Nicole Lougarot, autora del libro Les Bohemiens (2009), las Maskaradas son parte de un ritual gitano.


Las danzas, bertsos y cantos tienen un lugar preferente en el espectáculo guiado por varios personajes bien definidos. En este espectáculo, destacamos las coplas cantadas por los afiladores (xorrotxak), los saltos de los dantzaris principales, los diálogos de los caldereros, el acto de los afiladores, el discurso del rey de los gitanos, el discurso de Kabana, jefe de los caldereros y el testamento y la operación quirúrgica realizada a Pitxu, los graffitis de los caldereros y el médico… 
EDOUARD BALDUS
Nouveau Louvre

 2012/10/09 - 2012/11/18

PARIS-EN ERALDATZEA: HAUSMANN PLANA
Erakusketa Napoleón III.a eta bere emazte Montijo-ko Eugeniaren erretratuekin hasten da, beraien erregealdipean enperadoreak 1666ko Londreseko sutearen geroztik egin zen hiri-transformazio handienenetariko bati ekin zion. Bere ikuspegia, kale estuak eta erdi aroko eraikinak atzean utziz, hiri moderno berri bat sortzea zen, horretarako oraindik frantziako hiriburuko hiri-paisaia definitzen duten etorbide zabal eta herri-lan handiak eraiki ziren.
Napoleón III.ak Georges-Eugène Haussmann urbanista aukeratu zuen 1850 eta 1860 urte bitartean Pariseko transformazio proiektua zuzentzeko. Horrela hiri-garapen proiektu hau Haussmann plana bezala ezagutzen da eta hiriaren ipar-hego ardatza sortzea, Operaren inguruko auzoen garapena, kanpoko barruti bilakatzeko auzo-herrien elkarketa, estolderia eta baita ere ur-hornidurako sistemak sortzea bere gain hartzen ditu.

Baina zalantzarik gabe Napoleón III-ren eraikuntza proiektu handiena Nouveau Louvre-a izan zen, Louvre eta Tulleries jauregiak lotzeko diseinatua izan zena. Edouard Baldus proiektuko argazkilari ofiziala izendatu zuten. Erakusketa honetan ikusgai ditugun irudiek pabiloi berrietako apainketa pieza bakoitza dokumentatu zuen argazkilari apart honen lana erakusten dute.


 “Album photographique des ruines de Paris, collection de tous les monuments et édifices incendiés et détruits par la commune de Paris” albumarekin amaitzen da erakusketa.


EDOUARD BALDUS
Nouveau Louvre

 09/10/2012 - 18/ 11 /2012

LA TRANSFORMACIÓN DE PARIS: EL PLAN HAUSSMANN
 La exposición comienza con los retratos de Napoleón III y su mujer Eugenia de Montijo, ya que bajo su reinado el emperador se propuso emprender una de las mayores transformaciones urbanas desde el incendio de Londres en 1666. Su visión era crear una nueva ciudad moderna dejando atrás las calles estrechas y los edificios medievales y sustituyéndolas por amplias avenidas y grandes obras públicas que todavía definen el paisaje urbano de la capital francesa.
 El urbanista Georges-Eugène Haussmann fue elegido por Napoleón III para dirigir el proyecto de transformación de París en los años 1850 y 1860. De hecho este proyecto de desarrollo urbano se conoce como el plan Haussmann y abarca desde la creación de un eje norte-sur en la ciudad, el desarrollo de los barrios alrededor de la Ópera, la anexión de los suburbios para convertirlas en distritos exteriores, el sistema de alcantarillado así como el suministro de agua.
 Pero sin duda el mayor proyecto de construcción de Napoleón III fue el Nouveau Louvre, diseñado para conectar los palacios del Louvre y las Tullerías. Edouard Baldus fue nombrado el fotógrafo oficial del proyecto. Las imágenes que se muestran en esta exposición atestiguan la labor de este excepcional fotógrafo que documentó cada pieza de ornamentación de los nuevos pabellones.
 La exposición concluye con el “Album photographique des ruines de Paris, collection de tous les monuments et édifices incendiés et détruits par la Commune de Paris”.

PIRMIN TREKU

 2012/08/28 - 2012/10/07


Fermín Sebastián Aldabaldetreku Arruti, Pirmin Treku, Zarautz-en jaio zen 1930ean, ballet maskulinoaren barruan nolanahiko figura izan zelarik, Erresuma Batuan bere karrera guztia garatuz.

Lehen dantzari kategoria Londreseko Royal Ballet-ean lortu zuen, Margot Fonteyn, Robert Helpman, edota Michael Somes bezalako nazioarteko pertsonalitate entzutetsuekin eszenarioak eta sorkuntzak partekatuz.

Belaun lesio baten ondorioz dantzari bezala erretiratu eta dantza eskola bat sortu zuen Porto-n Portugalen non 40 urtetan zehar lan egin zuen, irakaskuntza, ikuskizun desberdinetarako koreografia lanekin uztartuz.

75 urterekin bere jaiotze lekura, Zarautzera, itzuli zen, non bi urtetan zehar bizi izan zen 2006ko uztailaren 12an zendu zen arte.

Londreseko Royal Ballet-ean lehen irudi bezala kontratatutako lehen dantzari atzerritarra izan zen.

Zarauzko San Pelaio-ren auzoan, jaio zen, 1930eko martxoaren 13an. Zazpi urterekin ebakuatua izan zen Ingalaterrara Lore eta Eli bere arrebekin batera. Bere gurasoak Paris-en erbesteratu ziren ondoren Mexikora abiatu zirelarik, non  familia berriz bertan elkar zedin  aurrez ikusita zuten baina 1944an II. Mundu-Gerraren hasierak plan horiek zapuztu zituen. Kent-en, Ingalaterrako hegoaldean, hiru anai-arrebak bizi izan ziren babestutako beste 20 umerekin batera.     
      
Balletarekiko bere lehen kontaktua, 14 urteerin eduki zuen, "The Patineurs"  Sir Frederick Ashton-en obra ikustean, funtzioaren ondoren bere bizitza dantzari bezela guztiz eskaintzea erabaki zuen. 1944an, Ninette de Valois-ek beka batekin onartu zuen, eta George Goncharov-en abantailatutako ikaslea izan zen Sadler's Wells School-ean..
1947an Sadler's Wells Theater Ballet-era elkartu zen. Urte horretan dantzatu zuen ospera zuenean eramango zuena, Fête Étrange-aren mutil nekazaria, Andrée Howard-en Fauré-en musikaren balletean. 1948an konpainiaren lehen dantzaria izendatu zuten, 1948 eta 1961 urte bitartean izango zelarik.

Hurrengo interpretazioetan nabarmendu zen:

Sea change (1949) John Cranko-rena. Trumpet concert (1950)  George Balanchine-rena. Danses Concertantes (1950). The Rake’s Progress,  Ninette de Valois-ena libertino antzezten (1952-54). Las Bodas de Sangre,  Alfred Rodrigues-ena, paper maskulino nagusian. En 1955, errotaria El sombrero de tres picos, Falla-ren musikarekin. En 1957 –an berriz ere La Fête Étrange Sveltana Berisova-rekin eta mutil amerikarraren parerean  Massine-ren BoutiqueFantasque lanean.

Belaun lesio bat zela eta 1961ean erretiratu behar izan zen. Fète Étrange dantzatuz agurtu zen Royal Opera House Convent Garden-etik, ereinotz-koro bat omenaldi bezala jasoz.PIRMIN TREKU

 2012/08/28 - 2012/10/07

Nació en Zarautz, en el barrio de San Pelayo, el 13 de marzo de 1930. “Niño de la guerra”, a los siete años fue evacuado a Inglaterra junto con sus hermanas Lore y Eli. Sus padres se exiliaron en Paris y después partieron a México, donde estaba previsto que la familia se reuniese en 1944, pero el comienzo de la II Guerra Mundial truncó esos planes. En Kent, sur de Inglaterra, vivieron los tres hermanos junto con otros 20 niños refugiados.

Su primer contacto con el ballet se produjo, a los 14 años, al ver “The Patineurs” de sir Frederick Ashton, tras la función decidió dedicar su vida al baile. En 1944, Ninette de Valois lo aceptó con una beca, en la Sadler’s Wells School donde fue alumno aventajado de George Goncharov.

En 1947 se unió al Sadler’s Wells Theater Ballet. Fue ese año cuando bailó el papel que lo catapultó a la fama, el chico campesino de la Fête Étrange, en el ballet de Andrée Howard sobre música de Fauré. En 1948 fue nombrado primer bailarín de la compañía, rango que ocupó entre los años 1948 y 1961

Destacó en las siguientes interpretaciones:
Sea change (1949) de John Cranko. Trumpet concert (1950) de George Balanchine. Danses Concertantes (1950). The Rake’s Progress, de Ninette de Volois como el libertino (1952-54). Las Bodas de Sangre, de Alfred Rodrigues, en el papel masculino principal. En 1955, como molinero en El sombrero de tres picos, con música de Falla. En 1957 volvió a bailar La Fête Étrange con Sveltana Berisova y triunfó en el papel de chico americano de la Boutique Fantasque, de Massine.

Aquejado de una lesión de rodilla se tuvo que retirar en 1961. Se despedió en el Royal Opera House Convent Garden bailando Fète Étrange, recibiendo como homenaje  una corona de laurel.

Tras retirarse decidió comenzar su carrera como profesor de danza. Se mudó a Oporto y fundó una prestigiosa academia de ballet, la Academia de Bailado Clássico Pirmin Trecu, allí preparó a sus alumnos para los exámenes de la Imperial Society of Teachers of Dancing.

Fundó su propia compañía, para la que coreografió obras como Foz 1900, Concierto de Aranjuez, Amanecer o Noite  y también variaciones para las óperas La Traviata, Orfeo y Eurídice y Dido y Eneas. En Portugal vivió 40 años.

En 2004 volvió a residir en Zarautz , pero regresó a Londres para conmemorar el septuagésimo quinto aniversario del Royal Ballet. En 2005 fue invitado por Mónica Maso, directora del Royal Ballet, para preparar al bailarín Ricardo Cervera en la reposición de La Fête Étrange.

Falleció el 13 de julio de 2006, a los 76 años, a consecuencia de una insuficiencia cardiaca.

Pakea gerran

2012/07/10 - 2012/08/26

Miguel de Unamuno-ren lehen eleberriko titulu hau ezin hobeto egokitzen zaio RAF-eko (Royal Air Force) irrati-telegrafista batek II. Mundu-Gerran zehar bildutako argazki eta dokumentuak azaltzen dituen erakusketa honi.

1940an errekrutatuta eta Britainiar aire ejerzitora bidalia, Ingalaterrako irrati-telegrafista bezala trebatua izan eta gero, Egiptora eta Ziprera bidalia.

Beste dokumentu batzuen artean, bere egonaldiaren argazki pertsonalak bilduz joan zen eta bere albumari libreta militarra edota Kairon ejerzito ingelesak Europako gerraren amaiera ospatzen zuen zeremonia erlijiosoko gidoiaren jatorrizko dokumentuak  gehitu zizkion.

Ez da gerra-akzioei buruzko dokumentala, parada militar bat izan ezik, protagonisten jarduerak jasotzen ditu. Gerraren atseden uneetakoak, gerra amaieraren ondorengokoak eta bere behin betiko lizentzia jaso zuen artekoak biltzen ditu.
Errekruta-taldearen antzerki eszena hauek edo kiroletako jarduerek golfean jokatzen ikusten dira - gatazkaren oroipena bere parterik adeitsuenarengan mantentzeko nahia islatzen dute nabarmen.

Zirkunstantzia hauek guztiek bere berezitasuna egiaztatzen diote album bitxi honi. 


Paz en la guerra

10/07/2012 - 26/08/2012

Este título de la primera novela de Miguel de Unamuno se acomoda perfectamente a esta exposición en la que se exhiben las fotografías y documentos reunidos por un radiotelegrafista de RAF (Royal Air Force) durante la II Guerra Mundial.

Reclutado en 1940 y destinado al ejército del aire británico, formado como radiotelegrafista en Inglaterra y destinado después a Egipto y Chipre.

No se trata de un documental sobre acciones bélicas sino que, salvo el testimonio de una parada militar, recoge actividades del protagonista en momentos de descanso durante la guerra e inmediatamente después de su final, hasta su licencia definitiva.

Estas escenas: una representación teatral del grupo de reclutas o actividades deportivas –se le ve en ocasiones jugando al golf–  reflejan palpablemente un deseo de conservar el recuerdo del conflicto en su parte más amable.

Todas estas circunstancias confirman la singularidad de este curioso álbum.


FRANCISCO ESCUDERO
JAIOTZAREN MENDEURRENA 1912-2012

2012/05/29 - 2012/07/08


1912an Donostian jaio zen, abuztuaren 13an. Bost urte bete baino lehen bere familia Zarautzera doa bizitzera. Hemen hasi zituen bere musika ikasketak, Zarauzko Musika Bandaren Akademian. Bertan solfeoa ikasi zuen eta 1926 piccolo-jotzaile gisa sartu zen.

1929an Donostiako Udal Musika Kontserbatorioan sartu zen ikasle ofizial modura; urte berean Victoria Eugenia Antzokian Berceuse  lana estreinatu zuen.

Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako bekari esker, bere ezagutzak areagotzeko parada izan zuen Madrilen, Conrado del Camporekin (1934 eta 1935), eta Parisen, Paul Dukas (1935) eta Paul le Flem-ekin (1935 eta 1936).

1936ko gerra zibilean Euzko Gudarostean eman zuen izena eta  Frantzian errefuxiatu zen. Bertan, erbesteko Eusko Jaurlaritzaren laguntza ekonomikoari esker, Paul le Flemekin ikasten jarraitu zuen.Itzuli zenean atxilotu eta kontzentrazio-esparrura bidali zuten

1941eko abenduan aske gelditzen da, ondoren sortze lanari gogotsu heldu zion Madrilen, Bilbo eta Donostian, hemen harmonia eta konposizio katedra lortzen du eta geroago Musikaren Udal Ikastegiaren zuzendaritza.

1951 Goyita Eizaguirrerekin ezkondu zen, Salbatore Mitxelenak emandako mezarekin.

Donostiako Musikaren Udal Ikastegia zuzendu zuen 1926tik 1980ko azaroak bitartean. Sari ugari eta garrantzitsuak jaso zituen bizi zela, besteak beste  azpimarratu 1975ean Zarauzko Udalak semetzako izendatu zuela eta urrezko Mollarria eman ziola.

Donostian hil zen 2002ko ekainaren 7an.


FRANCISCO ESCUDERO
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 1912-2012

29/05/2012 - 08/07/2012

Nace en San Sebastián el 13 de agosto de 1912. Con menos de cinco años se traslada con su familia a Zarautz donde inicia (1920) sus estudios musicales en la Academia de la Banda Municipal, en la que ingresa como intérprete de flautín en 1926

En 1929 comienza sus estudios como alumno oficial en el Conservatorio Municipal de San Sebastián, estrenando ese mismo año en el Teatro Victoria Eugenia su obra Berceuse.

Con una beca de la Diputación de Gipuzkoa amplia estudios en Madrid con Conrado del Campo (1934-35) y París en Paul Dukas (1935) y Paul le Flem (1935-36).

Incorporado al Ejercito Vasco en la guerra del 36, se exilia en Francia y continua sus estudios con Paul le Flem con una beca del Gobierno Vasco.  A su regreso es detenido y enviado a un campo de concentración.

Liberado en diciembre de 1941 comienza una intensa actividad creadora y pedagógica en Madrid, Bilbao y San Sebastián, donde obtiene la cátedra de Armonía y Composición y más tarde la dirección del Conservatorio.

En 1951 contrae matrimonio con Goyita Eizaguirre en una ceremonia oficiada por Salbatore Mitxelena.

Dirigió el Conservatorio de San Sebastián desde 1962 hasta noviembre de 1980. Durante su vida recibió importantes y numerosas distinciones entre las cuales destaca el nombramiento de hijo adoptivo de Zarautz y el premio Mollarri 1975.

Fallece en el Hospital Universitario Donostia el 7 de junio de 2002. 

1967. urrian. Escuderok agertokitik, Zigor operaren kontzertu bertsioaren estreinaldian, Bilbon, agertokitik agurtzen. 1967 octubre. Escudero saludando desde el escenario en el estreno de la versión concierto de la opera Zigor en Bilbao Manuel Lekuona, Francisco Escudero pianoan eta Pío Montoya, Zigor partitura lantzen. Manuel Lekuona, Francisco Escudero al piano y Pío Montoya trabajando en la partitura de Zigor
2012 
XIX ARGAZKIEN BILERA 
XIX JORNADAS FOTOGRÁFICAS 


Paisaia eta Arkitektura

Photomuseum
2012/05/01 - 2012/05/27
Asteartetik igandera bitartean 10-14etara eta 17-20etara

Argazkigintzaren aplikazioaren sorrera, paisaia eta monumentu arkitektonikoen lekukotasuna eman nahiarekin batera sortzen da.
Nicéphore Niépce, argarkintzaren asmatzailearen lehen irudia paisaia bat da.
Famatuak dira Daguerreren zenbait hartualdi, 1839ko Pariseko “boulevard du Temple” delakoaren antzera, daguerrotipoaren aurkezpen publikoaren urte berekoa.
Handik gutxira, “Mission Heliographique” aintzindaria sortzen da eta honen atzetik, “Sociedad Española de Excursiones” edota “Agrupació Excursionista de Catalunya”.
Argazki originalekin ilustraturiko lehen liburuek bidaiariek Ekialde Hurbilean ateratako paisai eta monumentuen irudiak jasotzen dituzte.
Erakusketa honetan herrialde ezberdinetako irudiak jasotzen dira, Frantzia, Italia, Espainia, Alemania, Ameriketako Estatu Batuak, Kanada, Egipto, Turkia, Siria, Israel, Txina eta Japonia. Argazki jenero honen lekukotasuna ongi jasotzen duen erakusketa da honakoa.
Albumina paperean egindako kopiak, hauek bezala, XIX. mendeko bigarren hamarkadan oso ugariak izan ziren. Irudi mota hau eransgarriaren erabileragatik bereizten da, hau da, arraultzaren zuringoa, emulsio gisa erabiliaz.
Irudi hauen kolore beroak, irudi argiak eta aberatsak, urre-biraketa erabiliz lortzen ziren, prozesu honek gainera bere iraunpenean eragina izan du. Negatiboak, gehienak formatu handiak, paperen bitartez egindako kontaktuekin positibatzen ziren, eguzkiaren argiaren laguntzaz.
Erakusketa hau, Kutxa Fototeka Funtsak Zarauzko Photomuseumean utzitako argazkiekin osatuta dago.

Paisaje y Arquitectura

Photomuseum 
01/05/2012 - 27/05/2012
Martes a domingo 10-14 h. y 17-20 h.


La aplicación de la fotografía para testimoniar el paisaje y los monumentos arquitectónicos nace a la vez que la propia fotografía.
La primera imagen que se conserva de Nicéphore Niépce, inventor de la fotografía, es un paisaje.
Son famosas algunas tomas de Daguerre como la Vista del boulevard del Temple en París de 1839, el mismo año de la presentación pública del daguerrotipo.
Poco más tarde nace la pionera Mission Heliographique a la que siguen entidades como la Sociedad Española de Excursiones o la Agrupació Excursionista Catalunya.
Los primeros libros ilustrados con fotografías originales recogen vistas tomadas por viajeros por el Oriente Medio, paisajes y monumentos también.
En esta exposición se recogen vistas de lugares de varios países: Francia, Italia, España, Alemania, Estados Unidos de América, Canadá, Egipto, Tur-
quía, Siria, Israel, China y Japón. Muestra suficiente para testimoniar este género fotográfico.
Las copias en papel albuminado, como éstas, fueron comunes durante la segunda mitad del sigo XIX. Este tipo de imágenes se caracteriza por el aglutinante, a modo de emulsión, a base de clara de huevo.
El color cálido de estas imágenes, nítidas y ricas en detalle, se obtenía a través del viraje al oro, proceso que también ha contribuido a su conservación. Los negativos, generalmente de gran formato, eran positivados por contacto, con la ayuda de la luz solar, en papeles especialmente preparados.
Esta exposición se lleva a cabo a partir de los fondos que Kutxa Fototeka tiene depositados en el Photomuseum de Zarautz.


 


SERGIO SAEZ 
Argazkiak

Photomuseum
2012/04/03 - 2012/ 04/29 
Asteartetik igandera bitartean 10-14etara eta 17-20etara

Kandela baten argia itzalita dagoenean
Juan Cruz

Bat-batean argia itzaltzen da, lo-kuluxka hasten da, eta zeruertza gomutaren harizpia besterik ez den muga horretan, objektuak, keinuak datoz gogora; bizitza urtzen hasten da, ondoren argazkia da, eta, azkenik, akuarela, eta, ametsean, izan zeneko objektua bilatzen hasten zara, betiko, orain duzun kolorea, inoiz ikusi ez duzun landarea, itsasoaren ondoko arnasketa izatera heltzeko aldatutakoa. Itzartzean, ez badakizu ere, objektu eta haluzinazio horiek (argi hautsia, begirada galdua, distraitua, hitzak dauden lekuan objektuak ikusten dituen begirada) zure ikusizko fardelaren parte dira dagoeneko; gosaltzera joango zara eta jogurtaren geometria aldakorrean, edota kafeak islatzen duen ispilu beltzaren erdian, aurreko gauaren azken gomuta ikusiko duzu, eta ez duzu jakingo argazki bat edota akuarela bat ikusi zenuen, edota dena amets bat besterik ez zen izan. Azkenean, erabakiko duzu, argazki hauetan bezala, margolaria zarela eta begietan zenuen erantzuna argazkilariak aldarazi zizula, eta, orain, bestela so egiten duzu. Morandiren koadroa? Ez, Morandiren koadrotik gogoratzen duzuna baizik. Morandik objektuz bete zaitu, baina zuk erabaki duzu guztiak direla bat, eta, zu zara begira, lo egiten duzun bitartean, proposamen horietatik bere konposizio propioa egin duena. Artea zurea da, baina amestu beharra daukazu lortu ahal izateko. Lewis Carrollek zioen bezala: "Kandela baten argia ikusi nahiko nuke itzalita dagoenean". Sergiok Morandiren koadroak kandela baten argi bihurtu ditu, itzalita dagoenean. Orain, zu zara objektu horiek erretinan daramatzazuna, eta, dagoeneko, ez dira Morandirenak, Sergiok urak itzalitako amets bihurtu baititu.SERGIO SÁEZ
Fotografías

Photomuseum
03/04/2012 - 29/04/2012
De martes a domingo 10-14 h. y 17-20 h.

La luz de una vela cuando está apagada
por Juan Cruz

De pronto se apaga la luz, empieza la duermevela, en esa frontera en la que ya el horizonte es tan solo el recuerdo de un filamento del recuerdo vienen otra vez a la memoria los objetos, los gestos; la vida empieza a diluirse, sucesivamente es una fotografía, luego una sombra, finalmente una acuarela, y en el sueño empiezas a buscar, definitivamente, qué objeto era antes, qué fue variando para que ahora lo que tengas sea un color, la raíz de una planta que nunca has visto, la respiración en el fondo del mar. Al despertar, aunque no lo sepas, esos objetos y esas alucinaciones (la luz rota, la mirada extraviada, distraída, la mirada que ve objetos donde hay palabras) ya forman parte de tu equipaje visual; irás a desayunar y sobre la geometría variable del yogur, o en medio del espejo negro que representa el café,  verás el recuerdo final de la noche anterior, y ya no sabrás si es que viste una foto o una acuarela o fue tan solo un sueño. Decidirás, al fin, que, como en estas fotografías, eres el pintor al que el fotógrafo le cambió la respuesta que tenías instalada en los ojos, y ahora ves de otra manera. ¿El cuadro de Morandi? No, lo que tú recuerdas del cuadro de Morandi. Morandi te ha llenado de objetos, pero tú has decidido que todos son uno solo, y eres tú mirando mientras duermes el que ha hecho de esas propuestas tu propia composición. Ya el arte es tuyo, pero necesitas soñar para lograrlo. Decía Lewis Carroll: "Quisiera ver la luz de una vela cuando está apagada". Sergio ha convertido los cuadros de Morandi en la luz de una vela cuando está apagada. Ahora eres tú quien lleva esos objetos en la retina, y ya no son de Morandi, Sergio los convirtió en sueños apagados por el agua.

JOSÉ REGUEIRA
Panoramikak

Sanz Enea, Nafarroa 22
2012/04/03 - 2012/05/27
Egunero 18etatik 20etara

MAPFRE Fundazioaren laguntzarekin:

José Regueira (Madril, 1880-1930) XX. mendeko lehen hamarkadetan sortu ziren hainbat  argazkilari afizionatu taldeko partaide da. Espainiako Ibilialdi Elkarteakoa kidea, bere argazkilari jarduera 1902tik 1935 urte bitartean luzatu zen, Gaur egun, Segoviako hirian artxibo familiar batetan gordetzen diren neurri desberdineko 7.000 argazki baino gehiago.  

Formatu panoramikoan egindako seriea da bere lan aipagarrienena: 10 x 30 zmko negatiboan eginiko 216 argazki, 1919 eta 1930 urte bitartean, hauetako 50 erakusketa hontan erakusten direlarik. Bere kamerari, Panoram nº4, eman zion erabilera pertsonal horrek, bere garaikideekiko aldenduz, argazkilari hau leku nabarmen batean kokatzen du.

Bere lan panoramikoaren berezitasuna, nahiz eta bere garaikideko argarkilari afizionatuen gai paretsuak jorratu, objetiboaren mugimentu errotatorioan oinarritutako prozedimentuan datza, argazkilaritza eta zinemaren arteko eremu bat proposatuz: ikus-eremu batean istorio ezberdinak azaltzeko gaitasuna zinemagintzaren izaera narratiborik gabe, gure begiradak eremu luzangan zehar egiten dituen enkuadre mentalez baliatuta. Posibilitate plastiko guzti berri hauek, kalean egindako argazki multzo bat egitean aurkitu zituen Regueirak, pertsona ugari azaltzen zen irudietan, emozio estetiko guztiz berria zelarik beretzat. Hau izan zen bere aurkikuntza eta hau bere ekarpena XX. mende hasierako lehen hamarkadetako Espainiako argazkilaritzari.


JOSÉ REGUEIRA
Panorámicas

Sanz Enea, Nafarroa 22
03/04/2012 - 27/05/ 2012
Todos los días 18-20 h.

Con la colaboración de la Fundación MAPFRE:José Regueira (Madrid, 1880-1930) forma parte del numeroso grupo de aficionados a la fotografía que surgió en las primeras décadas del siglo XX. Integrante de la Sociedad Española de Excursiones, su actividad fotográfica se extendió desde 1902 hasta 1935 y de ella han quedado más de 7.000 fotografías en diferentes formatos que se conservan en el archivo familiar, en la ciudad de Segovia.

De su trabajo sobresale la serie realizada en formato panorámico: 216 fotografías obtenidas en negativo de 10 x 30 cm. entre 1919 y 1930, 50 de las cuales se presentan en esta exposición. Es precisamente el uso tan personal que dio a su cámara Panoram nº 4, muy alejado de la práctica habitual de los panoramistas de su tiempo, lo que sitúa a este fotógrafo en un  lugar relevante.

La singularidad de su trabajo panorámico reside en que, aunque se dedica a motivos similares a los que trataban la mayoría de fotógrafos aficionados, los registra mediante un procedimiento basado en el movimiento rotatorio del objetivo, planteando así un espacio intermedio entre la fotografía y el cine: la posibilidad de contar diferentes historias en un mismo plano visual, sin el carácter narrativo del cinematógrafo, aprovechando los encuadres mentales que efectúa nuestra mirada dentro de la superficie alargada. Todo este cúmulo de posibilidades plásticas inéditas lo descubrió Regueira en una serie de fotografías realizadas a pie de calle, con abundante presencia de gente en las imágenes, en una búsqueda, seguramente un tanto intuitiva, de una emoción estética totalmente nueva para él. Éste fue su hallazgo y ésta es su aportación a la fotografía española de las primeras décadas del siglo XX.
José Regueira

SANTIAGO YANIZ ARAMENDIA
Euskal Herria goitik behera

Zazpi galeria, kale Nagusia, 21
2012/ 04/03 - 2012/05/13
Lanegunetan 18-20etara eta jaiegunetan 12-14etara eta 18-20etara

Euskal Herria goitik behera erakusketaren oinarria argazki katalogo zabal bat da, hainbat orduz hegaldiak helikopteroz burutu ondorengo emaitza, Euskal lurraldean paraje bereziak bilatuz eta hauei txoriak soilik lortu dezaketen modura hurbilduz.

Kasu batzuetan, begirada bertikal hau, mendi tontorretatik gozatu dezakegun begiradez osatzen da. Baita ere, dorre eta eraikin altuek  prespektiba pribilegiatuak eskeintzen dizkiote  argazkilariari, beti ere angulu pikatu baten oinarritutako kontaketa espresibo baten ildotik.

 SANTIAGO YANIZ ARAMENDIA
Euskal Herria goitik behera

Galería Zazpi, Nagusia, 21
03/04/2012 - 13/05/2012
Laborables de 18-20 h. y festivos de 12-14h y 18-20 h.


La base de Euskal Herria goitik behera es un amplio catálogo fotográfico logrado tras muchas horas de vuelo en helicóptero sobre la geografía vasca, buscando parajes singulares y aproximándose a ellos como sólo los pájaros pueden hacerlo.

En algunos casos se ha completado esta mirada vertical con la que podemos disfrutar desde las cimas de las montañas, incluso de algunas perspectivas de privilegio que las torres o los altos edificios pueden proporcionar al fotógrafo pero que forman parte de ese mismo correlato expresivo basado en un ángulo de ver siempre en picado.

Santiago Yaniz

santiyaniz.blogspot.com.
ADRIAN TYLER
Externalities

Torre Luzea, kale Nagusia 28
2012/04/03 - 05/27/2012
Egunero 18etatik-20etara

Azken 150 urteotan, enpresa korporazioa munduko instituziorik boteretsuena bihurtu da. Hasiera batean estatuak, proiektu zibilak burutzeko, pertsona talde bat aukeratzen zuen, aldez aurretik eta denbora eta kapitala zehazten zuelarik.
Ipar Amerikako gerra zibilak eta industri-iraultzak korporazio kopuruen hazkundea ekarri zuten, eta korporazio hauetako abokatuek, lan egiteko botere gehiago behar zutela konturatu ziren, horretarako zenbait traba legal ezabatzea proposatu zutelarik. 14. zuzendakina jada onartu zen, bertan beltz arrazako gizakiei eskubide berberak onartzen zitzaizkien, honakoa alajaina: “Inungo estatuek ezin dio pertsona bati, bizia, askatasuna edota jabetza kendu aurretiko prozesu legalik gabe”. Garai hartantxe abokatuek gorengo tribunala konbentzitu zuten korporazioek eskubide berberak izan zezaten.”

Joel Bakan.

“Externalities” 23 argazkiz osaturiko proiektu autoeditatua da. Bertan korporazioek eta gobernu organoek natura zeinen era nihilistean jorraten duten komentatu nahi da.

ADRIAN TYLER
Externalities

Torre Luzea, Nagusia 28
03/04/2012 -l 27/05/2012
Todos los días, 18-20 h.

“En los últimos 150 años, la corporación empresarial se ha convertido en la institución más poderosa del mundo. Inicialmente, el estado seleccionaba a un grupo de personas para llevar a cabo proyectos civiles, estipulando muy claramente el capital y el tiempo disponibles.  La Guerra Civil [americana] y la Revolución Industrial provocaron un crecimiento enorme del número de corporaciones, y los abogados de estas descubrieron que necesitaban más poder para operar, proponiendo así la desaparición de algunas de las trabas legales existentes. Ya se había aprobado la Decimocuarta Enmienda, que concedía la igualdad de derechos a las personas de raza negra y en la cual se afirmaba que “ningún estado puede privar a una persona de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido proceso legal”. Entonces los abogados convencieron al Tribunal Supremo de que las corporaciones debían gozar de esos mismos derechos".

Joel Bakan

El proyecto Externalities consta de 23 fotografías que pretenden comentar sobre la forma nihilista que los grandes corporaciones y organos de gobierno trata a la naturaleza.
No hay comentarios:

Publicar un comentario